Al meer dan 100.000 patiënten geregistreerd
4 juli 2024

Al meer dan 100.000 patiënten geregistreerd

Elvira Flikweert is traumachirurg  in het Deventer Ziekenhuis en is daarnaast voorzitter van de Clinical Audit Board van de DICA Heupfractuur registratie (DHFA). Een registratie met al meer dan 100.000 patiënten. Bijzonder aan deze registratie is dat er vanuit de ziekenhuizen meerdere disciplines betrokken zijn. “Bij kwetsbare ouderen is er vaak meer aan de hand dan alleen een heupfractuur.”

“De heupfractuur is de meest voorkomende operatief behandelde breuk”, vertelt Elvira. “In 95 procent van de gevallen gaat het om kwetsbare ouderen met een gemiddelde leeftijd van ruim 80 jaar. Een heupfractuur ontstaat meestal door een val en dat is vaak weer een teken dat er meer aan de hand is. Denk bijvoorbeeld aan botontkalking, het verlies van spierweefsel door ondervoeding, of duizeligheid door een zeer hoge- of juist lage bloeddruk.”

Multidisciplinaire aanpak
Elvira is gepromoveerd op de multidisciplinaire aanpak van heupfracturen. “Na een heupoperatie ontstaan er vaak complicaties. Bovendien is een groot deel van de patiënten daarna minder zelfstandig omdat de heup niet meer zo goed functioneert als voorheen. Tijdens mijn promotietraject heb ik onderzocht hoe we de zorg voor deze patiënten konden verbeteren. De inzet van verschillende specialismen is daarbij heel belangrijk. Naast chirurgen gaat het onder andere ook om orthopeden, klinisch geriaters en internisten.” Deze specialismes zijn ook aangesloten bij de DHFA. Deze registratie startte in 2016, werkt samen met 66 zorginstellingen en heeft tot doel de kwaliteit van zorg voor patiënten met een heupfractuur te verbeteren. In de DHFA worden volwassen patiënten geregistreerd die vanwege een heupfractuur conservatief of operatief behandeld worden in een ziekenhuis. De registratie maakt het mogelijk om de eigen kwaliteit van zorg te vergelijken met andere ziekenhuizen en op basis daarvan verbeteringen door te voeren. Dat dit zijn vruchten afwerpt, blijkt wel uit het feit dat de medebehandeling door geriaters sterk is toegenomen “Bijna alle ziekenhuizen in Nederland doen mee aan de registratie”, vertelt Elvira. “Leuk detail is dat ook het ziekenhuis op Aruba interesse heeft getoond.”

Wel of niet opereren
Om de registratielast voor artsen te verminderen, zijn de benodigde gegevens ingebouwd in één van de grotere elektronische patiëntendossiers (EPD). Een wens voor de toekomst want helaas kan dit nog niet gebruikt worden in alle ziekenhuizen. Elvira legt uit dat patiënten drie maanden gevolgd worden. “Na die periode ontstaat er een soort eindsituatie als het gaat om het niveau van functioneren..” In tegenstelling tot sommige andere registraties, heeft een patiënt met een heupfractuur weinig keuze als het gaat om zijn of haar behandeling. “De enige echte keuze die ze hebben is wel of niet opereren”, legt Elvira uit. “Daarbij is ook steeds meer aandacht voor de kwaliteit van leven. Voor hele kwetsbare patiënten, of patiënten in hun laatste levensfase, doet een operatie soms meer kwaad dan goed. Het is belangrijk om dit te bespreken met patiënten en hun familie zodat zij zelf een juiste afweging kunnen maken.”

Uitbreiding
Elvira is blij met de multidisciplinaire kwaliteitsregistratie, maar ziet nog wel meer mogelijkheden. “Op dit moment zijn alleen ziekenhuizen aangesloten, maar nog geen verpleeghuizen. Veel ouderen verblijven na een ziekenhuisopname al dan niet tijdelijk in een verpleeghuis en in die periode hebben we via DHFA geen zicht op behandeling en resultaten. Ik hoop daarom dat ook specialisten ouderengeneeskunde in de toekomst deel kunnen nemen aan deze registratie zodat we een nog completer beeld krijgen. Momenteel zijn we de mogelijkheden aan het verkennen om data te koppelen met een revalidatiekliniek. ” Ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek heeft Elvira hoge verwachtingen. “We hebben echt een fantastische database opgebouwd met al meer dan 100.000 patiënten. Daarom ben ik ook blij dat er vanuit DICA een arts-onderzoeker betrokken is die de link kan leggen met de wetenschap.”

Meer informatie over de DHFA