Nieuw systeem voor verbetering van de zorg na een longoperatie
27 juni 2024

Nieuw systeem voor verbetering van de zorg na een longoperatie

Voor het verbeteren van de zorg aan mensen die een longoperatie ondergaan, is nu het ERATS-dashboard beschikbaar. Dit dashboard is sinds juni jongstleden toegankelijk voor alle ziekenhuizen in Nederland. Na drie jaar ontwikkeling kunnen alle zorgteams die dat willen, daar gebruik van maken. De bedoeling hiermee is om de zorg te verbeteren voor mensen die een longoperatie ondergaan. Het helpt artsen en hun team om de beste zorg te geven volgens de nieuwste richtlijnen.

“Door gebruik te maken van dit dashboard, kun je achteraf kijken hoe goed je zorg volgens die richtlijnen geleverd hebt, hoe je dat doet ten opzichte van de rest van Nederland en welk effect dat heeft op je uitkomsten. Zo vind je aangrijpingspunten waarop je die uitkomsten kunt verbeteren,” aldus Erik von Meyenfeldt, longchirurg in het Albert Schweitzer Ziekenhuis en tevens projectleider van dit ERATS-project, waarbij ERATS staat voor: Enhanced Recovery After Thoracic Surgery.

Onderzoek in databases
Tien jaar geleden begonnen Erik en zijn collega’s in zijn eigen ziekenhuis met onderzoek naar de beste zorg rondom longoperaties, omdat er nog geen Nederlandse richtlijn voor deze specifieke zorg bestond. Bij de dikkedarmoperaties bestond wél al een goed voorbeeld, namelijk de zogenaamde Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) protocollen, waarbij verschillende zorgonderdelen samen zorgen voor een zo vlot mogelijk herstel. En daardoor kwam Erik op het idee voor het verbeteren van de zorg rondom longoperaties op deze manier, het Enchanced Recovery After Thoracic Surgery (ERATS) protocol. “Wij schreven een protocol en dat leek goed te werken. Vervolgens hebben we onderzoek gedaan in databases om te kijken of er variatie in zorguitkomsten is en of dat wellicht aan de zorg rondom een longoperatie kon liggen. En dat bleek zo te zijn.”

Ondertussen schreef de ERAS-society in 2019 hun eerste protocol. Erik: “Dit bevestigde heel duidelijk ons beeld van wat goede zorg rondom longoperaties precies inhoudt. Voor ons het signaal om een subsidie aan te vragen bij de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) om hiervoor een dashboard te kunnen gaan ontwikkelen waarmee zorgteams geholpen worden bij het goed uitvoeren van alle belangrijke zorgonderdelen. Een eis was wel dat wij daarbij een richtlijn zouden opleveren. Vandaar dit gecombineerde project waarmee we drie jaar geleden van start gingen: een richtlijn en een dashboard. Inmiddels is de richtlijn eind vorig jaar opgeleverd en het hiervoor ontwikkelde dashboard is sinds kort live.”

Samenwerking met DICA
Voor dit nieuwe ERATS-dashboard werd een enthousiaste samenwerking met DICA aangegaan. Het dashboard is geïntegreerd in de DCLA-s van DICA. “We hebben daar een zo beperkt mogelijke dataset aan toegevoegd zodat de gebruikers zo min mogelijk belast worden met het toevoegen van data, maar wel het voordeel van stuurinformatie hebben,” aldus Erik.

Het vervolg hierop is een onderzoek waarin wordt gekeken hoe het dashboard zo goed mogelijk ingezet kan worden in de dagelijkse praktijk. Dit onderzoek wordt gefinancierd vanuit het KWF. Erik: “Ook hier werken we weer met hetzelfde enthousiaste team van DICA.  We weten elkaar inmiddels goed te vinden en hebben ook al veel van elkaar geleerd.”

Meer informatie over de DCLA-s