Diabetes – DPARD

Diabetes – DPARD

Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes (DPARD)

In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen diabetes en daar komen iedere dag 150 patiënten bij. Diabetes is dan ook de meest voorkomende chronische ziekte. Mensen met diabetes hebben een grotere kans op het krijgen van onder andere hart- en vaatziekten, oogaandoeningen en nierziekten.

Kwaliteitsregistratie DICA Diabetes (DPARD)
Via onze kwaliteitsregistratie DICA Diabetes (DPARD) verzamelen en analyseren we de gegevens van alle mensen in Nederland die in het ziekenhuis voor diabetes behandeld worden. Dat gaat om zowel volwassenen als kinderen met diabetes mellitus. De betrokken beroepsgroepen zijn kinderartsen en internisten. Zorgprofessionals gebruiken de inzichten om de kwaliteit en doelmatigheid van hun geleverde diabeteszorg te beoordelen en vertrouwelijk te vergelijken met de diabeteszorg in andere ziekenhuizen in Nederland. Daardoor kunnen zij de zorg voor patiënten met diabetes verbeteren.

De DPARD is door stichting BIDON opgericht en van start gegaan in 2017. Sinds 2018 is het beheer van de registratie ondergebracht bij DICA. Het bestuur van stichting BIDON vormt de Clinical Audit Board van de DPARD en voert daarmee de regie over de inhoudelijke ontwikkeling van de registratie.

Neemt jouw zorginstelling nog niet deel aan de DPARD? Meld je nu aan.

Patiëntgroep

In deze registratie verzamelen we gegevens van patiënten met:

 • diabetes mellitus type 1;
 • diabetes mellitus type 2;
 • monogenetische (MODY) of syndromale diabetes mellitus;
 • secundaire diabetes mellitus (onder andere ten gevolge van medicatie of operatie).

Buiten deze diabetesregistratie vallen:

 • zwangerschapsdiabetes (dus alleen diabetes tijdens de zwangerschap, niet daarbuiten);
 • diabetes mellitus gecontroleerd en behandeld door de huisarts;
 • tijdelijke intramurale behandeling van diabetes mellitus (bijvoorbeeld alleen behandeling van diabetes tijdens klinische opname voor operatie of infectie in het kader waarvan diabetes mellitus behandeling behoeft, en na opname de controle en behandeling van de diabetes teruggaat naar de huisarts).

Patiëntperspectief
Sinds de oprichting van de registratie is er een patiëntvertegenwoordiger vanuit Diabetesvereniging Nederland betrokken. In 2023 is er gestart met een PROMs-pilot om te onderzoeken of we via vragenlijsten nog meer patiëntinzichten kunnen verzamelen. PROMs zijn gevalideerde vragenlijsten waarmee we gestructureerd informatie kunnen vastleggen over de kwaliteit van leven van patiënten. Door het gebruik van PROMs kunnen we de zorg verder verbeteren en beter aansluiten op de behoeften van patiënten op zowel individueel, ziekenhuis als landelijk niveau.

Deelt jouw zorginstelling al data voor de diabetesregistratie, maar verzamel je nog geen PROMs-uitkomsten? Neem contact op via support.

 • Leren en verbeteren

  In het Codman Dashboard krijgen deelnemers aan de DPARD wekelijks een geactualiseerde terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief.

   

  Leren en verbeteren
Arts
Clinical Audit Board DPARD
 • Voorzitter: Mw. dr. C.L. Verheugt, internist-vasculair geneeskundige, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Dhr. dr. H.W. de Valk, internist-endocrinoloog, UMC Utrecht, Utrecht (penningmeester)
 • Mw. drs. J.C.G. Bak, internist-endocrinoloog i.o., Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
 • Mw. drs. E.S.E. Barents, beleidsadviseur, Diabetesvereniging Nederland, Leusden
 • Dhr. dr. T. van Bemmel, internist-vasculair geneeskundige, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn
 • Dhr. dr. T.C.J. Sas, kinderarts-endocrinoloog, Erasmus MC/Diabeter, Rotterdam
 • Mw. drs. J.J. Schermer-Rotte, kinderarts-endocrinoloog, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg
 • Dhr. dr. E.H. Serné, internist-vasculair geneeskundige, Amsterdam UMC, Amsterdam
Registratie coördinator DPARD
 • Mw. J. Kuijpens, Q-Consult Zorg
Wetenschappelijke commissie DPARD
 • Voorzitter: Mw. dr. C.L. Verheugt, internist-vasculair geneeskundige, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Mw. drs. J.C.G. Bak, internist-endocrinoloog i.o., Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
 • Mw. drs. E.S.E. Barents, beleidsadviseur, Diabetesvereniging Nederland, Leusden
 • Mw. dr. A.C. van Bon, internist-endocrinoloog, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem
 • Dhr. dr. T. van Bemmel, internist-vasculair geneeskundige, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn
 • Dhr. dr. I. Eland, internist-endocrinoloog, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht/Nieuwegein
 • Dhr. prof. dr. M. Nieuwdorp, internist-endocrinoloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Dhr. dr. T.C.J. Sas, kinderarts-endocrinoloog, Erasmus MC/Diabeter, Rotterdam
 • Mw. drs. J.J. Schermer-Rotte, kinderarts-endocrinoloog, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg
 • Dhr. dr. E.H. Serné, internist-vasculair geneeskundige, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Mw. drs. E. Stevens, beleidsadviseur, Nederlandse Internisten Vereniging, Utrecht
 • Mw. drs. P. Stouthart, kinderarts-diabetoloog, Zuyderland MC, Sittard
 • Dhr. dr. H.W. de Valk, internist-endocrinoloog, UMC Utrecht, Utrecht
 • Mw. drs. M. Wijers-van Amelsfort, kinderarts, Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem