DHNA als eerste registratie via Connect real time verbonden
15 juli 2024

DHNA als eerste registratie via Connect real time verbonden

De zorgverleners in de DICA registratie Hoofd-halsoncologie (DHNA) delen vanaf nu hun actuele uitkomsten met elkaar.

Betrouwbare data uit de dagelijkse zorgpraktijk zijn essentieel voor voortdurende kwaliteitsverbetering en om zorgverleners, patiënten en beleidsmakers meer inzicht te geven in medische uitkomsten. Door het open delen van data en het uitwisselen van kennis en ervaringen kunnen zorginstellingen en zorgprofessionals van elkaar leren. Dit resulteert niet alleen in betere resultaten voor individuele patiënten, maar draagt ook bij aan het versterken van de gezondheidszorg als geheel.

DHNA is de eerste kwaliteitsregistratie die real time verbonden is via Codman Connect, zodat de behandelcentra de meest actuele informatie over de kwaliteit van de eigen geleverde zorg met elkaar delen en onderling kunnen benchmarken. De zorg voor patiënten met tumoren in het hoofd-halsgebied is in Nederland gecentraliseerd binnen 14 gespecialiseerde ziekenhuizen. Al deze centra nemen deel aan de DHNA. Daarmee heeft de DHNA een 100% dekking.

Connect

Codman Connect is een additionele functionaliteit op de Codman dashboards. Hiermee kunnen samenwerkende zorginstellingen informatie over de kwaliteit van geleverde zorg met elkaar delen en onderling benchmarken ten behoeve van het leren en verbeteren. Zij zien dus niet alleen hun eigen resultaten en de landelijke benchmark, maar ook real time de uitkomsten van andere zorginstellingen waarmee ze in hun ‘Connect-netwerk’ samenwerken. Hiermee kunnen ziekenhuizen gericht contact met elkaar zoeken om van elkaar te leren en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

De functie in Codman Connect is beschikbaar voor alle oncologienetwerken en DICA kwaliteitsregistraties. Ook geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar connect@dica.nl.

Meer informatie

Lees meer over leren en verbeteren

De zorg voor patiënten met tumoren in het hoofd-halsgebied is in Nederland gecentraliseerd binnen 14 gespecialiseerde ziekenhuizen. Al deze centra nemen deel aan de DHNA. Beeld: NWHHT