Patiëntenparticipatie

Patiëntenparticipatie

Om de kwaliteit en effectiviteit van zorg goed te kunnen beoordelen en verbeteren, is het perspectief van de patiënt onmisbaar. Binnen onze kwaliteitsregistraties organiseren we dat op verschillende manieren: we betrekken een patiëntvertegenwoordiger in de Clinical Audit Board (CAB) of de Wetenschappelijke Commissie (WScie) en we verzamelen informatie over de kwaliteit van leven via PROMs.

Patiëntvertegenwoordiging
Een patiëntvertegenwoordiger vertegenwoordigt de stem van de patiënt en brengt specifieke kennis en ervaringsdeskundigheid in. Deze vertegenwoordiger kan goed aangeven hoe ziektes worden ervaren en heeft kennis over sociale omstandigheden, gewoonten, gedrag, wensen en verwachtingen. Zo worden aspecten die patiënten belangrijk vinden meegenomen in de ontwikkeling van de kwaliteitsregistratie. Bijvoorbeeld aandacht voor het gehele zorgpad, kwaliteitsindicatoren en het gebruik van Patiënt Reported Outcome Measures (PROMs) in de spreekkamer.

Samenwerking Patiëntenfederatie Nederland
Om bij al onze kwaliteitsregistraties patiëntvertegenwoordigers op een structurele en passende manier te betrekken, werken we nauw samen met Patiëntenfederatie Nederland. De uitgangspunten die we daarbij hanteren zijn:

  • De inbreng van patiëntvertegenwoordigers is gelijkwaardig aan die van de medisch inhoudelijke professionals.
  • Patiëntvertegenwoordigers krijgen de ruimte om hun inbreng te geven en ervaren dat deze inbreng serieus en op gelijkwaardige manier als de andere leden wordt meegenomen.
  • De medisch specialisten zien het belang van en ervaren de meerwaarde van een patiëntvertegenwoordiger bij hun registratie.
  • Patiëntvertegenwoordigers ervaren dat hun inbreng serieus wordt genomen in de commissies.
  • Patiëntvertegenwoordigers en commissieleden zijn tevreden en enthousiast over de interactie en de samenwerking.
  • Er is een passende vergoeding voor de bijdrage van patiëntvertegenwoordigers.

De Patiëntenfederatie en een tiental leden hebben een witboek geschreven met daarin de hele levenscyclus van een Kwaliteitsregistratie. Een naslagwerk, uitgeschreven voor wie er mee zou willen beginnen vanuit patiëntperspectief. Bijvoorbeeld over welke rol je als patiëntvertegenwoordiger kunt spelen en welke goede voorbeelden er zijn van deelname aan een kwaliteitsregistratie.

PROMs
PROMs zijn gevalideerde vragenlijsten waarmee we gestructureerd informatie kunnen vastleggen over de kwaliteit van leven van patiënten. Door het gebruik van PROMs kunnen we de zorg verder verbeteren en beter aansluiten op de behoeften van patiënten op zowel individueel, ziekenhuis als landelijk niveau.

Vragen?
Heb je vragen over patiëntenparticipatie? Neem dan contact op via participatie@dica.nl.