Leren en verbeteren

DICA stimuleert leren en verbeteren omdat het een cruciale rol speelt in het voortdurend verbeteren van de gezondheidszorg. Door continu te leren en te verbeteren, kunnen zorgprofessionals hun praktijken verfijnen en optimaliseren, wat uiteindelijk leidt tot een betere kwaliteit van zorg voor patiënten. Door het delen van kennis, ervaringen en best practices kunnen zorginstellingen van elkaar leren. Dit resulteert niet alleen in betere resultaten voor individuele patiënten, maar draagt ook bij aan het versterken van de gezondheidszorg als geheel.

Transparantie van zorgdata bevordert de patiëntveiligheid en stimuleert kwaliteitsverbetering. Onze kwaliteitsregistraties zijn hierbij een essentieel instrument. Onze registraties zijn opgezet voor en door dokters met als doel om onafhankelijke kwaliteitsinformatie op te leveren. Zorgprofessionals gebruiken deze informatie om met én van elkaar te leren. En waar nodig te verbeteren om ongewenste praktijkvariatie te reduceren en het algehele niveau van kwaliteit van zorg te verhogen.

Wij helpen hen daarbij door de kwaliteitsinformatie overzichtelijk te presenteren in onze dashboards en door spiegelsessies te organiseren. Zo zien zij hoe zij presteren ten opzichte van andere zorginstellingen (landelijke benchmark). Deze sessies zijn een krachtig middel om best practices te delen, en zorgprofessionals handvatten te bieden om verschillen tussen zorginstellingen te verkleinen. Deze sessies kunnen landelijk of regionaal plaatsvinden en variëren in schaal van klein tot groot. Spiegelsessies kunnen zowel fysiek als digitaal georganiseerd worden. De waarde ligt in het daadwerkelijk implementeren van de besproken inzichten om de zorg te verbeteren.

Spiegelsessies zijn cruciaal voor diverse stakeholders. Ze zijn belangrijke onderdelen in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Uitkomstgerichte Zorg (UZ). Wetenschappelijke verenigingen onderstrepen hun belang, en er is groeiende interesse van patiëntvertegenwoordigers en zorgverzekeraars om deel te nemen en thema’s te agenderen.

Codman dashboard
Via het Codman dashboard zien zorgprofessionals kwaliteitsinformatie over de geleverde zorg. Op basis hiervan kan discussie over kwaliteitsanalyse en –verbetering beter gevoerd worden. Onze dashboards zijn daarom ook een belangrijk instrument voor het multidisciplinair overleg en legt de basis voor samen beslissen met de patiënt.

Leren en verbeteren

Leren en verbeteren

DICA stimuleert leren en verbeteren omdat het een cruciale rol speelt in het voortdurend verbeteren van de gezondheidszorg. Door continu te leren en te verbeteren, kunnen zorgprofessionals hun praktijken verfijnen en optimaliseren, wat uiteindelijk leidt tot een betere kwaliteit van zorg voor patiënten. Door het delen van kennis, ervaringen en best practices kunnen zorginstellingen van elkaar leren. Dit resulteert niet alleen in betere resultaten voor individuele patiënten, maar draagt ook bij aan het versterken van de gezondheidszorg als geheel.

Transparantie van zorgdata bevordert de patiëntveiligheid en stimuleert kwaliteitsverbetering. Onze kwaliteitsregistraties zijn hierbij een essentieel instrument. Onze registraties zijn opgezet voor en door dokters met als doel om onafhankelijke kwaliteitsinformatie op te leveren. Zorgprofessionals gebruiken deze informatie om met én van elkaar te leren. En waar nodig te verbeteren om ongewenste praktijkvariatie te reduceren en het algehele niveau van kwaliteit van zorg te verhogen.

Wij helpen hen daarbij door de kwaliteitsinformatie overzichtelijk te presenteren in onze dashboards en door spiegelsessies te organiseren. Zo zien zij hoe zij presteren ten opzichte van andere zorginstellingen (landelijke benchmark). Deze sessies zijn een krachtig middel om best practices te delen, en zorgprofessionals handvatten te bieden om verschillen tussen zorginstellingen te verkleinen. Deze sessies kunnen landelijk of regionaal plaatsvinden en variëren in schaal van klein tot groot. Spiegelsessies kunnen zowel fysiek als digitaal georganiseerd worden. De waarde ligt in het daadwerkelijk implementeren van de besproken inzichten om de zorg te verbeteren.

Spiegelsessies zijn cruciaal voor diverse stakeholders. Ze zijn belangrijke onderdelen in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Uitkomstgerichte Zorg (UZ). Wetenschappelijke verenigingen onderstrepen hun belang, en er is groeiende interesse van patiëntvertegenwoordigers en zorgverzekeraars om deel te nemen en thema’s te agenderen.

Codman dashboard
Via het Codman dashboard zien zorgprofessionals kwaliteitsinformatie over de geleverde zorg. Op basis hiervan kan discussie over kwaliteitsanalyse en –verbetering beter gevoerd worden. Onze dashboards zijn daarom ook een belangrijk instrument voor het multidisciplinair overleg en legt de basis voor samen beslissen met de patiënt.