Skip to main content
DRCE

Onderzoek

DICA moedigt wetenschappelijk onderzoek aan vanuit de overtuiging dat dit een belangrijk instrument is tot verdere kwaliteitsverbetering. Deelnemers aan de registraties mogen onder strikte voorwaarden gegevens uit de registratie gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Aanvragen worden op meerdere niveaus getoetst.

Er zijn nog geen gegevens uit de DRCE-database beschikbaar voor extern onderzoek. De database moet eerst gevuld worden met voldoende betrouwbare gegevens. Op een later tijdstip beschrijven we hier hoe u aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek indient.