DHFAHeupfracturen

Multidisciplinaire registratie: verbeteren kwaliteit zorg bij patiënten met heupfracturen

Naam registratie:

DHFA - Dutch Hip Fracture Audit

Betrokken beroepsverenigingen:

NVT - Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

NVvH – Nederlande Vereniging voor Heelkunde

NOV – Nederlandse Orthopaedische Vereniging

NVKG – Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie

NIV- Nederlandse Internisten Vereniging

NVvV: Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie

Aantal deelnemende centra:

Tijdens de pilotfase doen 10 ziekenhuizen mee aan de registratie.
Vanaf 1 januari 2016 is het de bedoeling dat alle ziekenhuizen gaan registreren.

Geschat aantal geregistreerde patiënten per jaar (range):

18.000 - 20.000 patiënten

Doel registratie:

Door de wetenschappelijke verenigingen is deze multidisciplinaire kwaliteitsregistratie opgezet met als doel de kwaliteit van zorg bij patiënten met een heupfractuur te verbeteren.
Deelname aan de kwaliteitsregistratie geeft meer inzicht in het eigen professioneel functioneren en mogelijkheden om de eigen zorg te verbeteren.