Aorta interventies – DSAA

Aorta interventies – DSAA

Dutch Surgical Aneurysm Audit (DSAA)

Aneurysma
Een aneurysma van de aorta is een verwijding in een deel van de hoofdslagader. Dit komt het meest voor in de buik. Bij het scheuren van het aneurysma kan een ernstige bloeding ontstaan. Vroegtijdig signaleren en behandelen van een aorta aneurysma is daarom van belang.

Dissectie
Een dissectie van de aorta is een scheur van de binnenlaag van de wand van de hoofdslagader. In enkele gevallen kan dit op korte termijn leiden tot een verminderde doorbloeding naar organen of benen en op de lange termijn tot een aneurysmatische verwijding van de aorta met de bovenbeschreven gevolgen. Een chirurgische of endovasculaire ingreep van een dissectie kent echter ook risico’s. Daarom is een goede afweging van wie baat heeft bij een interventie belangrijk.

Kwaliteitsregistratie DICA Aorta interventies
Via onze kwaliteitsregistratie DICA Aorta interventies (DSAA) verzamelen we klinische gegevens van patiënten die een chirurgische of endovasculaire interventie (ingreep) van een verwijde of gedisseceerde hoofdslagader ondergaan. We analyseren de patiëntkarakteristieken, de behandeling en de uitkomsten en presenteren die in onze dashboards.

De registratie is in 2013 op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV) opgezet. Neemt jouw zorginstelling nog niet deel aan de DSAA? Meld je nu aan.

Resultaten

 • Er zijn meer operaties conform de richtlijnen (van 69,9% in 2016 naar 74,7% in 2022, een verbetering van 7%).
 • Er zijn minder mensen overlijden binnen 30 dagen na de operatie.
 • Bij mensen met acute klachten van een vergrote aorta waar meteen moet worden ingegrepen is met 22% verminderd (van 5,7% in 2016 naar 4,5% in 2022).
 • Bij mensen met een verwijde aorta waarbij geen klachten zijn is ongeveer 10% minder dan aan het begin van de registratie (van 2,1% in 2016 naar 1,9% 2022).
 • Bij patiënten boven de 80 jaar oud, die ook andere ziektes hebben, bestaat meer kans op complicaties.

Patiëntgroep

In deze registratie verzamelen we gegevens van

 • alle patiënten bij wie een chirurgische/endovasculaire behandeling wordt gestart vanwege een verwijde hoofdslagader of bij een dissectie van de hoofdslagader;
 • alle patiënten bij wie een invasieve behandeling is gestart, maar niet is afgemaakt door het overlijden van de patiënt;
 • alle patiënten waarbij een revisie van een eerder aangelegde aortaprothese of aorta endograft plaatsvindt.

Buiten deze registratie vallen patiënten die een conservatieve behandeling via surveillance ondergaan. Als er na surveillance toch over wordt gegaan tot een invasieve behandeling, dan komt de patiënt wel in aanmerking voor opname in de registratie.

Patiëntperspectief
De Clinical Audit Board van de registratie is in contact met de patiëntvertegenwoordigers van patiëntenorganisatie Harteraad. Daarnaast onderzoekt de Wetenschappelijke Commissie van de registratie hoe de patiëntervaringen na een aorta-interventie zo betrouwbaar mogelijk vastgelegd kunnen worden via Patiënt Reported Outcome Measures (PROMs). PROMs zijn gevalideerde vragenlijsten waarmee we gestructureerd informatie kunnen vastleggen over de kwaliteit van leven van patiënten Door het gebruik van PROMs kunnen we de zorg verder verbeteren en beter aansluiten op de behoeften van patiënten op zowel individueel, ziekenhuis als landelijk niveau.

 • Leren en verbeteren

  Via onze dashboards krijgen deelnemers aan de DSAA interventies wekelijks een geactualiseerde terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief.

  Leren en verbeteren
Arts
Clinical Audit Board DSAA
 • Voorzitter: Mw. dr. E.S. van Hattum, vaatchirurg, UMC Utrecht, Utrecht
 • Dhr. drs. J.W. Elshof, vaatchirurg, VieCuri MC, Venlo
 • Dhr. drs. G.P. Akkersdijk, vaatchirurg, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
Registratie coördinator DSAA
 • Mw. R. Kunst PhD, DICA, Leiden
Wetenschappelijke commissie DSAA
 • Dhr. prof. dr. G.J. de Borst, UMC Utrecht, Utrecht
 • Dhr. dr. J.L. de Bruin, vaatchirurg, Erasmus MC, Rotterdam
 • Dhr. dr. M.L. Dijkstra, vaatchirurg, UMCG, Groningen
 • Dhr. prof. dr. J.A. van Herwaarden, vaatchirurg, UMC Utrecht, Utrecht
 • Dhr. dr. J.L.P. Kolkert, vaatchirurg, Gelderse Vallei, Ede
 • Dhr. dr. C. Unlü, vaatchirurg, Noord West Ziekenhuisgroep, Alkmaar
 • Dhr. prof. dr. H.J.M. Verhagen, vaatchirurg, Erasmus MC, Rotterdam
 • Dhr. dr. J.R. van der Vorst, vaatchirurg, LUMC, Leiden
Meer informatie

Wetenschappelijke publicaties

Ook interessant