Weer vier DICA registraties ontvangen positief advies toetsing
19 juni 2024

Weer vier DICA registraties ontvangen positief advies toetsing

Onze kwaliteitsregistraties DICA Longkanker (DLCA), DICA Gynaecologische oncologie (DGOA), DICA Borstkanker (NBCA) en DICA Lever en galwegen (DHBA) hebben een positief advies ontvangen in het toetsingsproces voor het landelijke register van kwaliteitsregistraties. Negen kwaliteitsregistraties van DICA zijn tot nu toe met goed gevolg door het toetsingsproces heen.

Een definitief positief advies voor de maximale termijn van vijf jaar is voor deze vier oncologische registraties afgegeven door de Inhoud Governance Commissie (IGC) en de Data Governance commissie (DGC). Hiermee is de basis gelegd voor de formele aanvraag om deze registraties op te nemen in het landelijk register.

Nog negen andere DICA registraties zijn op dit moment in behandeling bij de toetsingscommissies.

Volgende stappen
Nadat de vernieuwde Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking is getreden en het register formeel van kracht is, zal Zorginstituut Nederland als beheerder van het register formeel toetsen of de juiste procedure is gevolgd en de registraties kunnen worden opgenomen in het register. De wijziging van de Wkkgz wordt na de zomer in de Tweede Kamer behandeld.

Voor registratiehouders zorgt de nieuwe wet en opname in het register voor een wettelijke grondslag voor het verwerken van gepseudonimiseerde data in het kader van verbetering van de kwaliteit van zorg. Apart toestemming vragen aan patiënten voor verwerking van de kwaliteitsgegevens is dan niet meer nodig. Ook moet de wet zorgen voor betere landelijke regie op de governance van kwaliteitsregistraties en de bijbehorende registratielast dan dat er momenteel is. De Wkkgz verplicht daarnaast zorgaanbieders om deel te nemen aan de registraties die in het kwaliteitsregister staan, zodat de doelen van de kwaliteitsregistratie behaald kunnen worden. Kwaliteitsregistraties die in het register zijn opgenomen, maken aanspraak op financiering en ondersteuning via het register.

Lees ook