Hoofd-halsoncologie – DHNA

Hoofd-halsoncologie – DHNA

Dutch Head and Neck Audit (DHNA)

Hoofd-halskanker is een verzamelnaam voor verschillende vormen van kanker die zich kunnen voordoen in het hoofd en de halsregio, zoals de mond, keelholte, strottenhoofd, neus en bijholten. In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 3.000 mensen de diagnose kanker in het hoofd-halsgebied.

Kwaliteitsregistratie DICA Hoofd-halsoncologie
In de kwaliteitsregistratie DICA Hoofd-halsoncologie (DHNA) verzamelen we gegevens van patiënten met primaire hoofd-halstumoren. We analyseren de patiëntkarakteristieken, behandeling en uitkomsten en presenteren die in onze dashboards. De kwaliteitsindicatoren van deze registratie zijn opgesteld vanuit het perspectief van de patiënt, de medisch specialist en de paramedicus. We leggen daarom niet alleen de medische gegevens over de behandeling met een operatie, radiotherapie, chemotherapie of een combinatie daarvan vast. Ook de zorg die geleverd wordt door de diëtist, fysiotherapeut, logopedist, mondzorgprofessional en oncologisch verpleegkundige leggen we vast in de registratie.

De zorg voor patiënten met tumoren in het hoofd-halsgebied is in Nederland gecentraliseerd binnen 14 gespecialiseerde ziekenhuizen. Dit gaat om 8 Hoofd-Hals Oncologische Centra (HHOC) die de zorg voor hoofd-halsoncologische patiënten in de volle breedte uitvoeren. Daarnaast zijn er 6 preferred partner centra die in het kader van een samenwerkingsverband met een HHOC ook hoofd-halsoncologische patiënten behandelen. Alle HHOCs en preferred partners nemen deel aan de DHNA.

De DHNA is in 2013 op initiatief van de Nederlandse werkgroep hoofd-halstumoren, de paramedische werkgroep hoofd-halstumoren en de Patiëntvereniging Hoofd-Hals opgezet.

Resultaten

 • Er is landelijke dekking in de deelnemende ziekenhuizen en vertegenwoordiging van alle betrokken disciplines.
 • Het optimaliseren van de wachttijd tot de start van de behandeling gaat volgens SONCOS-norm.
 • Er is een aanpassing van het zorgpad voor onder andere het verkorten van de wachttijd tot de adjuvante therapie.

Patiëntgroep

In deze registratie verzamelen we gegevens van alle behandelde patiënten met een eerste primaire kwaadaardige tumor in het hoofd-halsgebied, te weten:

 • mondholte (ICD-O code: C00, C02-C04, C05.0, C5.8-9, C06.0-8);
 • orofarynx (ICD-O code: C01, C05.1- 2, C09, C10.0, C10.2-4, C10.8-9, C14);
 • nasofarynx (ICD-O code: C11);
 • hypofarynx (ICD-O code: C12-C13);
 • larynx (ICD-O code: C32.0-2, C32.8-9, C10.1);
 • neusholte en neusbijholten (ICD-O code:C30-C31);
 • maligne speekselklieren (ICD-O code: C6.9, C07-C08);
 • lymfkliermetastasen plaveiselcelcarcinoom van onbekende origine (ICD-O code: C80).

Buiten deze registratie vallen:

 • kankercellen zijn die nog niet zijn doorgedrongen in het orgaanweefsel (carcinoma in situ (CIS));
 • patiënten die gediagnosticeerd zijn met
  • een tweede primaire invasieve tumor in het hoofdhalsgebied (in het verleden of synchroon) bij een eerdere of gelijktijdige invasieve tumor of
  • een tweede primaire invasieve tumor in het hoofdhalsgebied na een eerder CIS dat behandeld is met radiotherapie of
  • een recidief of een residu van een eerder invasief hoofd-halscarcinoom;
  • mucosale melanomen, schildkliertumoren, huidtumoren, sarcomen, neuro-endocriene tumoren en hematologische maligniteiten.

