Pijn en palliatieve zorg – DPPA

Pijn en palliatieve zorg – DPPA

Dutch Pain and Palliative care Audit (DPPA)

Patiënten met aanhoudende pijnklachten kunnen doorverwezen worden naar de pijngeneeskunde voor behandeling door een anesthesioloog. De anesthesioloog behandelt patiënten met onder andere chronische pijn, met pijn gerelateerd aan ziekten zoals kanker, of met pijn tijdens de palliatieve fase.

Kwaliteitsregistratie DICA Pijn en palliatieve zorg
In de kwaliteitsregistratie DICA Pijn en palliatieve zorg (DPPA) verzamelen we de klinische gegevens van de zorg rondom de pijngeneeskundige behandelingen van patiënten met chronische pijn. We analyseren de patiëntkarakteristieken en uitkomsten en presenteren die in onze dashboards. Zorgprofessionals gebruiken de inzichten om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te beoordelen en te vergelijken met die van anderen. Daardoor kunnen zij de zorg aan patiënten verbeteren.

De DPPA is in 2022 op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) opgericht en in 2023 ondergebracht bij DICA. Neemt jouw zorginstelling nog niet deel aan de DPPA? Meld je nu aan.

Patiëntgroep

In deze registratie verzamelen we gegevens van patiënten die onder behandeling zijn van de anesthesioloog als pijnbehandelaar. Dit zijn alle patiënten met chronische pijn, gedefinieerd als pijn die langer dan drie maanden aanhoudt. Deze patiënten worden behandeld voor pijnbestrijding door een in pijn gespecialiseerde anesthesioloog binnen de pijngeneeskunde, zowel in een palliatieve als curatieve setting.

Patiëntperspectief
Wij nemen Patiënt Reported Outcome Measures (PROMs) in onze registratie op. PROMs zijn gevalideerde vragenlijsten waarmee we gestructureerd informatie verzamelen over de kwaliteit van leven van patiënten, waaronder aspecten zoals fysiek functioneren, vermoeidheid en mentale gezondheid. Door het gebruik van PROMs kunnen we de zorg verder verbeteren en goed afstemmen op de behoeften van patiënten op individueel, ziekenhuis- en landelijk niveau.

  • Leren en verbeteren

    In de Codman omgeving ontvangen deelnemers aan de DPPA ieder kwartaal een geactualiseerde terugkoppeling van hun eigen resultaten, vergeleken met het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Deze terugkoppeling wordt verzorgd via Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief

    Leren en verbeteren
Arts
Clinical Audit Board DPPA
  • Voorzitter: Dhr. dr. L. Elzinga, anesthesioloog-pijnspecialist, Bravis ziekenhuis, Bergen op Zoom-Roosendaal
  • Mw. dr. M. Dirckx, anesthesioloog, Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam
  • Dhr. dr. E.W. van den Bosch, anesthesioloog, Medisch Centrum Leeuwarden
  • Mw. dr. G.T.M.L. Oei, anesthesioloog, Dijklander Ziekenhuis Hoorn-Purmerend
Registratie coördinator DPPA
  • Dhr. M. J.C. Nijeboer MSc, DICA Leiden