DCPRStaaroperaties

Inzichtelijk maken van resultaten patiënten met staaroperaties met PROM CatQuest

Naam registratie:

DCPR - Dutch Cataract PROM registry

Betrokken beroepsverenigingen:

NOG - Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

Aantal deelnemende centra:

Doelstelling is dat alle instellingen die cataractoperaties uitvoeren de PROM CatQuest bij elke patiënt meten.

Geschat aantal geregistreerde patiënten per jaar (range):

In Nederland worden jaarlijks ca. 160.000 cataractoperaties uitgevoerd. Een aantal patiënten wordt in korte tijd (binnen 1 maand na elkaar) aan twee ogen geopereerd, waardoor het aantal geregistreerde patiënten op ca. 80.000-100.000 zal uitkomen bij een optimale registratie.

Een PROM-meting van deze omvang is uniek in de wereld. In andere landen wordt een maand per jaar gemeten. In de eerste 3 maanden van 2015 zullen de meeste instellingen starten met deze PROM-meting. Aan het eind van 2015 zullen we genoeg informatie hebben om een uitspraak te kunnen doen over de volledigheid (met name de (na)meting na 3 maanden) en dus de haalbaarheid van zo een majeure registratie.

Doel registratie:

De PROM CatQuest is de standaard in de wereld om vanuit patiëntenperspectief het resultaat van de staaroperatie te meten: kortweg of de operatie zin heeft gehad of niet. Doel van deze registratie is te kijken naar verandering in levenskwaliteit van de patiënt door de staaroperatie, te benchmarken tussen instellingen en verbeterpunten aan te wijzen voor de zorgverlening in het algemeen.

Ook verzekeraars en patiënten krijgen inzicht in de uitkomsten. Deze informatie kunnen zij gebruiken bij het kiezen van een instelling.

Verwachte aandachtsgebieden en/of verbeteringen in de eerste 3 jaar:

De PROM CatQuest geeft inzicht in de tevredenheid van patiënt over de uitkomst van de operatie. De oogarts krijgt hiermee inzicht in het uiteindelijke resultaat van zijn/haar handelen. Door de benchmark met andere instellingen wordt ook inzichtelijk hoe die resultaten zijn t.o.v. collega’s. Dit inzicht zal leiden tot een streven naar een nog grotere tevredenheid van patiënten.