Lever en galwegen – DHBA

Lever en galwegen – DHBA

Dutch Hepato Biliary Audit (DHBA)

Lever- en galwegkanker zijn zeldzame kankersoorten. Het aantal diagnoses leverkanker is in de afgelopen decennia van ruim 140 naar ruim 700 diagnoses per jaar gegaan. Het aantal patiënten met de diagnose galwegkanker van 450 naar bijna 1.100 per jaar.

De meeste patiënten met tumoren in de lever hebben uitzaaiingen van tumoren in andere lichaamsdelen (bijvoorbeeld dikkedarmkanker met uitzaaiingen in de lever). De diagnose dikkedarmkanker met uitzaaiingen in de lever wordt ongeveer 2.000 keer per jaar gesteld.

Kwaliteitsregistratie DICA Lever en galwegen
Via onze kwaliteitsregistratie DICA Lever en galwegen (DHBA) verzamelen we de resultaten van verschillende behandelingen van primaire lever- en galwegtumoren en uitzaaiingen van kanker in de lever. Alle patiënten in deze registratie hebben een chirurgische resectie en/of thermale ablatie ondergaan vanwege een goed- of kwaadaardige (primaire, uitgezaaide) levertumor. We analyseren de patiëntkarakteristieken, behandeling en uitkomsten en presenteren die in onze dashboards.

De registratie is in 2013 op initiatief van de landelijke Werkgroep Leverchirurgie (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde) en de Nederlandse Vereniging voor Radiologie opgezet.

Resultaten

 • Er is steeds meer minimaal invasieve chirurgie bij zowel minor als major leverresecties. Dit bevordert de kortetermijn uitkomsten, terwijl de overleving vergelijkbaar is. Er is sprake van significante ziekenhuisvariatie. Het gebruik van gecombineerde resectie en ablatie voor patiënten met colorectale levermetastasen is toegenomen. In 2022 was dit 48% ten opzichte van 32% in 2014.
 • In 2022 onderging 10% van de patiënten met colorectale levermetastasen (synchroon) een simultane resectie van levermetastasen en de primaire tumor.
 • 80% van de patiënten met darmkanker met uitzaaiingen in de lever behalen ‘textbook outcome’ na leverresectie. Dat betekent dat er geen sprake is van complicaties, sterfte, heropnames een verlengde opnameduur en een goede oncologische resectie is gedaan.
 • De mortaliteit en Failure-to-rescue (patiënten die gered hadden kunnen worden, maar waarbij dat niet is gebeurd) na leverresecties zijn gedaald, ondanks de behandeling van meer hoogrisicopatiënten.
 • De opnameduur in het ziekenhuis na leverresectie is korter geworden (bijvoorbeeld: bij darmkanker met uitzaaiingen in de lever van 6 dagen in 2014 naar 5 dagen in 2022).

Patiëntgroep

In deze registratie verzamelen we gegevens van patiënten die de volgende behandelingen hebben ondergaan:

 • leverresecties voor uitzaaiingen van colorectale (darm- en rectum) kanker naar de lever en uitzaaiingen van andere origine;
 • leverresecties voor alle primaire goed- en kwaadaardige levertumoren;
 • leverresecties vanwege een verdenking op een kwaadaardig tumor van de galwegen of de galblaas;
 • ablaties levertumoren (laparoscopisch, open, of percutaan).
 • Leren en verbeteren

  Via onze dashboards krijgen deelnemers aan de DICA Lever- en galwegen wekelijks een geactualiseerde terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt wekelijks plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief.

  In jaarlijkse spiegelsessies bespreken we de praktijkvariatie in de behandelingen met vertegenwoordigers van de deelnemende ziekenhuizen. Op basis van een open dialoog duiden we de praktijkvariatie en identificeren we potentiële verbeterpunten.

  Leren en verbeteren
Arts
Clinical Audit Board DHBA
 • Dhr. dr. N.F.M. Kok, chirurg, NKI – AvL, Amsterdam
 • Dhr. dr. M.C. Burgmans, interventieradioloog, LUMC, Leiden (Nederlandse Vereniging van Interventieradiologie)
Registratie coördinator DHBA
 • Mw. J.A. ter Stege MSc, DICA, Leiden
Wetenschappelijke commissie – Sectie Chirurgie DHBA
 • Dhr. prof. dr. M.G.H. Besselink, chirurg, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Mw. dr. M.T. de Boer, chirurg, UMCG, Groningen
 • Dhr. dr. P.B. van den Boezem, chirurg, Radboudumc, Nijmegen
 • Mw. drs. Al.L. van den Boom, chirurg, UMCG, Groningen
 • Dhr. dr. A.E. Braat, chirurg, LUMC, Leiden
 • Mw. dr. C.I. Buis, chirurg, UMCG, Groningen
 • Dhr. dr. M. den Dulk, chirurg, Maastricht UMC+, Maastricht
 • Dhr. dr. D.J. Grünhagen, chirurg, Erasmus MC, Rotterdam, voorzitter
 • Dhr. dr. J. Hagendoorn, chirurg, UMC Utrecht, Utrecht
 • Dhr. dr. F.J.H. Hoogwater, chirurg, UMCG, Groningen
 • Dhr. prof. dr. J.M. Klaase, chirurg, UMCG, Groningen
 • Dhr. dr. N.F.M. Kok, chirurg, NKI – AvL, Amsterdam
 • Dhr. drs. W.K.G. Leclerq, chirurg, Máxima Medisch Centrum, Eindhoven/Veldhoven
 • Dhr. dr. M.S.L. Liem, chirurg, Medisch Spectrum Twente, Enschede
 • Dhr. dr. H.A. Marsman, chirurg, OLVG, Amsterdam
 • Dhr. dr. G.A. Patijn, chirurg, Isala, Zwolle
 • Dhr. dr. W.W. te Riele, chirurg, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht-Nieuwegein
 • Dhr. S.J.S. Ruiter, chirurg, UMCG, Groningen
 • Dhr. dr. R.J. Swijnenburg, chirurg, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Dhr. prof. dr. C. Verhoef, chirurg, Erasmus MC, Rotterdam
Wetenschappelijke commissie – Sectie Inventieradiologie DHBA
 • Dhr. dr. M.C. Burgmans, interventieradioloog, LUMC, Leiden
 • Dhr. prof. Dr. O.M. van Delden, interventieradioloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Dhr. drs. J.W.H. Kruimer, interventieradioloog, MaximaMC, Eindhoven
 • Dhr. drs. C. van der Leij, interventieradioloog, Maastricht UMC+, Maastricht
 • Dhr. prof. Dr. M.R. Meijerink, interventieradioloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Dhr. drs. A. Moelker, interventieradioloog, Erasmus MC, Rotterdam