Skip to main content
DUCA

Onderzoek

DICA moedigt wetenschappelijk onderzoek aan vanuit de overtuiging dat dit een belangrijk instrument is tot verdere kwaliteitsverbetering. Deelnemers aan de registraties mogen onder strikte voorwaarden gegevens uit de registratie gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Aanvragen worden op meerdere niveaus getoetst.

Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure wij volgen bij een aanvraag? Bekijk dan hier de procedure en het DUCA-addendum. Wilt u een onderzoekaanvraag doen?

Aanvraagformulier (word)

Formulier 'toestemming verstrekking gegevens aan derden'

Variabelenlijst om te gebruiken bij uw onderzoeksaanvraag: 
download data dictionary (variabelenlijst) (excel)

Hieronder vindt u een overzicht van de lopende onderzoeken van de DUCA-registratie. Dit is een overzicht van de goedgekeurde wetenschappelijke aanvragen. Resultaten en publicaties met data uit de DUCA vindt u op de pagina 'resultaten'. Een schematisch overzicht van alle aanvragen - goedgekeurd, afgekeurd en lopend - vindt u in deze PDF.

Lopend onderzoek: