Skip to main content
DBIR

Onderzoek

DICA moedigt wetenschappelijk onderzoek aan vanuit de overtuiging dat dit een belangrijk instrument is voor verdere kwaliteitsverbetering. Deelnemers aan de registraties mogen onder strikte voorwaarden gegevens uit de registratie gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Aanvragen worden op meerdere niveaus getoetst.

Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure wij volgen bij een aanvraag? Bekijk dan hier de procedure. Addendum op het algemene DICA-reglement: de eerste resultaten dienen binnen 12 maanden aan de DBIR Wetenschappelijke Commissie gepresenteerd te worden.

Wilt u een onderzoekaanvraag doen?

Aanvraagformulier (word)

Formulier 'toestemming verstrekking gegevens aan derden'

Variabelenlijst om te gebruiken bij uw onderzoeksaanvraag: 
download data dictionary (variabelenlijst) (excel)

Hieronder vindt u een overzicht van de lopende onderzoeken van de DBIR-registratie. Dit is een overzicht van de goedgekeurde wetenschappelijke aanvragen. Resultaten en publicaties met data uit de DBIR vindt u op de pagina 'resultaten'.