Skip to main content
Dutch Head and Neck Audit

DHNA

Over de registratie

  • Eerste basistabel voor de DHNA nu beschikbaar: inzicht in patiënt- en behandelkarakteristieken per tumorsoort.

Bekijk resultaten uit de DHNA


DHNA staat voor Dutch Head and Neck Audit. Deze audit registreert de resultaten van primaire hoofd-halstumoren. Het doel van deze audit is het meten en monitoren van kwaliteit van zorg. Bij deze kwaliteitsregistratie staat de keten centraal. De kwaliteitsitems, ook wel indicatoren genoemd, zijn opgesteld vanuit drie verschillende perspectieven: medisch specialist, paramedicus en de patiënt. Tevens wordt de kwaliteit van zorg van alle betrokken zorgverleners bijgehouden. Dit wil zeggen dat zowel medische gegevens over de behandeling met een operatie, radiotherapie, chemotherapie of een combinatie, als gegevens over de zorg geleverd door de diëtist, fysiotherapeut, logopedist, mondzorgkundige en oncologisch verpleegkundige, worden verzameld.

De zorg voor patiënten met tumoren in het hoofd-halsgebied is in Nederland grotendeels gecentraliseerd binnen acht gespecialiseerde Hoofd-Hals Oncologische Centra (HHOC) die allen ook een afdeling radiotherapie hebben. Daarnaast zijn er zes radiotherapeutische centra die geen onderdeel van een HHOC vormen, maar wel hoofdhals-oncologie patiënten behandelen in het kader van een samenwerkingsverband met een HHOC. Zij worden ook wel de HHOC preferred partners genoemd. Met behulp van de verzamelde gegevens kan de zorg in het eigen ziekenhuis verbeterd worden en kan men de geleverde zorg en de uitkomsten daarvan spiegelen aan de andere ziekenhuizen. Het systeem wijst zorgverleners, betrokken bij de behandeling voor hoofd-halstumoren, op eventuele verbeterpunten zodat zij hiermee aan de slag gaan. De verschillende beroepsverenigingen faciliteren daarbij en monitoren de verbeteringen.


Patientfeedback

Naast het verzamelen van medische en paramedische (klinische) gegevens wordt ook het patiëntenperspectief meegenomen door het afnemen van speciaal ontwikkelde vragenlijsten. In de DHNA wordt gevraagd naar patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) en patiënt gerapporteerde ervaringsmaten (PREMs). De gegevens ingevuld door patiënten worden direct aan de patiënt getoond nadat de vragenlijst is ingevuld. Hierbij ziet de patiënt ook zijn gegevens van de vorige keer. Daarnaast kunnen de klinische gegevens gekoppeld worden aan de patiëntmetingen. De uitkomsten worden gebruikt voor het verbeteren van individuele patiëntenzorg, kwaliteitsevaluatie- en verbetering en wetenschappelijk onderzoek.


Praktische informatie

De DHNA handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.


Inclusie en exclusiecriteria

Inclusiecriteria

Alle behandelde patiënten met een eerste primaire maligniteit in het hoofd-halsgebied, te weten:
- Mondholte (ICD-O code: C00, C02-C04, C05.0, C5.8-9, C06.0-8)
- Orofarynx (ICD-O code: C01, C05.1- 2, C09, C10.0, C10.2-4, C10.8-9, C14)
- Nasofarynx (ICD-O code: C11)
- Hypofarynx (ICD-O code: C12-C13)
- Larynx (ICD-O code: C32.0-2, C32.8-9, C10.1)
- Neusholte en neusbijholten (ICD-O code:C30-C31)
- Maligne speekselklieren (ICD-O code: C6.9, C07-C08)
- Lymfkliermetastasen plaveiselcelcarcinoom van onbekende origine (ICD-O code: C80)

Exclusie criteria

1. Carcinoma in situ (CIS).
2. Patiënten die gediagnosticeerd zijn met: een tweede primaire tumor in het hoofdhalsgebied, een recidief of een residu. (CIS tellen niet mee als tweede primaire tumoren.) 
3. Mucosale melanomen, schildkliertumoren, huidtumoren, sarcomen, neuro-endocriene tumoren en hematologische maligniteiten.Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.

Codman Dashboard

In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DHNA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren en Codman Exploratief. Alle gegevens worden wekelijks geüpdatet. De basisrapportage zal in november worden toegevoegd.

Codman Indicatoren

Via Codman Indicatoren kunt u alle interne en externe indicatoren terugvinden. Per indicator wordt de rekenregel en in- en exclusielijst weergegeven.
Tevens vindt u een overzicht van de TP-indicatoren. Hierdoor kunt u het hele jaar door monitoren hoe uw ziekenhuis presteert op de aan te leveren externe indicatoren in het Transparantieportaal.
Indien de registratie een medicijnenmodule heeft, kunt u via de Codman Indicatoren ook terecht bij deze rapportage.

Codman Exploratief

Codman Exploratief maakt het voor u mogelijk om informatie over behandelresultaten te filteren naar bijvoorbeeld leeftijd, comorbiditeiten of chirurgische techniek. Door de juiste filters toe te passen ontvangt u nauwkeurige ongecorrigeerde informatie over bij welk type patiënt u de minste complicaties heeft of waar juist nog de grootste verbetering te behalen valt. De prestaties van uw kliniek worden afgezet tegenover de landelijke benchmark. Daarnaast vindt u hier ook een vullingenoverzicht om het aantal geregistreerde patiënten in de audit te bekijken.  

Aanmelden Codman Dashboard

Codman Indicatoren

Voor de DHNA kunt u inloggen via: https://dhna-kpi.valuebase.nl

Bent u al in het bezit van een gebruikersnaam en wachtwoord voor het registratiesysteem Survey,  dan kunt u deze gegevens gebruiken om in te loggen.
Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u inloggen met het e-mail adres waarop u dit bericht ontvangt.

Heeft u wel een gebruikersnaam maar nog geen wachtwoord? Dan kunt u een wachtwoord aanmaken door op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken. U ontvangt een e-mail met daarin een link om het wachtwoord te wijzigen. Ontvangt u geen e-mail? Controleer dan uw spambox. Mogelijk is de e-mail daarin terechtgekomen.

Bent u eenmaal ingelogd dan kunt u linksboven in het menu snel wisselen tussen de verschillende rapportage omgevingen.

Codman Exploratief

Activeer uw account door onderstaande stappen te volgen:
Voor de DHNA kunt u inloggen via: https://dhna-kpi.valuebase.nl

Bent u al in het bezit van een gebruikersnaam en wachtwoord voor het registratiesysteem Survey, dan kunt u deze gegevens gebruiken om in te loggen.
Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u inloggen met het e-mail adres waarop u dit bericht ontvangt.
Heeft u wel een gebruikersnaam maar nog geen wachtwoord? Dan kunt u een wachtwoord aanmaken door op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken.

Bent u uw wachtwoord vergeten?

  • Ga naar de website: zie de links hierboven
  •  Klik op ‘Wachtwoord vergeten’.
  • U ontvangt een e-mail met een link om het wachtwoord te wijzigen. Ontvangt u geen e-mail? Controleer dan uw spambox. Mogelijk is de e-mail daarin terechtgekomen.

Aanmelden ziekenhuis

Heeft u vragen of wilt u uw ziekenhuis aanmelden bij de DHNA? Neem dan contact op met de DICA servicedesk.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de DICA servicedesk. Telefoon:088 – 570 00 10 

E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
De servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.