Skip to main content
Dutch Head and Neck Audit

DHNA

Over de registratie

  • De eerste transparante indicatoren van de DHNA zijn beschikbaar. Deze gegevens gaan over de eerste helft (Q1 en Q2) van 2019. 

Bekijk resultaten uit de DHNA


DHNA staat voor Dutch Head and Neck Audit. Deze audit registreert de resultaten van primaire hoofd-halstumoren. Het doel van deze audit is het meten en monitoren van kwaliteit van zorg. Bij deze kwaliteitsregistratie staat de keten centraal. De kwaliteitsitems, ook wel indicatoren genoemd, zijn opgesteld vanuit drie verschillende perspectieven: medisch specialist, paramedicus en de patiënt. Tevens wordt de kwaliteit van zorg van alle betrokken zorgverleners bijgehouden. Dit wil zeggen dat zowel medische gegevens over de behandeling met een operatie, radiotherapie, chemotherapie of een combinatie, als gegevens over de zorg geleverd door de diëtist, fysiotherapeut, logopedist, mondzorgkundige en oncologisch verpleegkundige, worden verzameld.

De zorg voor patiënten met tumoren in het hoofd-halsgebied is in Nederland grotendeels gecentraliseerd binnen acht gespecialiseerde Hoofd-Hals Oncologische Centra (HHOC) die allen ook een afdeling radiotherapie hebben. Daarnaast zijn er zes radiotherapeutische centra die geen onderdeel van een HHOC vormen, maar wel hoofdhals-oncologie patiënten behandelen in het kader van een samenwerkingsverband met een HHOC. Zij worden ook wel de HHOC preferred partners genoemd. Met behulp van de verzamelde gegevens kan de zorg in het eigen ziekenhuis verbeterd worden en kan men de geleverde zorg en de uitkomsten daarvan spiegelen aan de andere ziekenhuizen. Het systeem wijst zorgverleners, betrokken bij de behandeling voor hoofd-halstumoren, op eventuele verbeterpunten zodat zij hiermee aan de slag gaan. De verschillende beroepsverenigingen faciliteren daarbij en monitoren de verbeteringen.

Patientfeedback

Naast het verzamelen van medische en paramedische (klinische) gegevens wordt ook het patiëntenperspectief meegenomen. Dit wordt gedaan door middel van speciaal ontwikkelde vragenlijsten.  

In de DHNA wordt gevraagd naar patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) en patiënt gerapporteerde ervaringsmaten (PREMs). Klinische gegevens worden gekoppeld aan de patiëntmetingen. De uitkomsten hiervan worden gebruikt voor het verbeteren van individuele patiëntenzorg, kwaliteitsevaluatie- en verbetering en wetenschappelijk onderzoek.

De PROMs module binnen de DHNA is in 2019 uitgebreid. Er zijn twee subschalen van een nieuwe PROMs-lijst, de FACE-Q ², toegevoegd om problemen die patiënten ervaren bij hun verander(en)de uiterlijk beter in kaart te brengen.


Praktische informatie

De DHNA handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.

Inclusie en exclusiecriteria

Inclusiecriteria

Alle behandelde patiënten met een eerste primaire maligniteit in het hoofd-halsgebied, te weten:
- Mondholte (ICD-O code: C00, C02-C04, C05.0, C5.8-9, C06.0-8)
- Orofarynx (ICD-O code: C01, C05.1- 2, C09, C10.0, C10.2-4, C10.8-9, C14)
- Nasofarynx (ICD-O code: C11)
- Hypofarynx (ICD-O code: C12-C13)
- Larynx (ICD-O code: C32.0-2, C32.8-9, C10.1)
- Neusholte en neusbijholten (ICD-O code:C30-C31)
- Maligne speekselklieren (ICD-O code: C6.9, C07-C08)
- Lymfkliermetastasen plaveiselcelcarcinoom van onbekende origine (ICD-O code: C80)

Exclusie criteria

1. Carcinoma in situ (CIS).
2. Patiënten die gediagnosticeerd zijn met: een tweede primaire tumor in het hoofdhalsgebied, een recidief of een residu. (CIS tellen niet mee als tweede primaire tumoren.) 
3. Mucosale melanomen, schildkliertumoren, huidtumoren, sarcomen, neuro-endocriene tumoren en hematologische maligniteiten.

Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.

Codman Dashboard

In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DHNA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief. Alle gegevens worden wekelijks geüpdatet. Lees hier meer over het Codman Dashboard. 

Aanmelden ziekenhuis

Neem contact op met de DICA servicedesk.
Telefoon:088 – 570 00 10 
E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl

De servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.