Patiëntperspectief
Wij nemen Patiënt Reported Outcome Measures (PROMs) op in onze registratie. PROMs zijn gevalideerde vragenlijsten waarmee we gestructureerd informatie kunnen vastleggen over de kwaliteit van leven van patiënten. Voorbeelden van generieke uitkomsten zijn fysiek functioneren, vermoeidheid en mentale gezondheid. Ziekte-specifieke uitkomsten voor patiënten met hoofd-halstumoren zijn bijvoorbeeld reuk- en smaakproblemen en zorgen over het uiterlijk. Door het gebruik van PROMs kunnen we de zorg verder verbeteren en beter aansluiten op de behoeften van patiënten op zowel individueel, ziekenhuis als landelijk niveau.

 • Leren en verbeteren

  In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DHNA 3 keer per jaar een terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief. Het systeem wijst zorgverleners, betrokken bij de behandeling voor hoofd-halstumoren, op eventuele verbeterpunten zodat zij hiermee aan de slag gaan. De verschillende beroepsverenigingen faciliteren daarbij en monitoren de verbeteringen.

  Ook bespreken de uitkomsten ook met de deelnemende zorginstellingen tijdens zogenaamde spiegelsessies. Zo stimuleren wij het leren van elkaar én weten zorgprofessionals hoe zij de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren.

  Leren en verbeteren
Arts
Clinical Audit Board DHNA
 • Voorzitter: Dhr. dr. G. van den Broek, keel-, neus- en oorarts, Radboudumc, Nijmegen
 • Dhr. drs. A.J.M. van Bemmel, keel-, neus- en oorarts/hoofd-hals chirurg, MST, Enschede
 • Dhr. prof. dr. R. de Bree, keel-, neus-, en oorarts, UMC Utrecht, Utrecht
 • Dhr. drs. R.J. Bun, mond-, kaak-, en aangezichts chirurg, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar
 • Dhr. dr. R.J.J. van Es, mond-, kaak-, en aangezichts chirurg, UMC Utrecht, Utrecht
 • Dhr. dr. G.B. Halmos, keel-, neus- en oorarts, UMCG, Groningen
 • Dhr. dr. J.J. Hendrickx, keel-, neus- en oorarts, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Dhr. dr. F.J.P. Hoebers, radiotherapeut, MUMC+/Maastro Clinic, Maastricht
 • Dhr. prof. dr. J.C. Jansen, keel-, neus- en oorarts, LUMC, Leiden
 • Dhr. drs. T.J.W. Klein Nulent, mond-, kaak- en aangezichts chirurg, Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag
 • Dhr. dr. M. Lacko, keel-, neus- en oorarts, MUMC+, Maastricht
 • Mw. drs. M.A.E. Oomens, mond-, kaak- en aangezichts chirurg, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem
 • Dhr. dr. H.A. Rakhorst, plastisch chirurg, MST, Enschede
 • Dhr. dr. A. Sewnaik, keel-, neus- en oorarts, Erasmus MC, Rotterdam
 • Mw. dr. L.Q. Schwandt, keel-, neus- en oorarts, MC Leeuwarden, Leeuwarden
 • Mw. dr. M. Slingerland, internist-oncoloog, LUMC, Leiden
 • Dhr. dr. R. Dirven, hoofd-hals chirurg, AVL, Amsterdam
 • Mw. dr. C.M. Speksnijder, fysiotherapeut & Associate Professor, UMC Utrecht, Utrecht
 • Dhr. prof. dr. R.P. Takes, keel-, neus- en oorarts, Radboudumc, Nijmegen
 • Dhr. dr. A. van Veen,  mond-, kaak- en aangezichts chirurg, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg
 • Dhr. prof. dr. S.M. Willems, patholoog, UMC Utrecht, Utrecht
Arts-onderzoeker DHNA
 • Mw. drs. H.D. van Oorschot, arts-onderzoeker, DICA, Leiden
Wetenschappelijke commissie DHNA
 • Dhr. prof. dr. R. de Bree, keel-, neus- en oorarts, UMC Utrecht, Utrecht