Verklarende woordenlijstJAARRAPPORTAGE 2014

A priorikans
De kans voorafgaand aan het starten van de behandeling

Ablatio
Borstamputatie; operatieve verwijdering van de gehele borst, zonder okselklierdissectie

Adenomen, leveradenoom
Een goedaardige tumor in de lever

Adjuvante chemotherapie
Behandeling (radio-, chemo- of hormonale therapie) na operatie

Alimentaire lis
De darmlis die het voedsel vanaf de maag vervoert

Aneurysma
Een plaatselijke verwijding van een slagader

Antecolische techniek
Techniek van RYGB waar lis voor de dikke darm langs gaat

Aortoiliacaal
De overgang van de aorta naar de iliacale (lies) slagaders richting de benen

Best practice
Een middel, techniek of methode die effectiever is dan anderen. Kan als voorbeeld dienen voor het bereiken van kwaliteitsverbetering

Biliopancreatische lis
De darmlis waar na 150 cm alimentaire lis de spijsverteringssappen erbij komen

Bilobaire ziekte
De aanwezigheid van levermetastasen in zowel de linker als rechter leverhelft

BIRADS-classificatie
Breast Imaging Reporting and Data System, een internationale Amerikaanse score om de radiologische diagnostiek voor mammacarcinoom te classificeren

Boostdosis
Een extra serie bestralingen, vaak in een hogere dosis, op een kleiner gebied

Borstcontoursparend
Operatieve verwijdering van de tumor, waarbij de contour van de borst behouden blijft. Dit kan worden bereikt door borstsparend te opereren, maar ook middels een ablatio gevolgd door een directe reconstructie

Borstsparend
Operatieve verwijdering van de tumor, waarbij de rest van de borst behouden blijft. Ook wel lumpectomie genoemd.

Bougiemaat
De bougie is een instrument om de sleevemaat (bij een gastric sleeve) te bepalen

Calorierestrictie
Inname van minder calorieën

Cardiopulmonale comorbiditeit
Ziekte van het hart of de longen

Carotisdesobstructie
Het verwijderen van de plaque of trombus in de halsslagader

Carotisrevascularisatie
Wanneer het stroomgebied van de halsslagader weer functioneel is

Carotisstenose
Een vernauwing van de halsslagader

Cervicale wervelkolom
Nek

Cholangiocarcinoom
Een zeldzame kwaadaardige tumor die ontstaat in de galwegen

Clinicopathologische factoren
Klinische (klachten/verschijnselen) en pathologische (ontstaan van de ziekte) kenmerken

Colorectaal carcinoom
Darmkanker

Colorectale levermetastase
Een uitzaaiing in de lever bij darmkanker

Contralaterale occlusie
Een volledig afgesloten halsslagader aan de andere zijde dan die behandeld gaat worden

CVA
Cerebro Vasculair Accident; beroerte (herseninfarct/hersenbloeding)

Debulking, complete
Een debulking is compleet wanneer er geen tumor meer zichtbaar is in de buikholte

Debulking, primair of interval
Het verwijderen van de primaire tumor, baarmoeder en andere eierstok

Decompressiechirurgie
Chirurgie waarbij de zenuwen ontlast worden

Deformiteiten
Misvorming

Directe reconstructie
Het cosmetisch reconstrueren van de borst tijdens dezelfde operatie waarbij de tumor wordt verwijderd

Disseminatieonderzoek
Onderzoek naar uitzaaiingen van de primaire tumor

Ductaal Carcinoom in Situ (DCIS)
Vermeerdering van kwaadaardige cellen uitgaande van de melkgangen (ducti). Toevoeging van ‘in situ' betekent een voorstadium van borstkanker.

Endovasculaire procedures
Benadering via een slagader zoals slagader in de lies

ER
Oestrogeen receptor

EVAR
Endovasculaire Aneurysma Repair, het herstellen van een aneurysma benaderd vanuit de slagader

Eversie endarteriectomie
Wanneer de halsslagader dwars wordt doorgenomen en binnenstebuiten gekeerd om de plaque of trombus te verwijderen en vervolgens de continuïteit te herstellen

Exploratie, chirurgische
Bepaling van uitgebreidheid van de tumor middels een (kijk)operatie met als doel te bepalen of de tumor kan worden verwijderd

Extra-hepatische ziekte
Verdere uitzaaiing van darmkanker buiten de lever

Galwegdrainage
Draineren van de galblaas en galwegen, evt. door middel van een stent in de galwegen voor verbetering van de doorgankelijkheid

Gastric sleeve
Techniek waarbij alleen de maag wordt verkleind

Gecentraliseerd
Zorg voor een bepaalde aandoening die wordt aangeboden in een gelimiteerd aantal centra. Doordat deze zorg zich in een aantal ziekenhuizen centreert is er veel expertise aanwezig.

