Darmkanker – DCRA

Darmkanker – DCRA

Dutch ColoRectal Audit (DCRA)

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 12.000 mensen de diagnose darmkanker. Darmkanker is daarmee een van de meest voorkomende vormen van kanker. Hoe eerder darmkanker ontdekt wordt, hoe beter de behandelmogelijkheden zijn en hoe groter daarmee de kans op overleven.

Kwaliteitsregistratie DICA Darmkanker
In de kwaliteitsregistratie DICA Darmkanker (DCRA) verzamelen we de gegevens van primaire dikkedarm- en endeldarmkankeroperaties. We analyseren de patiëntkarakteristieken, behandeling en uitkomsten en presenteren die in onze dashboards.  Zorgprofessionals gebruiken de inzichten om de kwaliteit en effectiviteit van hun zorg te beoordelen en te vergelijken met die van andere zorginstellingen. Daardoor kunnen zij de zorg aan patiënten met darmkanker verbeteren.

De darmkankerregistratie is in 2009 op initiatief van de Nederlandse vereniging voor Chirurgische Oncologie, de Nederlandse Vereniging voor Gastro Intestinale Chirurgie en de Dutch Colorectal Cancer Group opgericht. Alle Nederlandse ziekenhuizen die darmkankerchirurgie uitvoeren doen mee aan de kwaliteitsregistratie.

Resultaten

 • In de periode 2009 -2022 daalde het percentage patiënten dat overlijdt na een operatie voor een primaire dikkedarmtumor met 4% (van 6% in 2009 naar 2% in 2022). Bij operaties voor een primaire endeldarmtumor daalde het met 3% (van 4% in 2009 naar 1% in 2022).
 • De mediane opnameduur na operatie voor een dikkedarm- en endeldarmtumor is tussen 2009 en 2022 sterk afgenomen. Bij dikkedarmkanker van 8 naar 4 dagen en voor endeldarmkanker van 10 naar 4 dagen.
 • Het percentage patiënten met een gecompliceerd beloop na een operatie vanwege darmkanker of vanwege endeldarmkanker daalde respectievelijk naar 12% en 20% in 2022.
 • Bij dikkedarmkanker daalde het percentage patiënten met een naadlekkage na de operatie naar 4% in 2022.

Patiëntgroep

In deze registratie verzamelen we gegevens van patiënten met:

 • primaire dikkedarm- en endeldarmtumoren waarvoor een deel van de dikke darm of endeldarm operatief is verwijderd;
 • primaire endeldarmtumoren waarvoor een ‘watchful waiting strategie’ is afgesproken (ook zonder operatie);
 • als er na een ‘watchful waiting’-beleid op enig moment opnieuw uitgroei wordt gediagnosticeerd en daarvoor een operatie wordt uitgevoerd, dan registreren we deze operatie. De termijn van de primaire diagnose maakt hierbij niet uit.

Buiten deze darmkankerregistratie vallen:

 • endoscopische resecties, dysplastische poliepen, sarcomen, neuro endocriene tumoren, melanomen, GIST’en en lymfomen;
 • locoregionale of afstand recidieven van een colorectaal carcinoom.

Patiëntperspectief
Wij nemen Patiënt Reported Outcome Measures (PROMs) op in onze registratie. PROMs zijn gevalideerde vragenlijsten waarmee we gestructureerd informatie kunnen vastleggen over de kwaliteit van leven van patiënten. Voorbeelden hiervan zijn fysiek functioneren, vermoeidheid, mentale gezondheid, lichaamsbeeld en pijn. Door het gebruik van PROMs kunnen we de zorg verder verbeteren en beter aansluiten op de behoeften van patiënten op zowel individueel, ziekenhuis als landelijk niveau.

 • Leren en verbeteren

  In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DCRA wekelijks een geactualiseerde terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen, Codman Exploratief en Codman Patients.

  Leren en verbeteren
Arts

“Door de resultaten van je werk objectief en gestructureerd te bekijken, maken we leren en verbeteren mogelijk.”

