Neuromodulatie – DNMA

Neuromodulatie – DNMA

Dutch Neuro Modulation Audit (DNMA)

Ongeveer 1 op de 5 Nederlanders heeft chronische pijn. De behandeling neuromodulatie kan in veel gevallen de pijn aanzienlijk verminderen. Bij deze behandeling geeft een elektrode, die dicht bij het ruggenmerg geplaatst wordt, elektrische stroompjes af en verandert zo de signalen naar de hersenen.

Kwaliteitsregistratie DICA Neuromodulatie
In de kwaliteitsregistratie DICA Neuromodulatie (DNMA) verzamelen we de resultaten van de zorg rondom de behandeling neuromodulatie bij patiënten met chronische pijn. We analyseren de patiëntkarakteristieken en uitkomsten en presenteren die in onze dashboards. Zorgprofessionals gebruiken de inzichten om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te beoordelen en te vergelijken met die van anderen. Daardoor kunnen zij de zorg aan patiënten met chronische pijn verbeteren.

Alle 27 pijncentra in Nederland die de behandeling neuromodulatie uitvoeren, leveren hun zorgdata aan voor de DNMA. De NVA-N (NVA Neuromodulatie) is in 2019 gestart met de ontwikkeling van een uitkomstregistratie neuromodulatie bij patiënten met chronische pijn. Begin 2023 is de registratie overgebracht naar DICA. Met de livegang van het dashboard in december 2023 is de overdracht succesvol afgerond en staat alles klaar om de registratie verder te ontwikkelen.

Neemt jouw zorginstelling nog niet deel aan de DNMA? Meld je nu aan.

Resultaten

In 2021 voldeed 60% van de pijncentra aan de volumenorm van minimaal 20 implantaties per jaar bij 20 unieke patiënten, vergeleken met 32% in 2020. In 2022 is dit percentage aanzienlijk gestegen naar 77%. De definitie van deze norm houdt in: het aantal unieke patiënten waarvoor een leadplaatsing is uitgevoerd.

Patiëntgroep

In deze registratie verzamelen we gegevens van:

 • alle patiënten die sinds 2020 een neuromodulatie hebben ontvangen, die door Zorginstituut Nederland is aangegeven als indicatie en die voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk. Het Zorginstituut verplicht dat bij patiënten die vóór 2020 een neuromodulatie hebben ontvangen, deze retroperspectief moet worden ingevuld;
 • neuromodulatie gericht op de volgende behandelingen: Spinal Cord Stimulatie, Intrathecale Drug Delivery, Intrathecale Baclofen en perifere zenuwstimulatie;
 • patiënten waarvan via vergoeding of externe financiering de neuromodulatie is verkregen, bijvoorbeeld coulance patiënten, therapieresistente patiënten of patiënten met neuropatische pijnsyndromen.

Patiëntperspectief
Wij nemen Patiënt Reported Outcome Measures (PROMs) op in onze registratie. PROMs zijn gevalideerde vragenlijsten waarmee we gestructureerd informatie kunnen vastleggen over de kwaliteit van leven van patiënten, onder andere over de mate van pijn, vermoeidheid en emotioneel welbevinden. Door het gebruik van PROMs kunnen we de zorg verder verbeteren en beter aansluiten op de behoeften van patiënten op zowel individueel, ziekenhuis als landelijk niveau.

 • Leren en verbeteren

  In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan DNMA ieder kwartaal een geactualiseerde terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Exploratief.

  Leren en verbeteren
Arts

“De doorontwikkeling van kwaliteitsindicatoren genereert inzichten voor effectievere besluitvorming op basis van real world data.”

- Marc Nijeboer, registratiecoördinator van Neuromodulatie & Pijn en Palliatieve zorg bij DICA

Clinical Audit Board DNMA
 • Voorzitter: Dhr. dr. Jan Willem Kallewaard, anesthesioloog, Rijnstate, Arnhem en Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Dhr. prof. dr. Frank Huygen, anesthesioloog, Erasmus MC, Rotterdam
Registratie coördinator DNMA
 • Dhr. M. J.C. Nijeboer MSc, DICA Leiden