Gecombineerde uitkomstmaat
Een combinatie van uitkomsten die samengevat wordt in 1 maat

Geconverteerd
Wanneer blijkt dat de benadering via de slagader niet lukt

Geïnstrumenteerd, ongeïnstrumenteerd
Chirurgie waarbij al dan niet instrumentatie, zoals cages en schroeven, wordt gebruikt

Genexpressieprofiel
Een profiel (schets) van de mate waarin een gen ‘tot expressie komt’ in een bepaalde cel.

Geriatrische
Betrekking op de oudere mens (bijvoorbeeld medische zorg voor de oudere mens)

Getromboliseerd
Het oplossen van een stolsel in het bloedvat

Hemihepatectomie
Excisie van de linker of rechter leverhelft

Hepatocellulair carcinoom
Een kwaadaardige tumor die uitgaat van de levercellen

Her-2-receptor
Human epidermal growth factor receptor 2. Eiwit (antigeen) dat zich bevindt op de celwand van bepaalde borstkankercellen en deze cellen het signaal geeft om te delen

Hormoonreceptor
Een eiwit op borstkankercellen die de gevoeligheid voor hormonale therapie bepaalt

Immunotherapie
Behandeling met medicijnen die een afweerreactie tegen kankercellen stimuleren

Immuun checkpointremmers
Medicijnen die het afweersysteem beïnvloeden waardoor tumorcellen kunnen worden aangevallen door het eigen afweersysteem van de patiënt

Indicatiegebied
Alle ziekten of diagnoses waarvoor een bepaalde behandeling gegeven wordt

Inductiechemotherapie
Chemotherapie die wordt gegeven voorafgaand aan de operatie met als doel de tumor te verkleinen

Infrarenale, suprarenale
Onder en boven de nierslagaders

Intra-arteriële behandeling
Behandeling die plaatsvindt via een katheter die in de lies wordt ingebracht tot in het hoofd

Intraveneuze behandeling
Behandeling waarbij de toedieningsvorm van het geneesmiddel met behulp van een injectie direct in de ader plaatsvindt

Invasief mammacarcinoom
Vermeerdering van kwaadaardige cellen in de borst; toevoeging van 'invasief' betekent dat de tumor in staat is zich te verspreiden

Irradicale resectie
Resectie waarbij tumorweefsel is achtergebleven

Irresectabel
Niet in zijn geheel weg te halen bij operatie

Jejuno-jejunostomie
Verbinding dunne darm met volgende stuk dunne darm

Kanaalstenose
Vernauwing van het wervelkanaal

Klinisch genetisch onderzoek
Het verzamelen van medische gegevens en DNA-onderzoek, in het onderzoek naar erfelijkheid

Klinische stadiëring
Bepaling van de uitgebreidheid van de tumor waarop het behandelplan wordt gebaseerd.

Laparoscopisch
Kijkoperatie

Laparotomie
Open buikoperatie, operatie waarbij de buik wordt geopend door middel van een snede in de buikwand

Locoregionaal uitgebreid
In hetzelfde lichaamsdeel/gebied

Lumbale wervelkolom
Lage rug

Lumpectomie
Borstsparend

Lymfekliermetastasering, macroscopische
Aanwezigheid van kankercellen in de lymfeklieren (uitzaaiingen).

Mamma
Borst

Mastectomie
Borstamputatie; operatieve verwijdering van de gehele borst, inclusief okselklierdissectie

Mediastinum
Ruimte in borstkas tussen beide longen

Mesenteriale venster, opening of poort
Ruimte tussen de darmen achter de verbinding van de dunne darm met de volgende dunne darmlis

Morbide obesitas
Ziekelijk overgewicht: obesitas met een Body Mass Index (BMI) van 35kg/m2 of hoger met comorbiditeit of BMI van 40kg/m2 of hoger

Multivariate regressie-analyse
Analyse die test of er een verband is tussen meerdere variabelen en de uitkomstmaat

Multiviscerale resectie
Resectie waarbij door doorgroei meerdere organen (deels) worden verwijderd

Neo-adjuvante therapie
Behandeling (radio-, chemo- of hormonale therapie) voorafgaand aan een operatie

Neurodegeneratieve
Aandoening van het zenuwstelsel waarbij in de loop der jaren zenuwcellen afsterven

Neurologisch event
Wanneer per- of postoperatief blijvende neurologische uitvalsverschijnselen optreden.

