DAPAPerifeer arterieel vaatlijden

Inzichtelijk maken en verbeteren zorg bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden

Naam registratie:

DAPA - Dutch Audit for Peripheral Arterial disease

Betrokken beroepsverenigingen:

NVvH: Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

NVvV: Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie

Aantal deelnemende centra:

Ongeveer 90

Geschat aantal geregistreerde patiënten per jaar (range):

Meer dan 10.000

Doel registratie:

Inzicht in uitkomsten van zorg met een minimale casemixcorrectie. Meten van PROMs.

Verwachte aandachtsgebieden en/of verbeteringen in de eerste 3 jaar:

Het streven is om door middel van een minimale dataset maximale, gecorrigeerd voor casemix, informatie te halen. In samenwerking met ACHMEA is er voorafgaand aan de ontwikkeling van de registratie een pilot geweest bij ruim 1500 patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. Bij ruim 1300 patiënten zijn casemixvariabelen onderzocht voor de uitkomsten ‘overlijden’ en ‘amputatie’ binnen een jaar na een operatie of interventie. Bij ruim 200 patiënten is gekeken naar factoren die PROMs bepalen. Er bleken een aantal zaken:

  1. Er is een goede casemixcorrectie te verkrijgen met factuurdata van de ziektekosten verzekeraars. Dat scheelt registratielast voor de ziekenhuizen [Figuur 1].
  2. Patiënten hadden veel moeite met de vragenlijsten van de PROMs, zowel qua motivatie om het in te vullen als qua begrip van de vragen.

Na diverse individuele cognitieve testen is een aangepaste PROM-vragenlijst (Vascuqol-6-NL) geselecteerd. Deze wordt momenteel gevalideerd en zal naar verwachting in de loop van 2016 worden uitgevraagd.