Maag- en slokdarmkanker – DUCA

Maag- en slokdarmkanker – DUCA

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA)

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 4.000 patiënten de diagnose slokdarm- of maagkanker. Daarvan hebben bijna 3.000 patiënten slokdarmkanker of kanker in het overgangsgebied tussen slokdarm en maag en ongeveer 1.000 patiënten maagkanker.

Kwaliteitsregistratie DICA Maag- en slokdarmkanker
In de kwaliteitsregistratie DICA Maag- en slokdarmkanker (DUCA) verzamelen we klinische gegevens van patiënten die een chirurgische behandeling krijgen voor slokdarm- en maagkanker in Nederland. van de chirurgische behandeling van slokdarm- en maagkanker in Nederland. We analyseren de patiëntkarakteristieken en uitkomsten en presenteren die in onze dashboards.  

De registratie is in 2010 opgezet op initiatief van de Dutch Oesophageal Cancer Group (DOCG) en de Dutch Gastric Cancer Group (DGCG), met mandaat van de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO) en de Nederlandse Vereniging voor Gastrointestinale Chirurgie (NVGIC).

Resultaten

 • In 2022 zijn 725 patiënten geopereerd in verband met een slokdarmcarcinoom en 346 patiënten in verband met een maagcarcinoom.
 • Van de maagcarcinoom patiënten onderging 85% een minimaal invasieve operatie, in 2018 was dit 68%.
 • Bij patiënten geopereerd vanwege slokdarmcarcinoom was 94% van de operaties minimaal invasief.
 • In 2022 waren de operaties vanwege maagkanker en slokdarmkanker in respectievelijk 95% en 94% van de gevallen radicaal.
 • In 2022 werd bij 97% van alle patiënten met slokdarmcarcinoom ≥15 lymfeklieren verwijderd, in 2011 was dit nog maar 50%.
 • De mediane opnameduur is afgenomen van 13 dagen in 2011 naar 8 dagen in 2022 na slokdarmresecties en van 11 dagen naar 5 dagen na maagresecties.

Patiëntgroep

In deze registratie verzamelen we gegevens van patiënten met:

 • primaire tumoren (slokdarm, slokdarm-maagovergang, maag, GIST);
 • recidief tumoren (slokdarm, slokdarm-maagovergang, maag, anastomose, GIST);
 • profylactische chirurgische resecties (bijvoorbeeld hooggradige dysplasie in Barrett slokdarm, CDH1/E-cadherine mutatiedrager).

Buiten deze registratie vallen patiënten:

 • met niet-epitheliale tumoren (bv.sarcomen, melanomen;);
 • bij wie in opzet geen resectie van de tumor gepland was, maar alleen bijvoorbeeld een bypass;
 • bij wie van het begin af aan gekozen is voor een niet-chirurgische behandeling (bijvoorbeeld alleen chemoradiotherapie).

Patiëntperspectief
Wij nemen Patiënt Reported Outcome Measures (PROMs) op in onze registratie. PROMs zijn gevalideerde vragenlijsten waarmee we gestructureerd informatie kunnen vastleggen over de kwaliteit van leven van patiënten. Voorbeelden van generieke uitkomsten zijn fysiek functioneren, vermoeidheid en mentale gezondheid. Ziektespecifieke uitkomsten bij patiënten met maag- en slokdarmkanker zijn smaakproblemen en kortademigheid. Daarnaast is de patiëntvertegenwoordiger vanuit de Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) onderdeel van de Clinical Audit Board. Deze praat inhoudelijk mee over de ontwikkeling van de kwaliteitsregistratie.

 • Leren en verbeteren

  In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DUCA wekelijks een geactualiseerde terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief. Deelnemende zorginstellingen die onderling een uitgebreidere samenwerking hebben, kunnen via Codman Connect inzicht krijgen in elkaars resultaten.

  Wij organiseren in samenwerking met de DOCG binnen de werkgroep UpperGi jaarlijkse spiegelsessies. Tijdens deze bijeenkomsten tonen zorginstellingen, op basis van data uit de DUCA, hun eigen resultaten aan elkaar. Zo verbeteren zij de kwaliteit van de slokdarm-maagchirurgie op zowel ziekenhuis- als landelijk niveau.

