Heupfractuur – DHFA

Heupfractuur – DHFA

Dutch Hip Fracture Audit (DHFA)

Heupfracturen komen relatief vaak voor in Nederland en het risico neemt aanzienlijk toe met de leeftijd. Vrouwen lopen over het algemeen een groter risico dan mannen. De voornaamste oorzaak van heupfracturen is vallen. Andere factoren die het risico kunnen vergroten, zijn osteoporose (verlies van botdichtheid), zwakke spieren en het gebruik van bepaalde medicijnen.

Kwaliteitsregistratie DICA Heupfractuur
In de kwaliteitsregistratie DICA Heupfractuur (DHFA) verzamelen we ieder jaar de gegevens van bijna 18.500 patiënten die in het ziekenhuis terecht komen met een gebroken heup. We analyseren de patiëntkarakteristieken, behandeling en uitkomsten en presenteren die in onze dashboards. Zorgprofessionals gebruiken de inzichten om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te beoordelen en te vergelijken met die van anderen. Daardoor kunnen zij de zorg aan patiënten met een heupfractuur verbeteren.

De DHFA is in 2016 op initiatief van de volgende wetenschappelijke beroepsverenigingen opgezet: de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

Resultaten

 • Er is een mediane doorlooptijd op de spoedeisende hulp van 162 minuten.
 • De mediane duur tot operatie is 20 uur.
 • De mediane opnameduur is 5 dagen.

Patiëntgroep

In deze registratie verzamelen we gegevens van alle volwassen patiënten die vanwege een heupfractuur zowel operatief of niet operatief behandeld worden in een ziekenhuis en de spoedeisende hulp (SEH).

Buiten deze registratie vallen de patiënten met een pathologische heupfractuur (fractuur ten gevolge van een kwaadaardige ziekte) en de patiënten met een periprothetische heupfractuur (fractuur rondom prothese of osteosynthese).

Patiëntperspectief
Als je de zorg aan patiënten wil verbeteren, dan is de input van de patiënt essentieel. Daarom is er sinds 2023 binnen het bestuur van de heupfractuurregistratie een patiëntvertegenwoordiger die bij iedere vergadering aansluit. Zij behartigt de belangen van de patiënten met een gebroken heup binnen de registratie.

 • Leren en verbeteren

  In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DHFA wekelijks een geactualiseerde terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief. Het is mogelijk om met ziekenhuizen binnen de regio resultaten te vergelijken middels Codman Connect.

  Leren en verbeteren
Arts

“Als verpleeghuizen en revalidatiecentra ook gaan deelnemen krijgen we een nog completer beeld van behandelingen en resultaten.”

- Elvira Flikweert, traumachirurg in het Deventer Ziekenhuis en voorzitter van de Clinical Audit Board van de DHFA

Clinical Audit Board DHFA
 • Voorzitter: Mw. dr. E.R. Flikweert, traumachirurg, Deventer Ziekenhuis, Deventer
 • Dhr. dr. F. Malgo, klinisch geriater, Alrijne Ziekenhuis, Leiden
 • Dhr. dr. M.J. Heetveld, traumachirurg, Spaarne Gasthuis, Haarlem – Hoofddorp
 • Mw. T. van Helmond, patiëntvertegenwoordiger, KBO Brabant, ‘s-Hertogenbosch
 • Dhr. drs. P.W. van Egmond, orthopedisch chirurg en traumatoloog, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg 
 • Mw. dr. M.C. Trappenburg, internist-ouderengeneeskunde, Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen
Arts-onderzoeker DHFA
 • Mw. drs. H. van Bremen, DICA, Leiden
Wetenschappelijke commissie DHFA
 • Dhr. prof. Dr. WP. Achterberg, hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde, LUMC, Leiden
 • Dhr. dr. C.L.P van de Ree, orthopedisch chirurg i.o, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg
 • Drs. A.H. De Bruin-Calf, internist-ouderengeneeskunde, ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten
 • Drs. P.W. van Egmond, orthopedisch chirurg en traumatoloog, Elisabeth Tweesteden ziekenhuis, Tilburg
 • Mw. dr. E.R. Flikweert, traumachirurg, Deventer Ziekenhuis, Deventer
 • Dhr. dr. M.J. Heetveld, traumachirurg, Spaarne Gasthuis, Haarlem – Hoofddorp
 • Dhr. Prof. dr. J.H. Hegeman, traumachirurg, Ziekenhuisgroep Twente, Almelo – Hengelo
 • Dhr. dr. F. Malgo, klinisch geriater, Alrijne Ziekenhuis, Leiden
 • Dhr. dr. B.G. Schutte, orthopedisch chirurg, Spaarne Gasthuis, Haarlem – Hoofddorp
 • Mw. dr. M.C. Trappenburg, internist-ouderengeneeskunde, Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen
 • Dhr. dr. S.C. Voeten, orthopedisch chirurg i.o., Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Dhr. dr. F.J.G. Wijdicks, traumachirurg, Diakonessenhuis, Utrecht
 • Mw. dr. H.C. Willems, klinisch geriater/internist ouderengeneeskunde, Amsterdam UMC, Amsterdam, voorzitter
 • Mw. dr. F.S. Würdemann, anios chirurgie, Hagaziekenhuis, Leiden