Skip to main content
26
kwaliteitsregistraties telt DICA in 2023
76
procent van darmkankerchirurgen maakte verbeterplannen na resultaten DCRA

DICA maakt de kwaliteit van zorg inzichtelijk met betrouwbare vergelijkingen en analyses. Hierbij werken we samen met dokters, patiënten en zorgverzekeraars. Zo maken we de zorg beter. Voor iedereen. Together we make care count.

Over DICA Visie DICA (film) 

 

 

Meer inzicht in klinische aandoeningen

Dokters, patiënten en zorgverzekeraars hebben behoefte aan inzicht in de kwaliteit van zorg. Betrouwbare gegevens over de uitkomsten van behandelingen zijn nodig om de zorg continu te verbeteren. DICA biedt het valide meetsysteem waar deze gegevens uit voortkomen. Inmiddels faciliteren we 20 registraties voor meerdere disciplines en diverse aandoeningen. Ziekenhuizen krijgen inzicht in het succes en de kosten van behandelingen en kunnen hun zorg direct aanpassen. Dit resulteert in betere zorg voor de patiënt en tegelijkertijd in kostenbesparingen.
In aanvulling op het meten van de klinische uitkomsten van zorg registreert DICA, nu voor 10 aandoeningen, gegevens vanuit patiëntenperspectief. Het gebruik van deze patiëntmetingen (PROMs en PREMs) dient meerdere doelen, zoals de individuele patiëntenzorg, kwaliteitsevaluatie- en verbetering en wetenschappelijk onderzoek. Door het koppelen van het klinisch en patiëntenperspectief ontstaat een integraal beeld van de kwaliteit van zorg.

Continue kwaliteitsimpuls

Wat levert het meten van uitkomsten van behandelingen op?

De registraties bieden een unieke kans te weten te komen welke factoren in het zorgproces leiden tot de beste resultaten voor de patiënt. Zorgprofessionals delen expertise en positieve ervaringen op een specifiek onderwerp, de zogenoemde ‘best practices’. Het delen van positieve resultaten en de zorgprocessen die hiertoe leiden, kunnen grote kwaliteitsimpulsen geven aan de gehele gezondheidszorg. Juist door gezamenlijk en vanuit verschillende perspectieven te kijken naar de zorg, kunnen dokters en patiënten bepalen wat goede zorg is, wat er beter kan en wat de beste keuze is voor een individuele patiënt.

Ieder jaar publiceert DICA de resultaten van de registraties. Daarmee leveren we een beeld van de continu verbeterde kwaliteit van de zorg in Nederland.

Bekijk onze resultaten