Kijkonderzoek maag darm lever – DGEA

Kijkonderzoek maag darm lever – DGEA

Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit (DGEA)

Een endoscopie is een inwendig kijkonderzoek. Bij een endoscopie van het maag-, darm- en leverstelsel bekijkt de arts met behulp van een flexibele slang (endoscoop) bijvoorbeeld de binnenkant van de slokdarm, endeldarm of dikke darm. Een endoscopie wordt uitgevoerd om afwijkingen in het maag-, darm- en leverstelsel op te sporen en deze zo mogelijk te behandelen.

Kwaliteitsregistratie DICA Kijkonderzoek maag darm lever
In de kwaliteitsregistratie DICA Kijkonderzoek maag darm lever (DGEA) verzamelen wij data van alle patiënten die in Nederland een endoscopie van het maag-, darm- en leverstelsel krijgen. We verzamelen gegevens over zowel diagnostisch als therapeutisch onderzoek, ook van patiënten die een endoscopie ondergaan op een bewaakte afdeling. We analyseren per categorie endoscopie de patiëntkarakteristieken, de behandeling en de uitkomsten van de procedures en presenteren die in onze dashboards.

De registratie is in 2016 op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- en Leverartsen (NVMDL) opgezet. Een aantal leden van de NVMDL vormt samen de Clinical Audit Board. Het uitgangspunt van de Clinical Audit Board is dat de registratielast tot een minimum beperkt moet blijven. De data van alle endoscopieën binnen deze registratie verkrijgen we dan ook automatisch vanuit de endoscopie-verslagleggingssystemen.

Er is een nauwe samenwerking tussen de DGEA en DRCE, waarbij de Clinical Audit Board voor beide registraties is ingesteld. Hierdoor kunnen we complicatie informatie koppelen aan de kenmerken van de endoscopieën die in de DGEA automatisch worden verzameld.

Resultaten

 • Er is een infrastructuur voor het volledig automatisch verzamelen van kwaliteitsdata voor verschillende typen endoscopie in alle deelnemende centra.
 • Op instellingsniveau kan informatie met betrekking tot endoscopie-gerelateerde complicaties vanuit de kwaliteitsregistratie DICA Complicaties kijkonderzoek maag darm lever (DRCE) worden gekoppeld aan deze kijkonderzoekregistratie. Onder andere complicatieratio’s worden hierdoor beter inzichtelijk.
 • De eerste stappen voor een geautomatiseerde koppeling tussen endoscopieën en bijbehorende pathologie-uitslagen in de nationale pathologie database PALGA zijn gezet. Hierdoor wordt onder andere het geautomatiseerd berekenen van de adenoma detection rate mogelijk voor sommige endoscopieën van de dikke darm. Komende jaren wordt deze koppeling verder uitgerold, ook voor andere typen endoscopie.

Patiëntgroep

In deze registratie verzamelen we gegevens:

 • van alle patiënten die een endoscopie ondergaan in Nederland;
 • over endoscopieën van de dikke darm (coloscopie);
 • over inwendige echo-onderzoeken (EUS) en endoscopieën van de lever en galwegen (ERCP);
 • over endoscopieën van de dunne darm (enteroscopie) en videocapsule onderzoeken van de darmen (VCE);
 • vanaf 2025 ook over endoscopieën van de maag (gastroscopie).

Buiten deze registratie vallen patiënten bij wie de intentie tot het verrichten van een endoscopie bestaat, maar door verschillende redenen er geen endoscopie plaatsvindt.

Patiëntperspectief
Een patiëntvertegenwoordiger vanuit Crohn & Colitis NL is onderdeel van de wetenschappelijk commissie en praat inhoudelijk mee over de ontwikkeling van de kwaliteitsregistratie.

 • Leren en verbeteren

  In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DGEA wekelijks een geactualiseerde terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief.

  Leren en verbeteren
Arts

“Data wordt geautomatiseerd aangeleverd, waardoor er geen extra registratielast is voor de artsen.”

- Marc Verhagen, MDL-arts in het Diakonessenhuis Utrecht en voorzitter van de Clinical Audit Board van de DGEA en DRCE

Clinical Audit Board DGEA
 • Voorzitter DGEA en DRCE: Dhr. dr. M.A.M.T. Verhagen, MDL-arts, Diakonessenhuis, Utrecht
 • Dhr. dr. J.G.P. Reijnders, MDL-arts, Haga ziekenhuis, Den Haag
 • Dhr. drs. P.J. van der Schaar, MDL-arts, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht/Nieuwegein
 • Mw. dr. M. van der Vlugt, MDL-arts, Amsterdam UMC, Amsterdam
Arts-onderzoeker DGEA
 • Dhr. drs. Q.N.E. van Bokhorst, DICA, Leiden
Wetenschappelijke commissie DGEA
 • Mw. dr. P.A. Arends, MDL-arts, Meander MC, Amersfoort
 • Dhr. drs. A. Van der Beek, internist, Ziekenhuis Rivierenland, Tiel
 • Dhr. dr. B.A. Bonsing, chirurg, LUMC, Leiden
 • Mw. prof. dr. E. Dekker, MDL-arts, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Dhr. dr. M.J.M. Groenen, MDL-arts, Rijnstate, Arnhem
 • Mw. dr. M.M. Laclé, patholoog, UMC Utrecht, Utrecht
 • Mw. prof. dr. M.E. van Leerdam, MDL-arts, NKI-AvL, Amsterdam
 • Dhr. dr. J.E. van Limbergen, kinder-MDL-arts, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Mw. dr. K.J. Nass, MDL-arts i.o.
 • Dhr. dr. R. Quispel, MDL-arts, Reinier de Graaf, Delft
 • Dhr. dr. J.G.P. Reijnders, MDL-arts, Erasmus MC, Rotterdam
 • Dhr. drs. R.J.J. de Ridder, MDL-arts, MUMC+, Maastricht
 • Dhr. drs. P.J. van der Schaar, MDL-arts, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht/Nieuwegein
 • Mw. prof. dr. M.C.W. Spaander, MDL-arts, Erasmus MC, Rotterdam
 • Mw. van der Horst, patiëntvertegenwoordiger en senior projectmanager Crohn & Colitis NL
 • Dhr. dr. M.A.M.T. Verhagen, MDL-arts, Diakonessenhuis, Utrecht
 • Mw. dr. M. van der Vlugt, MDL-arts, Amsterdam UMC, Amsterdam