  Leren en verbeteren
Arts
Clinical Audit Board DUCA
 • Voorzitter: Dhr. prof. dr. M.D.P. Luyer, chirurg, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
 • Mw. dr. S.S. Gisbertz, chirurg, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Dhr. prof. dr. R. van Hillegersberg, chirurg, UMC Utrecht, Utrecht
 • Dhr. dr. B. van Etten, chirurg, UMCG, Groningen
 • Dhr. dr. Sjoerd Lagarde, Erasmus MC
 • Mw. dr. S.S. Gisbertz, chirurg, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Mw. dr. L.A.D. Busweiler, AIOS-lid
 • Dhr. dr. A.S.L.P. Crobach, patholoog, LUMC, Leiden
 • Dhr. dr. S. van Esser, chirurg, Reinier de Graaf, Delft
 • Dhr. dr. B. van Etten, chirurg, UMCG, Groningen
 • Dhr. dr. H.H. Hartgrink, oncologisch chirurg, LUMC, Leiden
 • Dhr. prof. Dr. R. van Hillegersberg, chirurg, UMC Utrecht, Utrecht
 • Dhr. dr. S.M. Lagarde, chirurg, Erasmus MC, Rotterdam
 • Dhr. prof. dr. M.D.P. Luyer, chirurg, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
 • Mw. dr. C.T. Muijs, radiotherapeut-oncoloog, UMCG, Groningen
 • Dhr. prof. Dr. C. Rosman, hoogleraar minimaal invasieve chirurgie, Radboudumc, Nijmegen
 • Mw. dr. J.W. van Sandick, chirurg, NKI – AvL, Amsterdam
 • Dhr. prof. dr. P.D. Siersema, hoogleraar endoscopische gastro-intestinale oncologie, Radboudumc, Nijmegen
 • Mw. dr. M. Slingerland, internist-oncoloog, LUMC, Leiden
 • Dhr. ing. P.M.J.F. Veldhuis, adviseur oncologische zorg, IKNL, Utrecht
 • Dhr. dr. R.H.A. Verhoeven, epidemioloog, Research & Development, IKNL, Eindhoven
 • Dhr. R. Huiszoon, patiëntvertegenwoordiger, SPKS
Arts-onderzoeker DUCA
 • Dhr. drs. M.R. Visser, DICA, Leiden
Wetenschappelijke commissie DUCA
 • Voorzitter: Mw. dr. S.S. Gisbertz, chirurg, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Mw. dr. L.A.D. Busweiler, AIOS-lid
 • Dhr. dr. S. van Esser, chirurg, Reinier de Graaf, Delft
 • Dhr. dr. H.H. Hartgrink, oncologisch chirurg, LUMC, Leiden
 • Dhr. prof. dr. R. van Hillegersberg, chirurg, UMC Utrecht, Utrecht
 • Dhr. dr. S.M. Lagarde, chirurg, Erasmus MC, Rotterdam
 • Dhr. prof. dr. M.D.P. Luyer, chirurg, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
 • Dhr. prof. dr. C. Rosman, hoogleraar minimaal invasieve chirurgie, Radboudumc, Nijmegen
 • Dhr. dr. B. Klarenbeek, chirurg, Radboudumc, Nijmegen
 • Dhr. dr. B. van Etten, chirurg, UMCG, Groningen
 • Mw. dr. J.W. van Sandick, chirurg, NKI – AvL, Amsterdam
 • Dhr. dr. M.J. van Det, chirurg, ZGT, Almelo-Hengelo
 • Dhr. dr. E. van der Harst, chirurg, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
 • Dhr. dr. J. Heisterkamp, chirurg, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg
 • Dhr. dr. J.P. Pierie, chirurg, MCL, Leeuwarden
 • Dhr. dr. M.N. Sosef, chirurg, Zuyderland MC, Heerlen
 • Dhr. dr. B.P.L. Witteman, chirurg, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem
 • Dhr. dr. E.S. van der Zaag, chirurg, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn
 • Dhr. dr. R.H.A. Verhoeven, epidemioloog, Research & Development, IKNL, Eindhoven