Skip to main content
NBCA

Onderzoek

DICA moedigt wetenschappelijk onderzoek aan vanuit de overtuiging dat dit een belangrijk instrument is tot verdere kwaliteitsverbetering. Deelnemers aan de registraties mogen onder strikte voorwaarden gegevens uit de registratie gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Aanvragen worden op meerdere niveaus getoetst.

De landelijke Borstkankeraudit wijkt op een aantal punten af van de andere registraties. Zo betreft de NBCA een multidisciplinaire audit en worden gegevens niet alleen door de deelnemers verzameld, maar in meer dan de helft van de deelnemende ziekenhuizen door medewerkers van de Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). U als aanvrager heeft daarom de keuze een verzoek op 2 manieren in te dienen. Het aanmeldingsformulier is weliswaar uniform voor beide partijen en ook de procedure ter goedkeuring is gelijk.

De aanvraag wordt beoordeeld door zowel de NBCA wetenschappelijke raad als ook de Commissie van Toezicht op de NKR.
- via IKNL
- via DICA; zoals onderstaand

Bij een aanvraag met NBCA-gegevens worden de volgende procedures doorlopen:

  1. U doet een schriftelijke aanvraag middels het aanvraagformulier (zie onder)
  2. Indien het contactformulier compleet ingevuld; volgt beoordeling door de NBCA wetenschappelijke raad.
  3. Beoordeling door de Commissie van Toezicht (CvT) op de NKR. De CvT toetst of wordt voldaan aan de Nederlandse privacywetgeving.
  4. Na goedkeuring en afhandeling wordt de aanvraag opgenomen in het verstrekkingsregister en op de NBCA website geplaatst.
  5. Controle van de gemaakte afspraken met de aanvrager en terugkoppeling van de bevindingen vindt plaats in samenspraak met de wetenschappelijke raad.

Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure wij volgen bij een aanvraag? Bekijk dan hier de procedure. Wilt u een onderzoekaanvraag doen?

Aanvraagformulier (word)

Formulier 'toestemming verstrekking gegevens aan derden'

Addendum IKNL-procedure inzake onderzoekaanvragen

Variabelenlijst om te gebruiken bij uw onderzoeksaanvraag: 
download data dictionary (variabelenlijst) (excel)

Flowchart

Hieronder vindt u een overzicht van de lopende onderzoeken van de NBCA-registratie. Dit is een overzicht van de goedgekeurde wetenschappelijke aanvragen. Resultaten en publicaties met data uit de NBCA vindt u op de pagina 'resultaten'. 

 

Lopend onderzoek: