Samenwerking IKNL

Samenwerking IKNL

De oncologische zorg staat voor grote uitdagingen. De incidentie en prevalentie van kanker nemen toe, terwijl de hele zorgsector kampt met een groeiend capaciteitsprobleem. Dat vraagt om manieren om de registratielast te beperken en effectiever om te gaan met kennis, mensen en middelen. De samenwerking tussen DICA en IKNL draagt hieraan bij.

DICA en IKNL slaan de handen ineen om de kwaliteit en de efficiency van de oncologische en zorg voor patiënten naar het hoogste niveau te brengen. Data en inzichten over de zorgprocessen en zorguitkomsten zijn daarvoor essentieel. Alleen zo kunnen we alle veldpartijen het beste inzicht geven op het gebied van capaciteit, continuïteit, doelmatigheid, kwaliteit en kwantiteit. Daarnaast leidt de intensieve samenwerking tussen DICA en IKNL tot efficiënt en optimaal gebruik van kennis, mensen en middelen.

Harmonisatie en integratie datasets
We harmoniseren en integreren onze datasets. Hierdoor verrijken en ontdubbelen we de sets niet alleen, maar kunnen we waardevolle, eenduidige inzichten voor ziekenhuizen, regionale netwerken en andere stakeholders maken. We leggen zoveel mogelijk eenmalig vast voor meervoudig gebruik en streven ernaar om waar mogelijk data automatisch te verzamelen en te koppelen. Zo beperken we de registratielast voor zorgprofessionals tot het minimum.

Regionale samenwerkingen
Om de regionale oncologienetwerken te ondersteunen, onder meer in de realisatie van de IZA-doelstellingen, zorgen we voor 1 uniforme rapportage. We belichten zowel het volume, het proces als ook de effectiviteit en de kwaliteit van de zorg. Op korte termijn voegen we daar ook spiegelsessies aan toe. Hierdoor kunnen zorgprofessionals op regionaalniveau makkelijker met elkaar in gesprek en waar nodig verbeteringen doorvoeren.

Gemeenschappelijk loket Wetenschappelijke aanvragen
We richten een Commissie Onderzoeks Aanvragen Data (COAD) in om gezamenlijk aanvragen voor het gebruik van de data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en DICA-data voor wetenschappelijk onderzoek te beoordelen op relevantie en haalbaarheid. Vooral om de aanvrager te voorzien van de meest passende data, waarmee we de kans op doublures voorkomen.

Gemeenschappelijk loket IZA-aanvragen
Wij hebben met IKNL en DHD afgesproken dat we informatieaanvragen rondom de IZA-thema’s en regionale netwerkzorg, bijvoorbeeld vanuit NFU, NVZ, NZa, ZiN, VWS, maar ook individuele oncologie netwerken en ziekenhuizen, met elkaar afstemmen. Waar mogelijk pakken we samen op en/of (afhankelijk van de vraag) verwijzen we naar elkaar door.

Toekomstbestendige samenwerkingsvorm
Onze samenwerking met IKNL heeft grote waarde voor zorgprofessionals en partijen in de zorg. Door de expertise, ervaring en middelen van onze 2 organisaties te combineren, bieden we een geïntegreerd, uitgebreid en valide structuur voor gegevensverzameling, –analyse en duiding. Hierdoor kunnen we samen met het zorgveld de kwaliteit van de zorg voortdurend monitoren, evalueren en verbeteren.