PROMs

Wij verzamelen naast klinische data ook Patient Reported Outcome Measures (PROMs). PROMs helpen zorgprofessionals om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Bijvoorbeeld door de uitkomsten te gebruiken bij het samen beslissen over de best passende zorg.

PROMs zijn gevalideerde vragenlijsten waarmee we gestructureerd informatie kunnen vastleggen over de kwaliteit van leven van patiënten. Door het gebruik van PROMs kunnen we de zorg verder verbeteren en goed aansluiten op de behoeften van patiënten op zowel individueel, ziekenhuis als landelijk niveau:

 • Zorgprofessionals kunnen op basis van voor de patiënt relevante uitkomsten een keuze maken in de behandeling. Ook helpen de PROMs om te signaleren welke eventuele nazorg een patiënt nodig heeft na de behandeling.
 • PROMs helpen ziekenhuizen bij het meten en verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg. Door veranderingen in PROMs-uitkomsten over een bepaalde periode te volgen, kunnen ziekenhuizen zien welke type behandelingen effectief zijn en waar verbeteringen nodig zijn.
 • Daarnaast kunnen ziekenhuizen via kwaliteitsregistraties de PROMs-uitkomsten vergelijken met andere zorginstellingen in Nederland. Zo signaleren ze met elkaar verbeterpunten en kunnen ze leren van best practices. 

PROMs verzamelt informatie van de volgende kwaliteitsregistraties:

 • DICA Darmkanker (DCRA)
 • DICA Gynaecologische oncologie (DGOA)
 • DICA Hoofd-halsoncologie (DHNA)
 • DICA Melanoom (DMTR)
 • DICA Maag- en slokdarmkanker (DUCA)
 • DICA Borstkanker (NBCA)
 • DICA Neuromodulatie (DNMA)
 • DICA Pijn en palliatieve zorg (DPPA)
 • DICA Obesitas (DATO)

Terugkoppeling via Codman Dashboard
Doordat we PROMs-informatie verzamelen als onderdeel van de klinische registraties, kunnen we een koppeling maken tussen de klinische en PROMs-gegevens van een patiënt. Hierdoor ontstaat waardevolle informatie die we terugkoppelen via het Codman Dashboard. Zorgprofessionals zien dan naast de effectiviteit van verschillende behandelingen, ook hoe patiënten de kwaliteit van leven na een behandeling waarderen.

Meedoen en PROMs delen
Deelt jouw zorginstelling al data voor de hierboven genoemde kwaliteitsregistraties, maar deel je nog geen PROMs-uitkomsten? Of verzamel je nog geen PROMs, maar wil je hier wel mee starten? Neem dan contact op met de DICA Servicedesk (per e-mail of telefonisch via 088 – 570 0010) en vraag naar de (gratis) mogelijkheden om mee te doen.