Beroertezorg – DASA

Beroertezorg – DASA

Dutch Acute Stroke Audit (DASA)

Ieder jaar krijgen zo’n 42.000 Nederlanders een beroerte. Ongeveer 88% van de mensen met een beroerte heeft een herseninfarct en 12% een hersenbloeding. De tijd waarbinnen een patiënt met een herseninfarct medische hulp krijgt, is cruciaal. Want hoe sneller de patiënt geholpen wordt, hoe beter het herstel.

Kwaliteitsregistratie DICA Beroertezorg
Via onze kwaliteitsregistratie DICA Beroertezorg (DASA) verzamelen we gegevens van patiënten die met een acute beroerte in het ziekenhuis terecht komen. We analyseren de patiëntkarakteristieken, doorlooptijden en behandeling in de acute fase en uitkomsten en presenteren die in onze dashboards. Zorgprofessionals gebruiken deze inzichten om de kwaliteit en efficiëntie van de zorg te beoordelen en te vergelijken met die van andere ziekenhuizen. Op basis van deze zogeheten spiegelinformatie verbeteren zij de acute beroertezorg aantoonbaar.

De registratie is in 2016 op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) opgezet. Neemt jouw zorginstelling nog niet deel aan de DASA? Meld je nu aan.

Resultaten

“Time is brain”. Hoe sneller de behandeling gestart wordt hoe groter de kans dat de hersenbeschadiging beperkt blijft. De focus van de DASA is dan ook het monitoren van verschillende doorlooptijden. Dankzij de registratie is de:

 • deur-tot-liestijd verlaagd van 87 naar 48 minuten;
 • deur-tot-naaldtijd blijft de afgelopen jaren stabiel rond de 27 minuten.

Patiëntgroep

In deze registratie verzamelen we gegevens van alle patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding die in de acute fase op de spoedeisende hulp terecht komen en/of klinisch zijn opgenomen.

Patiëntperspectief
Als je de zorg aan patiënten wil verbeteren, dan is de input van de patiënt essentieel. Daarom is de patiëntenvertegenwoordiger vanuit hersenletsel.nl volwaardig lid van onze Clinical Audit Board.  De patiënt praat en denkt mee over variabelen en kwaliteitsindicatoren die belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven van patiënten.

 • Leren en verbeteren

  Via onze dashboards krijgen deelnemers aan de DASA wekelijks een geactualiseerde terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief.

  De meeste Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ) regio’s hebben toegang tot de Connect regiobenchmark. Via deze regiobenchmark krijgen zorgprofessionals naast de inzichten in het eigen centrum, ook inzicht in bijvoorbeeld de doorlooptijden van de ziekenhuizen in de regio.

  Sinds 2023 doet de beroertezorgregistratie mee met het Impact programma. Een programma waarbij zorgverleners van behandelcentra uit verschillende ROAZ’s samen komen tijdens spiegelsessies om analyses op basis van data uit de registratie door te nemen en te bespreken.

  Leren en verbeteren
Arts

“Wat we registreren komt vanuit de wens van de neurologen in overleg met patiënten.”

- Irem Baharoglu, vasculair neuroloog in Haaglanden Medisch Centrum en voorzitter van de Clinical Audit Board van de DASA

Clinical Audit Board DASA
 • Voorzitter: Mw. dr. I. Baharoglu, neuroloog, Haaglanden MC
 • Dhr. dr. L.A.M. Aerden, neuroloog, Reinier de Graaf, Delft
 • Mw. dr. H.F. Lingsma, epidemioloog, Erasmus MC, Rotterdam
 • Dhr. dr. I.R. van den Wijngaard, neuroloog, Haaglanden MC, Den Haag
 • Dhr. prof. dr. W.H. van Zwam, radioloog, Maastricht UMC+, Maastricht
 • Mw. drs. L. Stolze, arts-assistent in opleiding tot neuroloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Dhr. dr. A. Tuladhar, neuroloog, Radboudumc, Nijmegen
 • Mw. dr. I.W.M. van Uden, neuroloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
 • Dhr. A. van Dongen, patiëntvertegenwoordiger, Hersenletsel.nl
Arts-onderzoeker DASA
 • Mw. dr. N. Wali, arts-onderzoeker, DICA, Leiden
Wetenschappelijke commissie DASA
 • Dhr. dr. L.A.M. Aerden, neuroloog, Reinier de Graaf, Delft
 • Mw. dr. I. Baharoglu, neuroloog, Haaglanden MC, voorzitter
 • Mw. dr. H.F. Lingsma, epidemioloog, Erasmus MC, Rotterdam
 • Dhr. dr. I.R. van den Wijngaard, neuroloog, Haaglanden MC, Den Haag
 • Dhr. prof. dr. W.H. van Zwam, radioloog, Maastricht UMC+, Maastricht
 • Mw. drs L. Stolze, arts-assistent in opleiding tot neuroloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Dhr. dr. A. Tuladhar, neuroloog, Radboudumc, Nijmegen
 • Mw. dr. I.W.M. van Uden, neuroloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven