Liesbreuk – DIHA

Liesbreuk – DIHA

Dutch Inguinal Hernia Audit (DIHA)

Een liesbreuk is een veelvoorkomende aandoening en wordt veroorzaakt door zwakte van de buikwand ter plaatse van het lieskanaal. In Nederland worden jaarlijkse ongeveer 30.000 liesbreukoperaties verricht. Hiermee is de liesbreukoperatie een van de meest uitgevoerde operaties door de algemeen chirurg. Op het gebied van liesbreukchirurgie zijn verschillende benaderingen, technieken en matten beschikbaar. De DICA liesbreuk registratie (DIHA) heeft als doel deze variatie en het effect hiervan op de kwaliteit van de liesbreukzorg in kaart te brengen. Gezien het grote aantal ingrepen, kunnen kleine verbeteringen een grote impact hebben.

Kwaliteitsregistratie DICA
De DIHA verzamelt informatie over behandelingen bij patiënten bij wie een liesbreuk gediagnosticeerd is. De DIHA is ingericht door DICA in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en is gestart eind 2022. Door de kwaliteit van zorg bij liesbreuken inzichtelijk te maken voor de beroepsgroep geeft dit inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg en die van hun collega’s. Met deze zogenoemde spiegelinformatie kunnen ze hun werk aantoonbaar verbeteren. De resultaten worden in de toekomst (indien gewenst) gecorrigeerd voor verschillen in zorgzwaarte (casemix) en toevalsvariatie zodat correcte vergelijkingen mogelijk zijn.

Neemt jouw zorginstelling nog niet deel aan de DIHA? Meld je nu aan.

Patiëntgroep

In deze registratie verzamelen we gegevens van de volgende patiënten:

 • volwassen patiënten die een electieve liesbreukoperatie hebben ondergaan.

Buiten deze registratie vallen:

 • kinderen;
 • acute procedures.

 

 • Leren en verbeteren

  De klinische registratie is op basis van DBC-data. Dit zorgt ervoor dat er minimale registratielast is voor de deelnemende zorginstellingen en dat er geen registratielast is voor deelnemende chirurgen. In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DIHA terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). En wij meten, naast de klinische uitkomsten, ook het patiëntenperspectief door middel van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) meten. In januari 2023 is een pilot studie gestart met deze PROMs in 2 ziekenhuizen in Nederland.

  Leren en verbeteren
Arts
Clinical Audit Board DIHA
 • Voorzitter, Dhr. drs. W. Akkersdijk, vaatchirug, St Jansdal, Harderwijk
 • Dhr. dr. Th. Aufenacker, chirurg, Rijnstate, Arnhem
 • Dhr. dr. S. Buijk, vaatchirg, IJsselland, Capelle a/d Ijssel
 • Mw. drs. T Lettinga, chirurg, St. Jans Gasthuis, Weert
 • Dhr. dr. J. Ponten, gastro-intestinaal en oncologisch chirurg, Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
 • Mw. dr. A. Schiphorst, chirurg, Diakonessenhuis, Utrecht
Arts-onderzoeker DIHA
 • Mw. R. Meuzelaar, DICA, Leiden
Meer informatie