Kinderchirurgie – EPSA

Kinderchirurgie – EPSA

European Pediatric Surgical Audit (EPSA)

In Nederland hebben ongeveer 3 op de 100 baby’s een aangeboren afwijking. Een deel van de kinderen die geboren worden met aangeboren afwijkingen, moet een operatie ondergaan. Deze gevallen kunnen variëren van lichte tot zeer ernstige gevallen. De precieze oorzaak van deze aandoeningen is vaak onbekend.

Kwaliteitsregistratie DICA Kinderchirurgie
Via de kwaliteitsregistratie DICA Kinderchirurgie (EPSA) verzamelen we gegevens van (pasgeboren) kinderen met aangeboren, zeldzame, anatomische afwijkingen. We analyseren de patiëntkarakteristieken, behandeling en uitkomsten en presenteren die in onze dashboards. Zorgprofessionals gebruiken de inzichten om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te beoordelen en te vergelijken met die van anderen. Daardoor kunnen zij de zorg aan patiënten met aangeboren afwijkingen verbeteren.

De aandoeningen in de ESPA vallen onder de speciale kinderchirurgie. Een relatief kleine groep chirurgen, afkomstig uit zes universitair medische centra in Nederland, houdt zich bezig met deze vorm van kinderchirurgie. Ze werken nauw met elkaar samen en volgen grotendeels dezelfde richtlijnen en operatieprocedures. Gezien de relatief kleine aantallen is het moeilijker eventuele verschillen tussen de centra vast te leggen. Om behandelingen te optimaliseren en eventuele uitschieters te identificeren, is vergroting van de patiëntengroep wenselijk. Vanwege lage patiënten aantallen is het noodzakelijk om deze kwaliteitsregistratie uit te breiden binnen heel Europa. Er vindt momenteel Europese samenwerking plaats met kinderchirurgen uit 15 landen via het European Reference Network ERNICA met voortdurende uitbreiding.

De EPSA is in 2014 op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie (NVKC) opgezet.

Resultaten

 • In 3 jaar tijd is er uitbreiding van 5 naar 15 landen en van 11 ziekenhuizen naar 27 ziekenhuizen.
 • Er zijn 6 lopende internationale, multidisciplinaire projecten.
 • Sinds 2022 zijn er jaarlijkse spiegelsessies met verbeterinitiatieven en bevordering van internationale samenwerking.
 • Een succesvol dataverificatieproject is in de Nederlandse centra ontstaan van 2018 tot 2021 om meer inzicht te verkrijgen in eigen datakwaliteit en de kans om verbeterinitiatieven op te zetten.

Patiëntgroep

In deze registratie verzamelen we gegevens van alle patiënten die een chirurgische ingreep ondergaan ter behandeling van:

 • slokdarmatresie (oesofagusatresie);
 • ziekte van Hirschsprung;
 • aangeboren middenrifsbreuk (congenitale hernia diafragmatica);
 • buikwanddefecten (gastroschisis en omphalocele);
 • afwijkingen van de anus en rectum (anorectale malformatie);
 • draaiing van het darmpakket (malrotatie).

Patiëntperspectief
Als je de zorg aan patiënten wil verbeteren, dan is de input van de patiënt essentieel. Daarom zijn er patiëntvertegenwoordigers betrokken bij alle internationale projecten en bij het selecteren van kwaliteitsindicatoren.

 • Leren en verbeteren

  Via onze dashboards krijgen deelnemers aan de EPSA wekelijks een geactualiseerde terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het Europese gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt wekelijks plaats via Codman Indicatoren en Codman Exploratief.

  In 2022 werd de eerste spiegelsessie in Helsinki gehouden met als onderwerp de ziekte van Hirschsprung en congenitale hernia diaphragmatica. In 2023 werd oesophagusatresie met specifiek naadlekkage behandeld in Madrid. In 2024 zullen de buikwanddefecten aan bod komen in Wroclaw.

  Leren en verbeteren
Arts
Clinical Audit Board ESPA
 • Gedeeld voorzitter: Dhr. prof. dr. L.W.E. van Heurn, kinderchirurg, Maastricht UMC+, Maastricht
 • Gedeeld voorzitter: Dhr. prof. dr. R.M.H. Wijnen, kinderchirurg, Erasmus MC, Rotterdam
 • Dhr. prof. dr. J.B.F. Hulscher, kinderchirurg, UMCG, Groningen
 • Dhr. prof. dr. J. Mogens Thorup, kinderchirurg, Rigshospitalet, Kopenhagen (Denemarken)
 • Dhr. prof. dr. M.P. Pakarinen, kinderchirurg, HUS Children’s hospital, Helsinki (Finland)
 • Dhr. prof. dr. S. Eaton, kinderchirurg, GOSH, London (Groot-Britannië)