Codman dashboard

Via het Codman dashboard zien zorgprofessionals kwaliteitsinformatie over de geleverde zorg. Op basis hiervan kan discussie over kwaliteitsanalyse en –verbetering beter gevoerd worden. Onze dashboards zijn daarom ook een belangrijk instrument voor het multidisciplinair overleg en legt de basis voor samen beslissen met de patiënt.

Het Codman dashboard bestaat uit verschillende functionaliteiten en wordt door artsen, chirurgen, kwaliteitsmedewerkers, managers en wetenschappers gebruikt. In het dashboard zien zij de kwaliteit van zorg uit eigen instelling en kunnen deze vergelijken met andere zorginstellingen (landelijke benchmark). Ziekenhuizen die deelnemen aan de registraties kunnen gebruik maken van het dashboard. Connect is een uitbreiding binnen het dashboard. Door deze uitbreiding zie je naast je eigen prestaties en de landelijke benchmark, ook de prestaties van de zorginstellingen waarmee je samenwerkt. Hierdoor kun je op regionaalniveau makkelijker met elkaar in gesprek over behandelresultaten en vergelijken. De Codman Connect functionaliteit is beschikbaar via Codman Indicatoren en Codman Exploratief.

Er zijn 6 typen dashboards:

1. Indicatoren

Via het indicatoren dashboard krijgen zorgprofessionals inzicht in de kwaliteit van zorg in eigen zorginstelling en deze vergelijken met die van anderen. Zo zien ze bijvoorbeeld het verschil in behandeluitkomsten en het aantal complicaties in vergelijking met de landelijke benchmark.

2. Exploratief

Een interactief dashboard dat de gezondheidsuitkomsten per patiëntgroep toont, die in jouw zorginstelling staan geregistreerd. Je kan filteren op basis van patiëntkenmerken, behandelingsopties en behandelingsuitkomsten.

3. Beschrijvingen

Het dashboard biedt een zo compleet mogelijk beeld van de geregistreerde gegevens over patiënten, behandelingsuitkomsten en complicaties. Zo kunnen zorgprofessionals op kwantitatief niveau de verdeling van typen behandelingen binnen een ziektebeeld vergelijken. En bijvoorbeeld inzicht krijgen of de meest uitgevoerde behandeling in de eigen zorginstelling ook gekozen wordt in andere zorginstellingen.

4. Patiënt

Voor de Endeldarmkanker registratie (DCRA) is het Codman Patiënt dashboard beschikbaar. Een dynamisch dashboard voor in de spreekkamer. Bestaande landelijke uitkomstinformatie zoals complicaties, opnameduur en kwaliteit van leven worden op het dashboard gepresenteerd. Aan de hand van het dashboard kan de zorgverlener de patiënt met actuele data informeren over de uitkomsten van patiënten die eerder een behandeling hebben ondergaan.
Download nu de handleiding

5. Overzicht

Dit dashboard geeft een overzicht in de status van data aanleveringen per registratie waar je als zorginstelling aan deelneemt. Dit biedt een totaaloverzicht om bijsturing voor het aanleveren van data door zorginstellingen mogelijk te maken. Daarnaast geeft het inzicht in de prestaties van verplichte transparante indicatoren.

6. Geneesmiddelen

Het MVA dashboard voor geneesmiddelen biedt ziekenhuisapothekers en medisch specialisten inzicht in het gebruik, de kosten en de resultaten van kostbare medicijnen binnen hun eigen indicatie. Zo kan men deze gegevens vergelijken met die van andere ziekenhuizen. Het dashboard combineert verschillende informatiebronnen over medicijngebruik en -resultaten. Hiervoor wordt medische informatie gebruikt van registraties zoals de DLCA-L, NBCA en DCRA, gekoppeld met onder andere add-on data van geneesmiddelen.

Ik wil een account aanvragen
Je kan een account aanvragen door een e-mail te sturen naar dica-servicedesk@mrdm.nl. Na goedkeuring van de registratiecontactpersoon in jouw ziekenhuis, ontvang je de inloggegevens. Afhankelijk van autorisaties, krijg je toegang tot de dashboards van de registraties. Voor ziekenhuizen en klinieken is het Self-Service Portaal beschikbaar.

Geen wachtwoord?
Maak een nieuw wachtwoord aan door op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken. Je ontvangt een e-mail met daarin een link om het wachtwoord te wijzigen.