Disclaimer

De op deze website opgenomen informatie wordt door Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) met zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie op de site onvolledig en/of onjuist is. DICA sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gebruik van de website.