Longkanker – DLCA

Longkanker – DLCA

Dutch Lung Cancer Audit (DLCA)

Ieder jaar krijgen meer dan 14.000 Nederlanders de diagnose longkanker. Bij ongeveer de helft van hen is de kanker dan al uitgezaaid. Er zijn twee hoofdsoorten longkanker: niet-kleincellige longkanker en kleincellige longkanker. Vroege detectie van longkanker is cruciaal voor een succesvolle behandeling.

Kwaliteitsregistratie DICA Longkanker
Via onze kwaliteitsregistratie DICA Longkanker (DLCA) verzamelen we gegevens van patiënten met longkanker. Het is een multidisciplinaire registratie die het traject van diagnostiek en behandeling van patiënten met longkanker in beeld brengt; Longcarcinoom (DLCA-L), Radiotherapy (DLCA-R) en Surgery (DLCA-S).

We analyseren de patiëntkarakteristieken, behandeling en uitkomsten en presenteren die in onze dashboards. Zorgprofessionals gebruiken de inzichten om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te beoordelen en te vergelijken met die van anderen. Daardoor kunnen zij de zorg aan patiënten met longkanker verbeteren.

De DLCA is in 2016 op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) en de Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie (NVvL) opgezet.

Resultaten

 • DLCA-L; een stijging van 82% in 2017 naar 92,9% in 2022 van MRI-onderzoeken bij patiënten met stadium III longkanker.  Deze verrichting is opgesteld vanuit de richtlijn (SONCOS-normering) en adviseert het screenen van de hersenen om mogelijke hersenmetastasen uit te sluiten. In dezelfde periode is de variatie tussen ziekenhuizen met betrekking tot multidisciplinair overleg verminderd.
 • DLCA-R; binnen de radiotherapeutische setting is er een risico-predictiemodel ontwikkeld voor stereotactische behandelingen. Bovendien is de incidentie van oesofagitis graad ≥ 3 als gevolg van chemoradiatie bij niet-kleincellige longkanker (NSCLC) in de loop der jaren afgenomen.
 • DLCA-S; er wordt op het gebied van chirurgie ondersteuning geboden bij de implementatie van het ERATS-protocol (Enhanced Recovery After Thoracic Surgery) en de ontwikkeling van een bijbehorende tool om het herstel na longchirurgie te versnellen.

Patiëntgroep

Patiëntgroep DLCA-S
In deze registratie verzamelen we gegevens van alle chirurgische thoracale (thoraxwand, pleurale, long en mediastinale) ingrepen, in te delen in:

 • resecties bij (verdenking) carcinoom of sarcoom primair uitgaande van de long (eventueel locoregionaal recidief van een eerder behandelde tumor);
 • mediastinum chirurgie (diagnostisch en therapeutisch);
 • metastasectomieën van de long;
 • qverige thoracale ingrepen.

Buiten deze registratie vallen:

 • radio frequente ablaties (RFA) van long-, pleura- of thoraxwandtumoren;
 • weke delenresecties van de thoraxwand (niet benigne resecties) en wervelkolomchirurgie als zelfstandige ingreep;
 • diafragma chirurgie, niet via de thorax benaderd;
 • transthoracale slokdarmresecties;
 • cardiovasculaire ingrepen in de thorax;
 • thoracoscopische sympathectomieën;
 • longtransplantaties;
 • verrichtingen die door de longchirurg worden gedaan voor complicaties na ingrepen die niet binnen de inclusiecriteria van de DLCA vallen.

Patiëntgroep DLCA-R
In deze registratie verzamelen we gegevens van patiënten met:

 • niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC);
 • kleincellig longcarcinoom (SCLC);
 • stadium I-IIIc;
 • locoregionaal recidief (indien in opzet radicale bestraling).

Buiten deze registratie vallen:

 • stadium IV longtumor;
 • in opzet palliatieve behandeling stadium I-IIIb;
 • longmetastasen van een primaire tumor elders;
 • de huidige thoraxbestraling is voor een andere primaire tumor dan SCLC en NSCLC;
 • patiënten die adjuvante postoperatieve bestraling ondergaan (behalve patiënten die wel geopereerd werden maar waarbij geen resectie werd verricht).

Patiëntperspectief
Binnen de Clinical Audit Board en/of de Wetenschappelijke Commissie neemt een afgevaardigde van Longkanker Nederland plaats. De patiëntvertegenwoordiger van Longkanker Nederland vervult een actieve rol binnen de Clinical Audit Board en draagt bij aan het denkproces rondom de doorontwikkeling van de kwaliteitsregistratie.

 • Leren en verbeteren

  Via onze dashboards krijgen deelnemers aan de DLCA wekelijks een geactualiseerde terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt wekelijks plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief

