DGEAEndoscopie

Inzichtelijk maken en verbeteren van de kwaliteit van coloscopie

Naam registratie:

DGEA - Dutch Gastroenterology Endoscopy Audit (DGEA)

Betrokken beroepsverenigingen:

NVMDL - Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen

Aantal deelnemende centra:

Ongeveer 100 endoscopiecentra

Geschat aantal geregistreerde patiënten per jaar (range):

200.000 tot 270.000 patiënten per jaar

Doel registratie:

Inzichtelijk maken en verbeteren van de kwaliteit van de coloscopie in Nederland.

Verwachte aandachtsgebieden en/of verbeteringen in de eerste 3 jaar:

2015 is het jaar van implementatie. Als in 2016 blijkt dat de registratie valide data oplevert, dan zal er gekeken gaan worden naar proces- en uitkomstindicatoren voor in de toekomst.