Zo zet je PROMs-uitkomsten effectief in
25 februari 2024

Zo zet je PROMs-uitkomsten effectief in

Als je als zorgverlener Patiënt Reported Outcomes Measures (PROMs) verzamelt, dan kan je de uitkomsten op verschillende manieren inzetten binnen jouw zorginstelling. Bijvoorbeeld als input voor een gesprek tijdens een consult of om samen met je patiënt te beslissen over de beste passende zorg. De uitkomsten vertellen je ook of er mogelijk aanvullende zorg nodig is.  

Binnen jouw zorginstelling verzamel je al PROMs ofwel patiëntgerapporteerde uitkomsten, maar hoe zet je de informatie die daaruit komt nu effectief in in de spreekkamer? Dat kan (in ieder geval) op 3 manieren:

Gespreksstof in de spreekkamer
Een bezoek aan een ziekenhuis kan een patiënt soms wat zenuwachtig maken waardoor deze vergeet om belangrijke informatie met jou als zorgverlener te delen. Laat de patiënt daarom voorafgaand aan een afspraak een PROMs-vragenlijst invullen. De patiënt denkt dan thuis rustig na over diens situatie, wat hij of zij belangrijk vindt en kan zich zo goed voorbereiden op het consult. De input uit de vragenlijsten gebruik je zelf als leidraad voor het gesprek.

Samen beslissen
Uit PROMs-uitkomsten haal je ook informatie over hoe een patiënt zich psychisch of fysiek voelt na een behandeling. Deze informatie is voor patiënten die een behandeling nog in het vooruitzicht hebben, heel waardevol. Uit PROMs-informatie blijkt bijvoorbeeld dat patiënten bij de ene operatie het sociaal functioneren en de vermoeidheid een betere score geven dan bij een andere operatie. Door dit te bespreken, kan een patiënt een betere afweging maken tussen de verschillende behandelopties en bewuster kiezen voor de best passende zorg.

Aanvullende zorg organiseren
Op basis van de PROMS-uitkomsten krijg je inzicht in welke factoren de kwaliteit van leven van een patiënt negatief beïnvloedt. Hierdoor kan je ook eventuele aanvullende zorg bespreken en (helpen) organiseren. Bijvoorbeeld fysiotherapie om lichamelijk ongemak te verminderen, psychische hulp bij depressieve gevoelens of een diëtist als eten lastig is. De patiënt weet zo waar die rekening mee kan houden, voelt zich geholpen en dat werkt positief op het herstel.

PROMs in het kort
PROMs zijn gevalideerde vragenlijsten waarmee we gestructureerd informatie kunnen vastleggen over de kwaliteit van leven van patiënten. Door het gebruik van PROMs kunnen we de zorg verder verbeteren en beter aansluiten op de behoeften van patiënten op zowel individueel, ziekenhuis als landelijk niveau:

 • Zorgprofessionals kunnen op basis van voor de patiënt relevante uitkomsten een keuze maken in de behandeling. Ook helpen de PROMs om te signaleren welke eventuele nazorg een patiënt nodig heeft na de behandeling.
 • PROMs helpen ziekenhuizen bij het meten en verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg. Door veranderingen in PROMs-uitkomsten over een bepaalde periode te volgen, kunnen ziekenhuizen zien welke type behandelingen effectief zijn en waar verbeteringen nodig zijn.
 • Daarnaast kunnen ziekenhuizen via kwaliteitsregistraties de PROMs-uitkomsten vergelijken met andere zorginstellingen in Nederland. Zo signaleren ze met elkaar verbeterpunten en kunnen ze leren van best practices. 


PROMs onderdeel van 9 kwaliteitsregistraties
We verzamelen PROMs voor de volgende 9 kwaliteitsregistraties:

 • DICA Darmkanker (DCRA)
 • DICA Obesitas (DATO)
 • DICA Gynaecologische oncologie (DGOA)
 • DICA Hoofd-halsoncologie (DHNA)
 • DICA Melanoom (DMTR)
 • DICA Maag- en slokdarmkanker (DUCA)
 • DICA Borstkanker (NBCA)
 • DICA Neuromodulatie (DNMA)
 • DICA Pijn en palliatieve zorg (DPPA)


Meedoen en PROMs-uitkomsten delen
Deelt jouw zorginstelling al data voor de hierboven genoemde kwaliteitsregistraties, maar deel je nog geen PROMs-uitkomsten? Of verzamel je nog geen PROMs, maar wil je hier wel mee starten? Neem dan contact op met de DICA Servicedesk via 088 – 570 0010).