Complicaties kijkonderzoek maag darm lever – DRCE

Complicaties kijkonderzoek maag darm lever – DRCE

Dutch Registration of Complications in Endoscopy (DRCE)

Een endoscopie is een inwendig kijkonderzoek. Bij een endoscopie van het maag-, darm- en leverstelsel bekijkt de arts met behulp van een flexibele slang (endoscoop) bijvoorbeeld de binnenkant van de slokdarm, endeldarm of dikke darm. Een endoscopie wordt uitgevoerd om afwijkingen in het maag-, darm- en leverstelsel op te sporen en deze zo mogelijk te behandelen.

Kwaliteitsregistratie DICA Complicaties kijkonderzoek MDL
In de kwaliteitsregistratie DICA Complicaties kijkonderzoek maag darm lever (DRCE) verzamelen we gegevens van alle complicaties gerelateerd aan endoscopieën van het maag-, darm- en leverstelsel. Naast de complicaties verzamelen we gegevens van de indicatie, comorbiditeit en in beperkte mate het medicatiegebruik. We analyseren de patiëntkarakteristieken en uitkomsten en presenteren die in onze dashboards en rapportages.  Zorgprofessionals gebruiken de inzichten om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te beoordelen en te vergelijken met die van anderen. Daardoor kunnen zij de zorg aan patiënten die een endoscopie nodig hebben, verbeteren.

De registratie is in 2016 op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- en Leverartsen (NVMDL) opgezet en heeft de verplichte complicatiegregistratie van het RIVM (de coloscopiecomplicaties van het bevolkingsonderzoek via ScreenIT) vervangen. Met deze registratie creëren we een veilige omgeving waarin endoscopie-gerelateerde complicaties geregistreerd worden.

Er is een nauwe samenwerking tussen de DGEA en DRCE, waarbij de Clinical Audit Board voor beide registraties is ingesteld. Hierdoor kunnen we complicatie informatie koppelen aan de kenmerken van de endoscopieën die in de DGEA automatisch worden verzameld.

Resultaten

 • Op instellingsniveau kan informatie met betrekking tot endoscopie-gerelateerde complicaties vanuit DRCE worden gekoppeld aan endoscopie-gerelateerde informatie uit de Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit (DGEA). Dit maakt onder andere complicatieratio’s gemakkelijk inzichtelijk voor zorginstellingen.
 • Per 2024 worden complicaties geclassificeerd volgens de (internationaal) gevalideerde AGREE-classificatie voor endoscopie-gerelateerde complicaties.

Patiëntgroep

In deze registratie verzamelen we gegevens van alle patiënten in Nederland bij wie een complicatie ten gevolge van een diagnostische of therapeutische endoscopie is opgetreden. De definitie van een complicatie luidt: een negatieve uitkomst voor een patiënt die voltooiing van een geplande procedure belemmert of enige afwijking in het standaard post-procedurele beloop veroorzaakt. Complicaties die optreden voorafgaand aan tot 30 dagen na een geplande procedure dienen geregistreerd te worden in de DRCE.

Patiëntperspectief
Als je de zorg aan patiënten wil verbeteren, dan is de input van de patiënt essentieel. De patiëntvertegenwoordiger vanuit Crohn & Colitis NL is daarom onderdeel van de wetenschappelijk commissie en praat inhoudelijk mee over de ontwikkeling van de kwaliteitsregistratie.

 • Leren en verbeteren

  In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DRCE wekelijks een geactualiseerde terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief.

  Voor typen endoscopieën die al structureel worden geregistreerd binnen deze complicatieregistratie is het mogelijk om complicatiepercentages weer te geven. Data uit de DICA Kijkonderzoek maag darm lever (DGEA) worden op zorginstellingsniveau gekoppeld met deze complicatieregistratie.

  Leren en verbeteren
Arts
Clinical Audit Board DRCE
 • Voorzitter DGEA en DRCE: Dhr. dr. M.A.M.T. Verhagen, MDL-arts, Diakonessenhuis, Utrecht
 • Dhr. dr. J.G.P. Reijnders, MDL-arts, Haga ziekenhuis, Den Haag
 • Dhr. drs. P.J. van der Schaar, MDL-arts, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht/Nieuwegein
 • Mw. dr. M. van der Vlugt, MDL-arts, Amsterdam UMC, Amsterdam
Arts-onderzoeker DRCE
 • Dhr. drs. Q.N.E. van Bokhorst, DICA, Leiden
Wetenschappelijke commissie DRCE
 • Mw. dr. P.A. Arends, MDL-arts, Meander MC, Amersfoort
 • Dhr. drs. A. Van der Beek, internist, Ziekenhuis Rivierenland, Tiel
 • Dhr. dr. B.A. Bonsing, chirurg, LUMC, Leiden
 • Mw. prof. dr. E. Dekker, MDL-arts, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Dhr. dr. M.J.M. Groenen, MDL-arts, Rijnstate, Arnhem
 • Mw. dr. M.M. Laclé, patholoog, UMC Utrecht, Utrecht
 • Mw. prof. dr. M.E. van Leerdam, MDL-arts, NKI-AvL, Amsterdam
 • Dhr. dr. J.E. van Limbergen, kinder-MDL-arts, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Mw. dr. K.J. Nass, MDL-arts i.o.
 • Dhr. dr. R. Quispel, MDL-arts, Reinier de Graaf Ziekenhuis, Delft
 • Dhr. dr. J.G.P. Reijnders, MDL-arts, Erasmus MC, Rotterdam
 • Dhr. drs. R.J.J. de Ridder, MDL-arts, MUMC+, Maastricht
 • Dhr. drs. P.J. van der Schaar, MDL-arts, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
 • Mw. prof. dr. M.C.W. Spaander, MDL-arts, Erasmus MC, Rotterdam
 • Dhr. dr. M.A.M.T. Verhagen, MDL-arts, Diakonessenhuis, Utrecht
 • Mw. van der Horst, patiëntvertegenwoordiger en senior projectmanager, Crohn & Colitis NL
 • Mw. dr. M. van der Vlugt, MDL-arts, Amsterdam UMC, Amsterdam