Skip to main content
DSAA

Onderzoek

Mededelingen

Kerstreces

Rondom de feestdagen zijn wij tot en met 14 januari 2022 beperkt bereikbaar voor het aannemen en verwerken van wetenschappelijke aanvragen, waardoor de behandeling van uw verzoeken langer kan duren. We wensen iedereen hele fijne feestdagen en een goede en gezonde start van het nieuwe jaar!

Complexe aanvragen

In de afgelopen jaren is de interesse om wetenschappelijk onderzoek op basis van data uit de DICA registraties te doen sterk toegenomen. Dit vinden wij uiteraard een hele mooie ontwikkeling!

Met deze grote interesse zien we ook steeds complexere dataverzoeken voor wetenschappelijk onderzoek binnen komen. Deze complexere verzoeken vragen extra handelingen om het technisch te regelen en/of om de privacy goed te borgen. In de komende periode gaan wij ons beraden over eenduidige richtlijnen voor dergelijke complexe aanvragen, zodat we hier in de toekomst op een weloverwogen en efficiënte manier mee om kunnen gaan.

Om dit goed te kunnen doen zullen wij vanaf dit moment (23/12/2021) voorlopig alleen nog aanvragen in behandeling nemen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Gebruik makend van data vanuit één enkele DICA registratie
  • Gebruik makend van data die beschikbaar is op basis van de huidige variabelenlijsten zoals deze op registratie pagina’s te vinden zijn
  • Zonder gebruik te maken van data uit vrije tekstvelden uit de database
  • Waarbij geen toestemming van de privacycommissie nodig is

Wij vragen om uw begrip hiervoor en zullen u op deze plek informeren over de nieuw te ontwikkelen richtlijnen ten aanzien van complexere aanvragen.

DICA moedigt wetenschappelijk onderzoek aan vanuit de overtuiging dat dit een belangrijk instrument is tot verdere kwaliteitsverbetering. Deelnemers aan de registraties mogen onder strikte voorwaarden gegevens uit de registratie gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Aanvragen worden op meerdere niveaus getoetst.

Voor het aanvragen van gegevens uit de DICA registraties kunt u via deze link het digitale aanvraagformulier indienen. Na inzending van de aanvraag start automatisch het beoordelingsproces.

De variabelenlijst voor uw onderzoeksaanvraag en het toestemmingsformulier verstrekking gegevens aan derden vindt u hieronder:

Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure wij volgen bij een aanvraag? Bekijk dan hier de procedure wetenschappelijke aanvragen en het DSAA-addendum.

Indien u vragen heeft omtrent de wetenschappelijke aanvragen dan kunt u contact opnemen met onderzoek@dica.nl.

Lopend onderzoek

Hieronder vindt u een overzicht van de lopende onderzoeken van de DSAA-registratie. Dit is een overzicht van de goedgekeurde wetenschappelijke aanvragen. Resultaten en publicaties met data uit de DSAA vindt u op de pagina 'resultaten'.