DCRA en DUCA ontvangen positief advies toetsing
13 februari 2024

DCRA en DUCA ontvangen positief advies toetsing

Onze kwaliteitsregistraties DICA darmkanker (DCRA) en de DICA maag- en slokdarmkanker (DUCA) hebben een positief advies gekregen in het toetsingsproces voor het landelijke register van kwaliteitsregistraties. Hiermee is de basis gelegd voor de formele aanvraag om deze registraties op te nemen in het register.

De Inhoud Governance Commissie (IGC) en de Data Governance commissie (DGC) hebben een definitief positief advies afgegeven voor beide registraties voor de maximale termijn van vijf jaar. Nadat de vernieuwde Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking is getreden en het register formeel van kracht is, zal Zorginstituut Nederland als beheerder van het register formeel toetsen of de juiste procedure is gevolgd en de registraties kunnen worden opgenomen in het register.

Nog elf andere DICA registraties zijn op dit moment in behandeling bij de toetsingscommissies, waaronder DICA alvleesklierkanker (DPCA) en DICA hoofd-halskanker (DHNA). “We zijn verheugd dat de eerste twee DICA registraties positief beoordeeld zijn. Met een landelijk register zetten we in Nederland een volgende stap in de professionalisering van kwaliteitsregistraties en daarmee de kwaliteit van zorg,” zegt Bente Jorritsma, voorzitter Raad van Bestuur van DICA.

Waarom een landelijk register?
De nieuwe Wkkgz wordt dit voorjaar in de Tweede Kamer besproken. Voor registratiehouders zorgt de nieuwe wet en opname in het register voor een wettelijke grondslag voor het verwerken van gepseudonimiseerde data in het kader van verbetering van de kwaliteit van zorg. Apart toestemming vragen aan patiënten voor verwerking van de kwaliteitsgegevens is dan niet meer nodig. Ook moet de wet zorgen voor betere landelijke regie op de governance van kwaliteitsregistraties en de bijbehorende registratielast dan dat er momenteel is. De Wkkgz verplicht daarnaast zorgaanbieders om deel te nemen aan de registraties die in het kwaliteitsregister staan, zodat de doelen van de kwaliteitsregistratie behaald kunnen worden. Kwaliteitsregistraties die in het register zijn opgenomen, maken aanspraak op financiering en ondersteuning van het register.

Toetsingsproces
Om opgenomen te worden in het register moeten registraties voldoen aan criteria zoals die opgesteld zijn door de IGC en DGC. De IGC toetst op welke wijze een kwaliteitsregistratie de dataset bepaalt en evalueert. Zo wordt onder meer beoordeeld hoe de beroepsverenigingen en de patiëntenvereniging betrokken worden. De DGC toetst hoe het proces van datamanagement is ingericht. Beide commissies toetsen niet op welke kwaliteitsindicatoren in een registratie zijn opgenomen.

Over de DICA registraties
De kwaliteitsregistraties van DICA worden op initiatief van de beroepsgroep zelf opgezet, omdat zij de zorg willen evalueren en verbeteren. We meten alleen dat wat nodig is en beperken de registratielast tot het minimum. Medisch specialisten, patiënten en andere zorgprofessionals bepalen welke kwaliteitsindicatoren en variabelen de juiste informatie opleveren. We geven de inzichten via onze dashboards en andere rapportages terug aan de zorgprofessionals. Zo zien zij hoe zij presteren ten opzichte van andere zorginstellingen. We bespreken de uitkomsten en best practices ook met hen tijdens spiegelsessies.  Op deze manier stimuleren we het leren en verbeteren van elkaar.

De data van de DICA registraties zijn ook waardevol om patiënten van betrouwbare informatie te kunnen voorzien. Transparantie van kwaliteitsinformatie richting de patiënt kan door inzichten te vertalen naar keuze-informatie in een patiëntgericht dashboard of keuzehulp en door inzichten te duiden. DICA onderzoekt samen met Patiëntenfederatie Nederland hoe de transparantie van kwaliteitsinformatie richting de patiënt verder kan worden vormgegeven. Samen met de patiënt(vertegenwoordiger) en het veld worden de kwaliteitsregistraties doorontwikkeld, zodat deze goed blijven aansluiten bij de behoeften en de dagelijkse praktijk.