Perioperatieve anesthesiologische zorg – DPAA

Perioperatieve anesthesiologische zorg – DPAA

Dutch Perioperative Anesthesiological Audit (DPAA)

Jaarlijks worden er in Nederland meer dan 1,2 miljoen patiënten geopereerd. Het is daarom belangrijk om de kwaliteit van perioperatieve anesthesiologische zorg, de medische zorg die wordt verleend aan patiënten rondom de periode van een chirurgische ingreep, te waarborgen. Het doel van perioperatieve anesthesiologische zorg is om ervoor te zorgen dat de patiënt veilig en comfortabel door de chirurgische procedure gaat.

Kwaliteitsregistratie DICA Perioperatieve anesthesiologische zorg
Via onze kwaliteitsregistratie DICA Perioperatieve anesthesiologische zorg (DPAA) verzamelen we gegevens van patiënten die in Nederland geopereerd zijn. We analyseren de patiëntkarakteristieken, behandeling en uitkomsten en presenteren die in onze dashboards. Zorgprofessionals gebruiken de inzichten om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te beoordelen en te vergelijken met die van anderen. Daardoor kunnen zij de zorg aan patiënten die perioperatieve anesthesiologische zorg nodig hebben, verbeteren.

De DPAA is in 2022 opgericht en op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) in 2023 overgeplaatst naar DICA. Neemt jouw zorginstelling nog niet deel aan de DPAA? Meld je nu aan.

Patiëntgroep

In deze registratie verzamelen we gegevens van geopereerde patiënten in het perioperatieve traject. Door ons te concentreren op deze categorie kunnen we gerichte inzichten verkrijgen en mogelijke verbeteringen identificeren. Zo optimaliseren we de kwaliteit van perioperatieve anesthesiologische zorg.

 • Leren en verbeteren

  Via onze dashboards krijgen deelnemers aan de DPAA wekelijks een geactualiseerde terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt wekelijks plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief

  Leren en verbeteren
Arts
Clinical Audit Board DPAA
 • Dhr. dr. H. Helmerhorst, anesthesioloog (ICU research), LUMC, Leiden
 • Dhr. dr. J.S.H.A. Koopman, anesthesioloog, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
 • Mw. dr. G.J. Nieuwenhuijs-Moeke, anesthesioloog, UMCG, Groningen
 • Mw. dr. D. Veelo, anesthesioloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Mw. dr. J.E.M. Vernooij, anesthesioloog, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem
 • Dhr. dr. P. Meyer, anesthesioloog, UMCG, Groningen
Registratie coördinator DPAA
 • Mw. S. Talie, MSc, DICA, Leiden