Leren en verbeteren

DICA stimuleert leren en verbeteren omdat het een cruciale rol speelt in het voortdurend verbeteren van de gezondheidszorg. Door continu te leren en te verbeteren, kunnen zorgprofessionals hun praktijken verfijnen en optimaliseren, wat uiteindelijk leidt tot een betere kwaliteit van zorg voor patiënten. Door het delen van kennis, ervaringen en best practices kunnen zorginstellingen van elkaar leren. Dit resulteert niet alleen in betere resultaten voor individuele patiënten, maar draagt ook bij aan het versterken van de gezondheidszorg als geheel.

Leren en verbeteren

Leren en verbeteren

DICA stimuleert leren en verbeteren omdat het een cruciale rol speelt in het voortdurend verbeteren van de gezondheidszorg. Door continu te leren en te verbeteren, kunnen zorgprofessionals hun praktijken verfijnen en optimaliseren, wat uiteindelijk leidt tot een betere kwaliteit van zorg voor patiënten. Door het delen van kennis, ervaringen en best practices kunnen zorginstellingen van elkaar leren. Dit resulteert niet alleen in betere resultaten voor individuele patiënten, maar draagt ook bij aan het versterken van de gezondheidszorg als geheel.

Codman dashboard

Via het Codman dashboard zien zorgprofessionals kwaliteitsinformatie over de geleverde zorg. Op basis hiervan kan discussie over kwaliteitsanalyse en –verbetering beter gevoerd w...

Lees meer

Transparantie

Transparantie van zorgdata bevordert de patiëntveiligheid en stimuleert kwaliteitsverbetering. Onze kwaliteitsregistraties zijn hierbij een essentieel instrument. Want transparant...

Lees meer

Spiegelsessies

DICA organiseert spiegelsessies. Een spiegelsessie is een manier waarop we inzichten vanuit de kwaliteitsregistratie actief bespreken met betrokken zorgverleners om leren en verbet...

Lees meer