DICA Geneesmiddelen (DMA) ontvangt positief advies toetsing
8 mei 2024

DICA Geneesmiddelen (DMA) ontvangt positief advies toetsing

Onze kwaliteitsregistratie DICA Geneesmiddelen (DMA) heeft een positief advies gekregen in het toetsingsproces voor het landelijke register van kwaliteitsregistraties. Dit is de vijfde DICA kwaliteitsregistratie met een positief advies.

De kwaliteitsregistratie DMA is een unieke registratie waarin we verschillende databronnen rondom geneesmiddelengebruik samenbrengen, om zo de kwaliteit van geneesmiddelengebruik te monitoren en leren en verbeteren aan te jagen. Dit doen we door een nauwe samenwerking met andere DICA registraties, zoals DCRA (darmkanker), NBCA (borstkanker) en DLCA (longkanker). Zo kunnen we leren en verbeteren specifiek ten aanzien van medicamenteuze behandeling binnen een aandoening. En ook over de toepassing van een geneesmiddel bij verschillende aandoeningen. Zo dragen we ook bij aan kennisdeling tussen de behandelteams voor verschillende aandoeningen! Ook draagt de DMA bij aan gepast gebruik van (dure) geneesmiddelen.

Het advies is afgegeven voor de termijn van drie jaar. Hiermee is de basis gelegd voor de formele aanvraag om deze registratie op te nemen in het landelijk register van Zorginstituut Nederland.
Nog acht andere DICA registraties zijn op dit moment in behandeling bij de toetsingscommissies.

Zie ook