Skip to main content
DHBA

Onderzoek

DICA moedigt wetenschappelijk onderzoek aan vanuit de overtuiging dat dit een belangrijk instrument is tot verdere kwaliteitsverbetering. Deelnemers aan de registraties mogen onder strikte voorwaarden gegevens uit de registratie gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Aanvragen worden op meerdere niveaus getoetst.

Voor het indienen van een wetenschappelijke aanvraag bij de DHBA moeten aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 
Voor de procedure omtrent indienen klik hier.
Voor de inhoud en afwikkeling van een wetenschappelijke aanvraag bij de DHBA klik hier.

De DHBA Wetenschappelijke Commissievergaderingen zijn op:

26 mei 2021

13 oktober 2021

8 december 2021

 

Aanvraagformulier (word)

Formulier 'toestemming verstrekking gegevens aan derden'

Variabelenlijst om te gebruiken bij uw onderzoeksaanvraag: 
download data dictionary (variabelenlijst) (excel)

Hieronder vindt u een overzicht van de lopende onderzoeken van de DHBA-registratie. Dit is een overzicht van de goedgekeurde wetenschappelijke aanvragen. Resultaten en publicaties met data uit de DHBA vindt u op de pagina 'resultaten'.