  Leren en verbeteren
Arts
Clinical Audit Board DLCA
 • Voorzitter: Dhr. dr. J.M. Smit, longarts, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem
 • Mw. dr. J.S.A. Belderbos, radiotherapeut, NKI-AVL, Amsterdam
 • Dhr. prof. dr. J. Braun, cardiothoracaal chirurg, LUMC, Leiden
 • Dhr. dr. J.P. Eerenberg, chirurg, Tergooi MC, Hilversum
 • Dhr. dr. F.M.N.H. Schramel, longarts, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht-Nieuwegein
 • Dhr. dr. W.H. Steup, chirurg, HagaZiekenhuis, Den Haag
 • Dhr. dr. J.H. von der Thusen, patholoog, Erasmus MC, Rotterdam
 • Dhr. prof. dr. A.F.T.M. Verhagen, thoraxchirurg, Radboudumc, Nijmegen
 • Mw. drs. A.M. van der Wel, radiotherapeut-oncoloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Dhr. prof.dr. W. Timens, patholoog, UMCG, Groningen
 • Mw. drs. L. Barberio, patiëntvertegenwoordiger, Longkanker Nederland
Registratie coördinator DLCA
 • Dhr. E. Kivits, DICA, Leiden
Wetenschappelijke commissie DLCA-L
 • Voorzitter: Mw. dr. O.C.J. Schuurbiers-Siebers, longarts, Radboudumc, Nijmegen
 • Dhr. dr. P. Brocken, longarts, HagaZiekenhuis, Den Haag
 • Dhr. dr. F.A.H. Jacobs, longarts, Ikazia Ziekenhuis Rotterdam
 • Dhr. dr. W. Jacobs, longarts, Martini Ziekenhuis, Groningen
 • Dhr. dr. W.K. de Jong, longarts, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
 • Mw. dr. E.A. Kastelijn, longarts, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht-Nieuwegein
 • Dhr. dr. B. van der Maat, longarts, Flevoziekenhuis, Almere
 • Dhr. dr. F.M.N.H. Schramel, longarts, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht-Nieuwegein
 • Dhr. dr. J.M. Smit, longarts, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem, secretaris
 • Mw. dr. A.J. Staal- van den Brekel, longarts, ZGT, Almelo
 • Dhr. drs. A.J. van der Wekken, longarts, UMCG, Groningen
 • Mw. dr. S.C. van ’t Westeinde, longarts, Erasmus MC, Rotterdam
 • Mw. drs. L. Barberio, patiëntvertegenwoordiger, Longkanker Nederland
Wetenschappelijke commissie DLCA-R
 • Voorzitter: Mw. dr. J.S.A. Belderbos, radiotherapeut-oncoloog, NKI-AVL, Amsterdam
 • Mw. drs. L.W. van Bockel, radiotherapeut-oncoloog, HagaZiekenhuis, Den Haag
 • Mw. dr. I.E.M. Coremans, radiotherapeut-oncoloog, LUMC, Leiden
 • Dhr. dr. R.A.M. Damhuis, arts-epidemioloog, IKNL, Utrecht
 • Dhr. dr. ir. A.L.A.J. Dekker, medisch fysicus, Maastricht UMC+, Maastricht
 • Mw. drs. C.A. van Es, radiotherapeut-oncoloog, UMC Utrecht, Utrecht
 • Mw. dr. K.E.A. de Jaeger, radiotherapeut-oncoloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
 • Dhr. drs. H.P. Knol, radiotherapeut-oncoloog, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar
 • Mw. drs. M.W. Kolff, radiotherapeut-oncoloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Mw. drs. F.L.A. Koppe, radiotherapeut-oncoloog, Instituut Verbeeten
 • Mw. dr. J. Pomp, radiotherapeut-oncoloog, MST, Enschede
 • Dhr. drs. B.J.T. Reymen, radiotherapeut-oncoloog, Maastro Clinic, Maastricht
 • Dhr. dr. F. Schinagl, radiotherapeut-oncoloog, Radboudumc, Nijmegen
 • Mw. dr. F. Spoelstra, radiotherapeut-oncoloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Mw. drs. C. Tissing-Tan, radiotherapeut-oncoloog, Radiotherapiegroep, Arnhem-Deventer
 • Dhr. drs. J.F. Ubbels, radiotherapeut-oncoloog, UMCG, Groningen
 • Mw. drs. E.J.A. Vonk, radiotherapeut-oncoloog, Radiotherapiegroep, Arnhem-Deventer
 • Mw. dr. N.C.M.G. van der Voort- van Zijp, radiotherapeut-oncoloog, MC Haaglanden, Den Haag
 • Mw. drs. A.M. van der Wel, radiotherapeut-oncoloog, Amsterdam UMC, Amsterdam, secretaris
 • Dhr. dr. E.M. Wiegman, radiotherapeut-oncoloog, Isala, Zwolle
 • Dhr. dr. R. Wijsman MSc, radiotherapeut-oncoloog, UMCG, Groningen
Wetenschappelijke commissie DLCA-S
 • Voorzitter; Mw. dr. W.H. Schreurs, chirurg, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar
 • Dhr. dr. T.J. van Brakel, cardiothoracaal chirurg, LUMC, Leiden
 • Dhr. prof. dr. J. Braun, cardiothoracaal chirurg, LUMC, Leiden
 • Dhr. dr. R.A.M. Damhuis, arts-epidemioloog, IKNL, Utrecht
 • Dhr. dr. E.B. van Duyn, chirurg, Medisch Spectrum Twente, Enschede
 • Dhr. dr. J.P. Eerenberg, chirurg, Tergooi Ziekenhuis, Hilversum
 • Dhr. dr. K.J. Hartemink, chirurg, NKI-AvL, Amsterdam
 • Dhr. dr. D.J. Heineman, chirurg, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Dhr. dr. P.J. Huijstee, chirurg, HagaZiekenhuis, Den Haag
 • Dhr. drs. A.P.W.M. Maat, cardiothoracaal chirurg, Erasmus MC, Rotterdam
 • Dhr. drs. E.M. von Meyenfeldt, chirurg, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
 • Dhr. dr. W.H. Steup, chirurg, HagaZiekenhuis, Den Haag
 • Dhr. prof. dr. A.F.T.M. Verhagen, thoraxchirurg, Radboudumc, Nijmegen
 • Dhr. dr. R. Zandbergen, cardiothoracaal chirurg, Amsterdam UMC, Amsterdam