Gynaecologische oncologie – DGOA

Gynaecologische oncologie – DGOA

Dutch Gynaecological Oncology Audit (DGOA)

Elk jaar horen bijna 5.000 vrouwen in Nederland dat zij een vorm van gynaecologische kanker hebben. Binnen de DICA Gynaecologische oncologie (DGOA) worden de specialistische behandelingen van patiënten met de 4 meest voorkomende gynaecologische kankers geregistreerd:

 • Baarmoederlichaamkanker (2.000 diagnoses per jaar)
 • Eierstokkanker (1.300-1.400 diagnoses per jaar)
 • Baarmoederhalskanker (800-900 diagnoses per jaar)
 • Vulvakanker (400 diagnoses per jaar)

Kwaliteitsregistratie DICA Gynaecologische oncologie
De registratie heeft een multidisciplinair karakter waarbij de focus niet alleen gericht is op de chirurgische behandeling, maar ook op de radio- en chemotherapeutische behandeling. We analyseren de patiëntkarakteristieken, behandelingen en uitkomsten en presenteren die in onze online dashboards. Zorgprofessionals gebruiken de inzichten om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te beoordelen en te vergelijken met die van andere ziekenhuizen. Hierdoor kunnen zij de zorg aan patiënten met gynaecologische tumoren verbeteren.

De DGOA is in 2014 op initiatief van de landelijke multidisciplinaire werkgroep oncologische gynaecologie (WOG) opgericht. Behalve inhoudsdeskundigen (gynaecoloog-oncologen en radiotherapeut-oncologen) zijn ook vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging Olijf betrokken. De DGOA wordt methodologisch ondersteund door experts van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en DICA.

Resultaten

 • Er is landelijke dekking van alle patiënten met de vier meest voorkomende gynaecologische kankers.
 • Er is een landelijke spiegelsessie georganiseerd voor ziekenhuizen die patiënten met baarmoederhalskanker behandelen en in regionaal netwerk ‘Onco-Oost’ heeft een spiegelbijeenkomst plaatsgevonden met ziekenhuizen die patiënten met baarmoederlichaamkanker behandelen.
 • Kwaliteitsindicatoren worden transparant teruggekoppeld naar de ziekenhuizen.
 • Er is een case-mixcorrectie toegepast in kwaliteitsindicatoren. Deze correctie voor patiënt- en tumorkarakteristieken maakt een eerlijke vergelijking van ziekenhuizen mogelijk.
 • De impact van chirurgisch volume op de kwaliteit van zorg voor patiënten met eierstokkanker is onderzocht. Deze data worden gebruikt bij de discussie rondom het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Patiëntgroep

In deze registratie verzamelen we gegevens van alle patiënten met kwaadaardige tumoren van de vulva, baarmoederlichaam, baarmoederhals en eierstokken, die wel of geen chirurgische, systemische, of radiotherapeutische behandeling hebben ondergaan.

Voorheen werden de borderline ovarium tumoren ook teruggekoppeld in de kwaliteitsindicatoren. De behandelingen van deze tumoren worden wel geregistreerd.

Patiëntenperspectief
Patiëntvertegenwoordigers zijn vanuit Stichting Olijf vertegenwoordigd in de wetenschappelijke commissie van de DGOA. Zij praten inhoudelijk mee over de ontwikkeling van de kwaliteitsregistratie. Daarnaast verzamelen we Patiënt Reported Outcome Measures (PROMs). PROMs zijn gevalideerde vragenlijsten waarmee we gestructureerd informatie kunnen vastleggen over de kwaliteit van leven van patiënten. Voorbeelden van generieke uitkomsten zijn fysiek functioneren, vermoeidheid en mentale gezondheid. Ziekte-specifieke uitkomsten bij gynaecologische oncologie zijn bijvoorbeeld lichaamsbeeld en seksualiteit. Door het gebruik van PROMs kunnen we de zorg verder verbeteren en beter aansluiten op de behoeften van patiënten op zowel individueel, ziekenhuis als landelijk niveau.

 • Leren en verbeteren

  Via onze dashboards krijgen deelnemers aan de DGOA wekelijks een geactualiseerde terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt wekelijks plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief.  Daarnaast zijn we gestart met Codman Connect, waardoor ziekenhuizen nu transparant kwaliteitsinformatie over de door hun geleverde zorg met elkaar uitwisselen.

  De uitkomsten delen we ook met zorgprofessionals tijdens de spiegelsessies die we organiseren. Tijdens deze sessies gaan de ziekenhuizen met elkaar in gesprek over hoe de zorg verbeterd kan worden. Hierdoor is het mogelijk om van elkaar te leren en te verbeteren. We streven ernaar om één keer per twee jaar een spiegelsessie voor elke tumorsoort te organiseren. Ook organiseren we regionale spiegelsessies op aanvraag.

  Leren en verbeteren
Arts
Clinical Audit Board DGOA
 • Voorzitter: Mw. dr. W.J. van Driel, gynaecoloog-oncoloog, NKI – AvL, Amsterdam
 • Dhr. dr. A.J.  Krüse, gynaecoloog-oncoloog, Isala, Zwolle
Arts-onderzoeker DGOA
 • Dhr. drs. M.D. Algera, DICA, Leiden
Wetenschappelijke commissie DGOA
 • Mw. dr. W.J. van Driel, gynaecoloog-oncoloog, NKI – AVL, Amsterdam, voorzitter
 • Mw. dr. M. van der Aa, senior onderzoeker, IKNL, Utrecht
 • Mw. ir. J.G. Diepstraten, patiëntenvereniging Olijf, Utrecht
 • Mw. dr. M.J.A. Engelen, gynaecoloog, Zuyderland locatie Heerlen en Geleen/Sittard
 • Mw. dr. M.A.D. Haverkort, radiotherapeut-oncoloog, Radiotherapiegroep Arnhem
 • Mw. dr. M. de Jong, radiotherapeut-oncoloog, Radiotherapeutisch Instituut Friesland
 • Dhr. dr. A.J. Krüse, gynaecoloog-oncoloog, Isala, Zwolle
 • Mw. L.S. Nooij, MD PhD, gynaecologisch-oncoloog, LUMC, Leiden
 • Mw. dr. R. Yigit, gynaecoloog-oncoloog, UMCG, Groningen