Borstimplantaten – DBIR

Borstimplantaten – DBIR

Dutch Breast Implant Registry (DBIR)

Ieder jaar krijgen zo’n 12.000 vrouwen in Nederland borstimplantaten vanwege een borstreconstructie of een cosmetische borstvergroting. Er is grote behoefte aan onafhankelijke en eerlijke informatie over de kwaliteit van borstimplantaten. De DICA Borstimplantaten (DBIR) heeft als doel het inzichtelijk maken en het waarborgen van de kwaliteit van borstimplantaatchirurgie in Nederland.

Kwaliteitsregistratie DICA Borstimplantaten
In de DBIR verzamelen we de gegevens van patiëntkarakteristieken, implantaatgegevens en uitkomsten van borstimplantaatchirurgie in Nederland. De DBIR is de enige landelijke kwaliteitsregistratie op het gebied van zorg voor patiënten met borstimplantaten waarin longitudinale data in de vorm van patiëntkarakteristieken, operatiegegevens en implantaatinformatie worden vastgelegd. Dit geeft DBIR de meerwaarde dat het als enige alle benodigde gegevens bijeenbrengt die nodig zijn om de kwaliteit van zorg te evalueren en te verbeteren en samen beslissen in de spreekkamer te ondersteunen. Tegelijkertijd kan ook de kwaliteit van de borstimplantaten zelf gemonitord worden en kan de registratie ingezet worden om implantaten en patiënten te traceren in het geval van een mogelijke recall van een implantaat. Dit maakt de opzet van de DBIR van unieke waarde voor alle patiënten met een borstimplantaat in Nederland en wereldwijd.

De registratie is in 2015 op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) opgezet. De gemandateerde leden van de NVPC in de Clinical Audit Board zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van de inhoud van de kwaliteitsregistratie, de analyses en de interpretatie van de gegevens. Binnen DBIR is de kerndataset van het International Collaboration of Breast Registry Activities (ICOBRA)-netwerk geïmplementeerd. Alle landen met een actief borstimplantatenregister behoren tot dit netwerk.

Resultaten

Diverse projecten richten zich op Breast Implant-Associated Illness (BII) door DBIR-data te koppelen met de landelijke huisartsendatabase en ook door het gebruik van vragenlijsten die worden ingevuld door borstkankerpatiënten met en zonder borstimplantaten. Dit maakt het mogelijk om nader te onderzoeken of borstimplantaten lichamelijke klachten kunnen veroorzaken en hoe vaak dit voorkomt.

Patiëntgroep

In deze registratie verzamelen we de gegevens van alle patiënten die borstimplantaten (inclusief tissue expanders) laten plaatsen, vervangen of verwijderen.

Krijg je een borstimplantaat? Dan is het goed om te weten dat al jouw implantaatgegevens in de borstimplantatenregistratie geregistreerd worden. Je kan controleren of jouw borstimplantaat is geregistreerd in de borstimplantatenregistratie.

 • Leren en verbeteren

  Via onze dashboards krijgen deelnemers aan de DBIR wekelijks een geactualiseerde terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Zo kunnen zij de geleverde zorg evalueren en waar nodig verbeteringen doorvoeren. Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief.

  Leren en verbeteren
Arts

“Er is veel negatieve media-aandacht rondom de veiligheid van implantaten. Dankzij DBIR kunnen we vrouwen van eerlijke informatie voorzien.”

- Hinne Rakhorst, plastisch chirurg in het Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuis Groep Twente (ZGT), en voorzitter van de Clinical Audit Board van de DBIR

Clinical Audit Board DBIR
 • Voorzitter: Dhr. dr. H.A. Rakhorst, plastisch en reconstructief chirurg, MST en Ziekenhuisgroep Twente, Enschede/Almelo
 • Dhr. prof. dr. M.A.M. Mureau, plastisch en reconstructief chirurg, Erasmus MC, Rotterdam
 • Mw. dr. J.E. Hommes, plastisch en reconstructief chirurg, Isala Ziekenhuis, Zwolle
Arts-onderzoekers DBIR
 • Mw. drs. P.E. Melse, arts-onderzoeker, DICA, Leiden
 • Mw. I. Moes, technisch geneeskundige, data scientist, DICA, Leiden
Wetenschappelijke commissie DBIR
 • Voorzitter: Dhr. dr. H.A. Rakhorst, plastisch en reconstructief chirurg, MST en Ziekenhuisgroep Twente, Enschede/Almelo
 • Mw. dr. B.E. Becherer, consultant, Allegro Medical, Hilversum
 • Mw. dr. M. de Boer, plastisch chirurg i.o., Maastricht UMC+, Maastricht
 • Mw. dr. A.C.M. van Bommel, plastisch en reconstructief chirurg, NKI-AvL, Amsterdam
 • Mw. dr. J.E. Hommes plastisch en reconstructief chirurg., Isala Ziekenhuis, Zwolle
 • Mw. dr. M.J. Hoornweg, plastisch en reconstructief chirurg, NKI – AvL, Amsterdam
 • Dhr. dr. X.H.A. Keuter, plastisch en reconstructief chirurg, Viecuri en Maastricht UMC+, Venlo/Maastricht
 • Mw. drs. P.L.T. Liem, beleidsmedewerker NVPC, Utrecht
 • Dhr. prof. dr. M.A.M. Mureau, plastisch en reconstructief chirurg, Erasmus MC, Rotterdam
 • Mw. prof. dr. H.M. Verkooijen, Klinisch epidemioloog en hoogleraar Klinische Evaluatie Beeldgestuurde Interventies, UMC Utrecht
 • Mw. drs. J.J. Vrolijk, arts-onderzoeker, Maastricht UMC+, Maastricht
 • Dhr. dr. D.A. Young-Afat, plastisch en reconstructief chirurg, Amsterdam UMC, Amsterdam