Niet-invasieve behandeling
Behandelmethode waarbij geen medische apparatuur of anderszins het lichaam binnendringt

Obstructie
Het stoppen van normale darmpassage als gevolg van een obstructie (zoals een tumor)

Oculair melanoom
Een kwaadaardige huidtumor die ontstaat in het oog

Oesophagitis
Ontsteking van de slokdarm

Okselklierdissectie
Operatieve verwijdering van klieren in de oksel

Open-dicht
Een operatie waarbij tijdens de procedure blijkt dat de tumor niet volledig kan worden verwijderd en het operatiegebied weer wordt gesloten

Ovariumcarcinoom
Een kwaadaardige tumor uitgaande van de eierstok

Pancreastumor
Alvleeskliertumor

Pancreatoduodenectomieën
Verwijderen van de kop van de alvleesklier samen met de galblaas, de twaalfvingerige darm en een deel van de galwegen

Parenchymresectie, anatomische
Verwijderen van longweefsel in de vorm van één of meerdere longkwabben

Patchplastiek
Techniek waarbij na het operatief verwijderen van de trombus of plaque een stukje kunststof of venewand wordt ingehecht

Percutane ablatieprocedures
Ablatieprocedures zoals RFA waarbij een speciale naald door de huid heen in de tumor wordt geplaatst, zonder dat hier een operatie voor nodig is

Perforatie
Het ontstaan van een gaatje in de darm, waardoor darminhoud in de buik terecht komt

Periampullaire tumor
Tumor in of rondom de kop van de alvleesklier waarvan niet bekend is uit welke type weefsel deze is ontstaan

Petersens ruimte
Een ruimte die ontstaat achter de verbinding tussen de maag en de dunne darm

Positieverificatie
Bevestiging van de locatie en uitgebreidheid van de longtumor voordat de bestralingsbehandeling wordt gestart

PR
Progesteron receptor

Propensity score
Een score die het effect van een behandeling meet, gegeven de risicofactoren die de keuze voor deze behandeling hebben beïnvloed

Pylorus
Kringspier tussen de maag en twaalfvingerige darm

Recidiefstenose
Wanneer de behandelde zijde opnieuw vernauwd is

Recidief, tumorrecidief
Terugkeer van ziekte, op oorspronkelijke locatie (lokaal) dan wel in de buurt (regionaal)

Redo-operaties
Heroperatie middels een bariatrische techniek wegens onvoldoende gewichtsverlies of klachten na de vorige ingreep

Registratiestudies
Wetenschappelijk onderzoek waar het effect van een nieuwe behandeling wordt beschreven

Re-interventie, diagnostisch of therapeutisch
Een ingreep ter uitsluiting (diagnostisch) of behandeling (therapeutisch) van een complicatie van een eerdere behandeling

RFA
Radiofrequente ablatie (RFA) is een techniek waarbij tumorcellen door verhitting worden gedood

Roux-en-Y Gastric bypass
Techniek waarbij de maag wordt verkleind en de afvloed een deel van de darm waar veel voedingsstoffen worden opgenomen wordt omzeild en wordt aangesloten op een stuk dunne darm verderop

Ruptuurkans
De kans dat de vaatwand bij een verwijding van de slagader scheurt

Sacculair
Een asymmetrische verwijding van de slagader

Segment
Anatomische onderverdeling van de longkwabben naar de vertakkingen van de hoofdbronchi

Serosale doorgroei
Doorgroei in de buitenste epitheel laag rondom de organen

Spinaalchirurgie
Chirurgie van de wervelkolom

Spinale metastasen
Uitzaaiingen in de wervelkolom

Symptomatische
Wanneer er symptomen optreden als gevolg van de vernauwing in de halsslagader

Synchrone levermetastasen
Levermetastasen die worden gediagnosticeerd ten tijde van het vaststellen van de primaire tumor

TEA
Trombo-endarteriëctomie waarbij middels een incisie de trombus of plaque wordt verwijderd

TIA
Transient Ischemic Attack; herseninfarct waarbij de klachten binnen 24 uur verdwijnen

Toevalsvariatie
Verschil in resultaten op basis van toeval, bij een laag volume is de toevalsvariatie groot en bij een hoog volume is de toevalsvariatie kleiner

Toxiciteitsprofiel
Overzicht van de verschillende bijwerkingen die kunnen optreden ten gevolge van een bepaalde behandeling

Transsectie
Incisie dwars op de lengterichting

Tumormarker CEA
Carcino embryonaal antigeen (CEA) is een tumormarker die normaal gesproken in zeer lage concentratie in het bloed aanwezig is. Een verhoogde waarde kan wijzen op kanker.

Tumorpositieve snijrand
Aanwezigheid van kankercellen in het weefsel rondom de uitgenomen tumor

Unforeseen N2
Onverwachtse lymfekliermetastase in het mediastinum na de operatie, waardoor initieel geen operatie-indicatie zou zijn geweest

V-POSSUM-score
Een score die iets zegt over de kans op overlijden