Geneesmiddelen – DMA

Geneesmiddelen – DMA

Dutch Medication Audit (DMA)

Er komen steeds meer en sneller nieuwe geneesmiddelen met uiteenlopende werkingsmechanismen op de markt. Hierdoor nemen de behandelopties voor patiënten toe. De keerzijde van de medaille is dat er weinig bekend is over de effectiviteit en de bijwerkingen van deze geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. Patiënten die in de dagelijkse praktijk worden behandeld, zijn mogelijk niet representatief voor de patiënten die in de onderzoeken werden behandeld om het geneesmiddel toe te laten tot de markt.

Kwaliteitsregistratie DICA Geneesmiddelen
De behoefte om objectief de kwaliteit van zorg te meten, juist in de dagelijkse praktijk, is de basis van DICA Geneesmiddelen (DMA). In de DMA krijgen ziekenhuisapothekers en medisch specialisten meer inzicht in gebruik, kosten en uitkomsten van dure geneesmiddelen in de eigen praktijk en kunnen ze deze vergelijken (benchmark) met andere ziekenhuizen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op geaggregeerd niveau de waarde van geneesmiddelgebruik in de real world vast te stellen.

Hiervoor combineren we bestaande informatie over gebruik en uitkomsten van geneesmiddelen. We brengen niet alleen ge- en verbruiksgegevens en de kosten van dure geneesmiddelen in kaart, maar we maken ook een koppeling met de klinische uitkomsten. De uitkomsten koppelen we gestructureerd aan ziekenhuizen terug, zodat continue verbetering mogelijk is.

Resultaten

 • DMA neemt deel aan het Europese project More-EUROPA.
 • Er is geen additionele registratielast door het slim combineren van real-world databronnen over het gebruik en de uitkomsten van behandeling met dure geneesmiddelen. Dit levert tevens kostenbesparing op in de praktijk.

Patiëntgroep

De geneesmiddelenregistratie is gestart in 2018 en geeft inzicht in de ziektebeelden:

 • darmkanker;
 • longkanker;
 • borstkanker;
 • reumatische aandoeningen.

In 2024 breiden we uit met de volgende ziektebeelden:

 • maag-en slokdarmkanker;
 • gynaecologische kanker;
 • prostaatkanker;
 • hoofd- halskanker.
 • Leren en verbeteren

  Binnen ons dashboard kunnen gebruikers filteren op patiëntkarakteristieken zoals leeftijd en geslacht, maar ook op tumorkarakteristieken zoals stadium en mutatiestatus. Deze gegevens komen uit de specifieke kwaliteitsregistraties. Hierdoor krijgt de gebruiker inzicht in het gebruik van dure geneesmiddelen bij specifieke patiëntenpopulaties.

  In 2023 zijn 3 spiegelsessies georganiseerd gericht op longkanker, borstkanker en reuma. Tijdens deze bijeenkomsten werden analyses gepresenteerd op basis van bovengenoemde datasets uit de ziekenhuizen. De spiegelsessies bieden de gelegenheid om kennis en inzichten te delen en te leren van elkaars ervaringen.

  Leren en verbeteren
Arts
Clinical Audit Board DMA
 • Voorzitter: Mw. dr. D.H. Hilarius, ziekenhuisapotheker, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
 • Mw. drs. C.H.J. Bekkers, ziekenhuisapotheker, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch
 • Mw. drs. R.J.H.M. van Drie – Pierik, ziekenhuisapotheker, Medisch Spectrum Twente, Enschede
 • Dhr. J.F.H. Eijsink, MSc, ziekenhuisapotheker, Isala, Zwolle
 • Mw. drs. A.M.P. Eldering – Heldens, ziekenhuisapotheker en medisch leider, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar
 • Mw. drs. A. Grootswagers – Sobels, ziekenhuisapotheker, HagaZiekenhuis, Den Haag
 • Mw. dr. J. Zwaveling, ziekenhuisapotheker, LUMC, Leiden
 • Dhr. dr. B.J.M. Peters, ziekenhuisapotheker, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht-Nieuwegein
Apotheker-onderzoeker DMA
 • Mw. drs. G.F. Grit, DICA, Leiden