DBIRBorstimplantaten

Signaleren, faciliteren en verbeteren procedures borstprothesen/implantaten

Naam registratie:

DBIR - Dutch Breast Implant Registry

Betrokken beroepsverenigingen:

NVPC – Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

Aantal deelnemende centra:

Inmiddels nemen 80 ziekenhuizen en klinieken deel aan de registratie

Geschat aantal geregistreerde patiënten per jaar (range):

Rond de 20.000

Doel registratie:

De DBIR is een implantatenregister. Het register stelt zich tot doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg op het gebied van borstprothesen in reconstructieve en esthetische setting. Daarnaast is het doel het signaleren van implantaten die onder de benchmark presteren, alsmede het faciliteren van recallprocedures. De DBIR zal ook zorgdragen voor het vullen van het Basis Implantaten Register (BIR) van VWS, waarin in de komende jaren een aantal zeer basale data worden geregistreerd van een toenemend aantal implantaten.

Verwachte aandachtsgebieden en/of verbeteringen in de eerste 3 jaar:

Het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren en het reduceren van variatie tussen ziekenhuizen in de kwaliteit van borstprothesegerelateerde zorg.