- Jan Willem Dekker, darmkankerchirurg in het Reinier de Graaf Gasthuis en voorzitter van de Clinical Audit Board van de DCRA

Clinical Audit Board DCRA
 • Voorzitter: Dhr. dr. J.W.T. Dekker, chirurg, Reinier de Graaf, Delft- afvaardiging NVGIC
 • Mw. prof. dr. R.G.H. Beets – Tan, hoogleraar oncologische radiologie, NKI – AvL, Amsterdam – afvaardiging NVvR
 • Dhr. dr. J.W.B. de Groot, internist-oncoloog, Isala, Zwolle – afvaardiging NVMO
 • Mw. dr. B.A. Grotenhuis, chirurg, NKI – AVL, Amsterdam – toehorend lid WCP
 • Mw. prof. Dr. C.A.M. Marijnen, hoogleraar radiotherapie, NKI – AvL, Amsterdam – afvaardiging NVvR
 • Mw. prof. dr. I.D. Nagtegaal, hoogleraar gastro-intestinale pathologie, Radboudumc, Nijmegen – afvaardiging NVVP
 • Dhr. prof. dr. P.J. Tanis, gastro-intestinaal en oncologisch chirurg, Amsterdam UMC, Amsterdam – afvaardiging NVCO
 • Dhr. dr. M.A.M.T. Verhagen, MDL-arts, Diakonessenhuis, Utrecht – afvaardiging NVMDL
 • Mw. dr. A. Wagner, klinisch geneticus, Erasmus MC, Rotterdam – afvaardiging VKGN
Registratie coördinator DCRA
 • Mw. drs. J.A. ter Stege, DICA, Leiden
Wetenschappelijke commissie DCRA
 • Dhr. dr. J.W.T. Dekker, chirurg, Reinier de Graaf, Delft
 • Dhr. dr. A.G. Aalbers, chirurg, NKI – AvL, Amsterdam
 • Dhr. dr. T.S. Aukema, gastro-intestinaal en oncologisch chirurg, HagaZiekenhuis, Den Haag
 • Mw. prof. dr. R.G.H. Beets – Tan, hoogleraar oncologische radiologie, NKI – AvL, Amsterdam
 • Mw. dr. S.O. Breukink, chirurg, Maastricht UMC+, Maastricht
 • Dhr. dr. J.W.B. de Groot, internist-oncoloog, Isala, Zwolle
 • Mw. dr. B.A. Grotenhuis, chirurg, NKI – AVL, Amsterdam
 • Dhr. dr. R. Hompes, gastro-intestinaal en oncologisch chirurg, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Dhr. dr. M.P.W. Intven, radiotherapeut-oncoloog, UMC Utrecht, Utrecht
 • Dhr. dr. T.M. Karsten, chirurg, OLVG, Amsterdam
 • Dhr. dr. E.R. Manusama, chirurg, MC Leeuwarden, Leeuwarden
 • Mw. prof. dr. C.A.M. Marijnen, hoogleraar radiotherapie, NKI – AvL, Amsterdam
 • Mw. prof. dr. I.D. Nagtegaal, hoogleraar gastro-intestinaal pathologie, Radboudumc, Nijmegen
 • Mw. dr. K.J. Neelis, radiotherapeut-oncoloog, LUMC, Leiden
 • Mw. dr. F. Peters, radiotherapeut-oncoloog, NKI – AvL, Amsterdam
 • Dhr. dr. K.C.M.J. Peeters, chirurg, LUMC, Leiden
 • Mw. drs. J.M.L. Sijmons, arts-assistent chirurgie, Máxima MC, Veldhoven
 • Dhr. prof. dr. P.J. Tanis, gastro-intestinaal en oncologisch chirurg, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Dhr. prof. dr. R.A.E.M. Tollenaar, hoogleraar oncologische chirurgie, LUMC, Leiden
 • Dhr. dr. J.B. Tuynman, gastro-intestinaal chirurg, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Dhr. prof. dr. C.J.H. van de Velde, hoogleraar oncologische chirurgie, LUMC, Leiden
 • Dhr. dr. M.A.M.T. Verhagen, MDL-arts, Diakonessenhuis, Utrecht
 • Dhr. dr. M. Vermaas, chirurg, IJsselland ziekenhuis, Capelle aan den IJssel
 • Mw. dr. A. Wagner, klinisch geneticus, Erasmus MC, Rotterdam
 • Mw. Dr. M. Westerterp, chirurg, MC Haaglanden, Den Haag