Borstkanker – NBCA

Borstkanker – NBCA

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

In 2022 kregen ongeveer 18.000 vrouwen en 120 mannen in Nederland de diagnose borstkanker, of een voorstadium van borstkanker (DCIS). De kans dat een vrouw deze ziekte krijgt is ongeveer 14%. Borstkanker is daarmee de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen.

Kwaliteitsregistratie DICA Borstkanker
In de kwaliteitsregistratie DICA Borstkanker (NBCA) verzamelen we gegevens over de verrichte borstkankerdiagnostiek, borstkankerbehandelingen en de resultaten van borstkankerpatienten die operatief worden behandeld (~90% van het totaal aantal borstkanker patienten). Zorgprofessionals gebruiken de inzichten om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te beoordelen en te vergelijken. Daardoor kunnen zij de zorg aan patiënten met borstkanker verbeteren.

De NBCA is in 2011 op initiatief van het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON), en samen met gemandateerde leden van alle beroepsverenigingen betrokken bij de diagnostiek en behandeling van borstkanker, opgezet. Dat zijn borstkankerchirurgen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten, internist-oncologen, klinisch genetici en plastisch chirurgen.

Resultaten

 • Ruim 192.166 patiënten met borstkanker staan geregistreerd in de NBCA sinds 2011. Hiervan is 87,3% gediagnosticeerd met een invasief mammacarcinoom en12,7% met een ductaal carcinoma in situ (DCIS).
 • Het percentage patiënten dat na operatie voor invasief borstkanker zonder metastasen op afstand een borstcontour heeft behouden, is sinds 2011 gestegen van 63% tot 76,9%.
 • Jaarlijks vindt evaluatie plaats van de indicatorenset, waarbij gekeken wordt naar de relevantie, validiteit, het discriminerend vermogen en de mogelijkheid tot actie van iedere indicator, welke resulteren in veranderingen in de set. Als voorbeeld zien we bij de indicator “MRI voorafgaand aan de operatie bij patiënten met lobulair borstkanker” tussen 2017 en 2019 een stijging van 6%, echter de afgelopen jaren zijn de prestaties van deze indicator stabiel gebleven. Hiermee zal het monitoren van deze indicator geen toegevoegde waarde meer hebben en per 2024 verdwijnen uit de set.

Met de jaarlijkse evaluatie van de set wordt ook gekeken naar de actualiteiten en ligt de focus op minder registreren. Momenteel is er een sterke wens om de NBCA zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het “Uitkomst Gerichte Zorg” (UGZ) rapport en meer te sturen op uitkomst indicatoren om zo het samen beslissen te stimuleren.

Patiëntgroep

In deze registratie verzamelen we gegevens van patiënten die operatief behandeld worden voor borstkanker, waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden:

 • invasieve borstkanker;
 • ductaal Carcinoom In Situ (DCIS), een niet-invasieve vorm van borstkanker waarbij de kankercellen beperkt blijven tot de melkgangen (ducti) van de borst en zich nog niet hebben verspreid naar omliggend weefsel of andere delen van het lichaam;
 • ziekte van Paget;
 • inflammatoir borstkanker.

Buiten deze borstkankerregistratie vallen:

 • lobulair Carcinoom In Situ (LCIS), een niet-invasieve vorm van borstkanker waarbij abnormale cellen worden aangetroffen in de melkklieren (lobules) van de borst. Deze abnormale cellen hebben zich echter nog niet verspreid naar omliggende weefsels of organen;
 • terugkerende borstkanker;
 • phyllodestumoren;
 • niet chirurgisch behandelde patiënt.

Patiëntperspectief
Wij nemen Patiënt Reported Outcome Measures (PROMs) op in onze registratie. PROMs zijn gevalideerde vragenlijsten waarmee we gestructureerd informatie kunnen vastleggen over de kwaliteit van leven van patiënten. Door het gebruik van PROMs kunnen we de zorg verder verbeteren en beter aansluiten op de behoeften van patiënten op zowel individueel, ziekenhuis als landelijk niveau.

De patiëntvertegenwoordiger vanuit Borstkankervereniging Nederland (BVN) is onderdeel van de wetenschappelijk commissie en praat inhoudelijk mee over de ontwikkeling van de kwaliteitsregistratie.

 • Leren en verbeteren

  In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de NBCA wekelijks een geactualiseerde terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief.

   

  Leren en verbeteren
Arts
Clinical Audit Board NBCA
 • Voorzitter: Mw. dr. L.B. Koppert, oncologisch chirurg en epidemioloog, Erasmus MC, Rotterdam
 • Mw. dr. E.J. Bantema-Joppe, radiotherapeut-oncoloog, Radiotherapeutisch Instituut Friesland, Leeuwarden (indicatoren)
 • Mw. dr. R.M. Bijlsma, internist-oncoloog, UMC Utrecht, Utrecht
 • Mw. dr. M.J. Hoornweg, plastisch chirurg, NKI-AvL, Amsterdam (communicatie)
 • Mw. prof.dr. S. Siesling, klinisch epidemioloog, Universiteit Twente/IKNL (wetenschap)
 • Mw. dr. J. Verloop, epidemioloog, IKNL, Utrecht (secretaris)
Arts-onderzoeker NBCA
 • Mw. E.M. Verheul, DICA, Leiden
Wetenschappelijke commissie NBCA
 • Mw. dr. K.J. C.H.M. van Deurzen, patholoog Erasmus MC, Rotterdam
 • Mw. drs. I. M. Dennert, radioloog, Alrijne Ziekenhuis, Leiden
 • Dhr. dr. R.R.J.P. van Eekeren, chirurg, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem
 • Mw. dr. K. Van Engelen, klinisch geneticus, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Mw. drs. C. Guerrero Paez, Borstkankervereniging Nederland (BVN), Utrecht
 • Mw. dr. M. Van Hezewijk, radiotherapeut-oncoloog, Radiotherapiegroep, Arnhem
 • Mw. drs. B. Van Leiden, ZN, Zeist
 • Dhr. drs. D. Houtsma, medisch oncoloog, HagaZiekenhuis, Den Haag
 • Mw. dr. C.E. Loo, radioloog, NKI-AvL, Amsterdam
 • Mw. drs. J. Meijer, junior-onderzoeker, IKNL, Utrecht
 • Mw. dr. L. De Munck, onderzoeker, IKNL, Utrecht
 • Dhr. dr. B. van der Vegt, patholoog, UMCG, Groningen