Halsslagaderinterventies – DACI

Halsslagaderinterventies – DACI

Dutch Audit for Carotid Interventions (DACI)

Door slagaderverkalking kan een vernauwing in de halsslagader (arteria carotis) ontstaan. Of dit behandeld moet worden, is afhankelijk van de ernst en plaats van de vernauwing en het risico op een herseninfarct. Als behandeling nodig is, dan wordt er een halsslagaderoperatie of stentbehandeling voorgesteld.

Kwaliteitsregistratie DICA Halsslagaderinterventie
In de kwaliteitsregistratie DICA Halsslagaderinterventie (DACI) verzamelen we ieder jaar de klinische gegevens van ruim 2.700 patiënten. We analyseren de patiëntkarakteristieken, behandeling en uitkomsten en presenteren die in onze dashboards. Zorgprofessionals gebruiken de inzichten om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te beoordelen en te vergelijken met die van andere zorglocaties. Daardoor kunnen zij de zorg aan patiënten die een halsslagaderinterventie nodig of ondergaan hebben verbeteren.

De DACI is op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV) opgezet en registreert sinds 2013 patiënten. Neemt jouw zorginstelling nog niet deel aan de DACI? Meld je nu aan.

Resultaten

 • Het percentage patiënten dat de afgelopen jaren binnen 14 dagen na een eerste beoordeling in het ziekenhuis een interventie aan een vernauwde halsslagader onderging, is gestegen tot boven de 85%. Een aanzienlijke verbetering van de zorg voor patiënten met een (dreigende) herseninfarct.
 • Het percentage patiënten dat een carotisinterventie ondergaat en een neurologisch event heeft binnen 30 dagen na deze interventie, is verder gedaald naar 2% of lager.

Patiëntgroep

In deze registratie verzamelen we gegevens van patiënten die een geplande of spoedoperatie ondergaan vanwege een vernauwing van de halsslagader, met behulp van een van de volgende ingrepen:

 • operatie waarbij een vernauwing uit de slagader wordt verwijderd (carotis-endarteriëctomie; CEA), al dan niet met het verrichten van een verwijdingsplastiek door middel van een lapje kunststof, stukje eigen ader of biologisch weefsel (patch) in te hechten;
 • operatie waarbij de vernauwing in halsslagader wordt weggenomen en de halsslagader wordt gesloten zonder een patch (eversie carotis-endarteriëctomie; CEA);
 • het plaatsen van een stent (een buisje van metaal of kunststof) in de halsslagader om de doorgang open te houden (carotid arterial stenting; CAS).

Patiëntperspectief
Bij de DACI is een afgevaardigde van de patiëntenvereniging Harteraad nauw betrokken. Ook op de jaarlijkse ontwikkeldagen worden alle koepelpartijen uitgenodigd om de inzichten van afgelopen registratiejaar te bespreken.

 • Leren en verbeteren

  In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DACI wekelijks een geactualiseerde terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief.

  Leren en verbeteren
Arts
Clinical Audit Board DACI
 • Voorzitter: Mw. dr. E.S. van Hattum, vaatchirurg, UMC Utrecht, Utrecht
 • Dhr. drs. G.P. Akkersdijk, vaatchirurg, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
 • Dhr. drs. J.W. Elshof, vaatchirurg, VieCuri, Venlo, secretaris
Registratie coördinator DACI
 • Mw. R. Kunst PhD, DICA, Leiden
Wetenschappelijke commissie DACI
 • Dhr. prof. dr. G.J. de Borst, UMC Utrecht, Utrecht
 • Dhr. dr. J.L. de Bruin, vaatchirurg, Erasmus MC, Rotterdam
 • Dhr. dr. M.L. Dijkstra, vaatchirurg, UMCG, Groningen
 • Dhr. prof. dr. J.A. van Herwaarden, vaatchirurg, UMC Utrecht, Utrecht
 • Dhr. dr. J.L.P. Kolkert, vaatchirurg, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
 • Dhr. dr. C. Unlü, vaatchirurg, Noord West Ziekenhuisgroep, Alkmaar
 • Dhr. prof. dr. H.J.M. Verhagen, vaatchirurg, Erasmus MC, Rotterdam
 • Dhr. dr. J.R. van der Vorst, vaatchirurg, LUMC, Leiden