Obesitas – DATO

Obesitas – DATO

Dutch Audit for Treatment of Obesity (DATO)

Ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders heeft overgewicht en bijna 14% lijdt aan ernstig overgewicht (obesitas). Bij een Body Mass Index (BMI) tussen de 30 en 40 spreken we van obesitas en bij een BMI vanaf 40 van ernstige obesitas. Mensen met overgewicht hebben een verhoogd gezondheidsrisico en meer kans op aandoeningen zoals diabetes, gewrichtsproblemen en hart- en vaatziekten.

Kwaliteitsregistratie DICA Obesitas
Via onze kwaliteitsregistratie DICA Obesitas (DATO) verzamelen we gegevens van patiënten die bariatrische chirurgie (een maagverkleinende operatie) hebben ondergaan. We analyseren de patiëntkarakteristieken, behandeling en uitkomsten en presenteren die in onze dashboards. Zorgprofessionals gebruiken de inzichten om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te beoordelen en te vergelijken met die van anderen. Daardoor kunnen zij de zorg aan patiënten met obesitas verbeteren.

Daar de medicamenteuze behandeling van obesitas momenteel aan een opmars bezig is, nemen we deze behandeling ook op in de registratie. Daarom zal dit vanaf 2025 onderdeel worden van de DATO. Zo kunnen we het effect en de veiligheid van deze nieuwe behandeling evalueren en optimaliseren.

De registratie is in 2015 opgezet op initiatief van de Dutch Society of Metabolic and Bariatric Surgery (DSMBS).

Resultaten

 • Met een participatie van 100% van de bariatrische behandelcentra geeft de kwaliteitsregistratie een grote hoeveelheid aan informatie over de kwaliteit van de geleverde bariatrische zorg.
 • Sinds de start van de registratie is het aantal ernstige complicaties na een primaire ingreep met de helft afgenomen. Het huidige complicatie percentage van 1.6% wordt in Europa als bovengemiddeld goed gezien.
 • Het aantal patiënten met een verlengde opnameduur is sinds de start van registratie afgenomen van 8% in 2015 tot 3% in 2022.

Patiëntgroep

We hanteren de indicaties zoals verwoord in de richtlijn chirurgische behandeling van obesitas. Dat betekent dat we gegevens verzamelen van patiënten die een chirurgische ingreep ondergaan, omdat

 • er sprake is van een BMI van 40 kg/m2 of hoger (klasse 3 obesitas);
 • er sprake is van een BMI van 35 kg/m2 of hoger (klasse 2 obesitas) met comorbiditeiten, waarbij gewichtsverlies tot verbetering kan leiden;
 • er sprake is van een BMI van 30 kg/m2 of hoger (klasse 1 obesitas) in combinatie met moeilijk behandelbare type 2 Diabetes Mellitus.

Patiëntperspectief
Wij nemen Patiënt Reported Outcome Measures (PROMs) op in onze registratie. PROMs zijn gevalideerde vragenlijsten waarmee we gestructureerd informatie kunnen vastleggen over de kwaliteit van leven van patiënten. De obesitasregistratie heeft de afgelopen jaren in samenspraak met onder andere ervaringsdeskundigen en patiëntvertegenwoordigers gewerkt aan een ziektebeeld-specifieke PROMs voor mensen met obesitas. Daarmee wordt het effect van de behandeling op de kwaliteit van leven van obesitaspatiënten beter inzichtelijk gemaakt.

 • Leren en verbeteren

  Via onze dashboards krijgen deelnemers aan de DATO wekelijks een geactualiseerde terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief.

  De DATA organiseert actief spiegelsessies. Participerende ziekenhuizen tonen hun uitkomsten aan elkaar, zodat ze daarvan konden leren. Verschillende actuele thema’s worden behandeld en verbeterplannen worden opgesteld. Door dit gesprek te faciliteren, zorgen wij ervoor dat de gevonden verschillen vertaald worden naar de praktijk.

  Leren en verbeteren
Arts

“Door de data van operatieve interventies bij patiënten met ernstige obesitas hebben we in de afgelopen jaren veel verbeteringen kunnen doorvoeren.”

- Simon Nienhuijs, bariatrisch chirurg in het Catharina Ziekenhuis en voorzitter van Clinical Audit Board van de DATO

Clinical Audit Board DATO
 • Voorzitter: Dhr. dr. S.W. Nienhuijs, chirurg, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
 • Dhr. prof. dr. J.W.M. Greve, chirurg, NUTRIM, Maastricht UMC+, Maastricht, penningmeester
 • Dhr. drs. R.S.L. Liem, chirurg, Groene Hart Ziekenhuis, NOK West, Den Haag en Gouda, secretaris
Arts-onderzoeker DATO
 • Dhr. drs. F.F.E. Bruinsma, DICA, Leiden
Wetenschappelijke commissie DATO
 • Dhr. dr. G.J.D. van Acker, chirurg, Medisch Directeur Nederlandse Obesitas Klinieken, Zeist
 • Dhr. drs. J.A. Apers, chirurg, Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam
 • Mw. dr. A.C. van Bon, internist-endocrinoloog, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem
 • Dhr. dr. S.M.M. de Castro, chirurg, OLVG, Amsterdam
 • Dhr. drs. S.L. Damen, chirurg, Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden
 • Dhr. dr. I.F. Faneyte, chirurg, Ziekenhuis Groep Twente, Almelo
 • Dhr. prof. dr. J.W.M. Greve, chirurg, NUTRIM, Maastricht UMC+, Maastricht, penningsmeester
 • Dhr. dr. K. Göttgens, chirurg, Weightworks, Amersfoort
 • Dhr. drs. G. van ’t Hof, chirurg, Bariatrisch Centrum Zuid-West Nederland, Bergen op Zoom
 • Dhr. dr. F.H.W. Jonker, chirurg, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
 • Dhr. drs. R.A. Klaassen, chirurg, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
 • Dhr. drs. A van de Laar, chirurg, Spaarne Gasthuis, Hoofddorp
 • Dhr. drs. E.A.G.L. Lagae, chirurg, ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen
 • Mw. dr. B.S. Langenhoff, chirurg, ElisabethTweesteden Ziekenhuis. Tilburg
 • Dhr. drs. R.S.L. Liem, chirurg, Groene Hart Ziekenhuis, NOK West, Den Haag en Gouda, secretaris
 • Dhr. dr. A.A.P.M. Luijten, chirurg, Máxima Medisch Centrum, Eindhoven
 • Dhr. dr. S.W. Nienhuijs, chirurg, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven, voorzitter
 • Dhr. dr. R.M. Smeenk, chirurg, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
 • Dhr.dr. S.J.M. Smeets, chirurg, Flevoziekenhuis, Almere
 • Dhr. drs. M. Takkenberg, chirurg, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht/Nieuwegein
 • Dhr. dr. W. Vening, chirurg, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem
 • Mw. drs. E. De Witte, chirurg, Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen