Prostaat – DPA

Prostaat – DPA

Dutch Prostate Audit (DPA)

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen in Nederland. In 2022 kregen bijna 15.000 mannen deze diagnose. Dit type kanker vertegenwoordigt ongeveer 20% van alle nieuwe kankerdiagnoses bij mannen. Het is dan ook van groot belang dat we de kwaliteit van zorg voor deze veelvoorkomende ziekte grondig evalueren en waar mogelijk verbeteren.

Kwaliteitsregistratie DICA Prostaat
In de kwaliteitsregistratie DICA Prostaat (DPA) verzamelen we klinische gegevens over de behandelingen en uitkomsten bij patiënten die gediagnosticeerd zijn met niet-uitgezaaide prostaatkanker. We analyseren de patiëntkarakteristieken, behandelingen en uitkomsten en presenteren die in onze dashboards. Zorgprofessionals gebruiken de inzichten om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te beoordelen en te vergelijken met die van hun collega’s. Daardoor kunnen zij de zorg aan patiënten met prostaatkanker verbeteren.

De DPA is in 2023 op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) opgericht. Neemt jouw zorginstelling nog niet deel aan de DPA? Meld je nu aan.

Patiëntgroep

In deze registratie verzamelen we gegevens van patiënten met lokaal prostaatkanker dat niet is uitgezaaid.

Patiëntperspectief
Wij verzamelen voor de DPA patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROMs). PROMs zijn belangrijk in deze registratie, omdat ze direct inzicht geven in de ervaringen van de patiënt en de kwaliteit van leven na de behandeling. Deze gegevens helpen zorgprofessionals om de effectiviteit van behandelingen te beoordelen, de zorg te verbeteren en beter aan te sluiten bij de behoeften en voorkeuren van prostaatkankerpatiënten.

 • Leren en verbeteren

  In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DICA Prostaat registratie wekelijks een geactualiseerde terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief.

  Leren en verbeteren
Arts
Clinical Audit Board DPA
 • Voorzitter: Dhr. dr. R. Somford, uroloog, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
 • Dhr. dr. R.J. van Alphen, internist-oncoloog, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg
 • Dhr. dr. R.C.N. van den Bergh, uroloog, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht/Nieuwegein
 • Mw. dr. F. van den Berkmortel, medical oncologist, Zuyderland Medisch Centrum, Venlo
 • Mw. dr. C. van den Broek, radiotherapeut-oncoloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Dhr. dr. K.A. Hinnen, radiotherapeut, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Mw. dr. C.F. Kweldam, klinisch patholoog, Maasstad ziekenhuis, Rotterdam
 • Dhr. dr. J. Noordmans, radioloog, BovenIJ Ziekenhuis, Amsterdam
 • Dhr. dr. J. Oddens, uroloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Dhr. dr. I.G. Schoots, radioloog, Erasmus MC, Rotterdam
 • Dhr. dr. L.E. Weijs, nucleair geneeskundige, Ziekenhuisgroep Twente, Hengelo
Registratie coördinator DPA
 • Mw. S. Talie, MSc, DICA, Leiden
Wetenschappelijke commissie DPA
 • Dhr. dr. R.C.N. van den Bergh, uroloog, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht/Nieuwegein
 • Dhr. dr. L.E. Weijs, nucleair geneeskundige, Ziekenhuisgroep Twente, Hengelo
 • Dhr. dr. J. Noordmans, radioloog, BovenIJ Ziekenhuis, Amsterdam
 • Dhr. dr. I.G. Schoots, radioloog, Erasmus MC, Rotterdam
 • Dhr. dr. R. Somford, uroloog, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen (voorzitter)
 • Dhr. dr. R.J. van Alphen, internist-oncoloog, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg